Opravy kostelů

Lelekovice - kostel svatých Filipa a Jakuba

- (2022) oprava mechaniky kostelních zvonů

- (2020) doplnění hromosvodu

- (2019) doplnění chybějícího vykýře na věži

- (2019) usazení ambonu a zpemrlování mramoru před vchodem

- (2018) obnova ozvučení kostela

- (2018) svítidla na kůr

- (2018) montáž zábradlí - kovaná tyč na kůr

- (2017) lavice na kůr

- (2017) oprava krovu a střechy věže

- (2014) nové schodiště na kůru, ošetření patra věže mikrovlnami proti škůdcům, nové podlahové desky a schodiště do patra ke zvonům

- (    - 2014) restaurování varhan


Šebrov-Svatá Kateřina - kostel svaté Kateřiny

- (2020) restaurování dveří, výměna schodu pod nimi a podesty před dveřmi

- (2019) oprava krovu a hřebenu, a drobné vícepráce


Vranov:

Budování zázemí pro farníky a poutníky na přízemí severního křídla Duchovního centra (od roku 2018 - stále probíhá):

 - chodba

 - farní sál

 - průjezd

 - toalety vnější a vnitřní

 

 Poutní kostel Narození Panny Marie:

- (2022, 2023 - ...  ) oprava fresky v kapli nad sákristií kostela   /probíháI

- (2022) oprava zvonkohry

- (2016,2017,2018,2019,2020,2021) oprava stropní fresky a maleb v oratořích a postupné obnovování osvětlení v kostele

- (2020) renovace venkovních dveří u jesliček a dveří fary

- (2020) ponížení bočního portálu kostelní kaple v průjezdu, přívod teplé vody k umyvadlu a odpady.

- (2019; 2021) oprava zvonů

- (2018; 2021) obnova kamerového systému

- (2018; 2021) obnova ozvučení kostela

- (2018) rekonstrukce kněžského hrobu na hřbitově

- (2018) výroba pojezdu a skříně k varhannímu pozitivu v kapli

- (2018) montáž madel ke schodišti v boční kapli

- (2017; 2021) oprava a fixace střešních plechů kostela

- (2017) bourání poutnických toalet v areálu hrobky

- (2017) repase kostelních lavic a skříní v sákristii

- (2017) renovace okenních žaluzií dvou oken v severní věži

- (2015) připojování na obecní kanalizaci přes farní zahradu

- (2016,2017,2018) oprava opěrných zdí, vstupních bran a pilířů v areálu Liechtenštejnské hrobky

- (2014,2015,2016) oprava Liechtenštejnské hrobky, rozmístnění kabelu pro budoucí venkovní osvětlení kostela

- (2013,2014,2015) oprava jižní věže kostela