Bohoslužby

Aktualizovaný přehled bohoslužeb najdete v článku ohlášky.

 

VRANOV - POUTNÍ CHRÁM NAROZENÍ PANNY MARIE

Otevřeno běžně: od 8:00 do 18:00, v podzimním a zimním období se zavírá dříve - za stmívání.

  Zimní období
(zimní čas)
Letní období
(letní čas)
Poutní období
(1. neděle v září až 1. neděle v říjnu)
Neděle

8:00m, 11:00m

8:00m, 11:00m 7:00*, 8:00m,
9:30m, 11:00m,
14:00p, 15:00m
Pondělí 6:45m 6:45m 6:45m
Úterý 6:45m 6:45m 6:45m
Středa 17:30r,18:00m 18:30r, 19:00m 18:30r, 19:00m
Čtvrtek 6:45m, 10:45m
19:00 tichá adorace
6:45m, 10:45m
19:00 tichá adorace
6:45m, 10:45m
19:00 tichá adorace
Pátek 17:30r,18:00m 18:30r, 19:00m 18:30r, 19:00m
Sobota 6:45m, 11:00** 6:45m, 11:00**, 20:00rp 6:45m, 11:00**, 18:00m, 20:00rp

 

Vysvětlivky

:

m - mše svatá; m - mše sv. pro poutníky;
* - mše svatá pouze, když přijdou poutníci
**- mše svatá pouze v první sobotu v měsíci a je sloužena za dobrodince a dárce
n - růženec (v post. období kř. cesta) a zpívané nešpory;
r - růženec;
rp - růženec se světelným procesím o zářijových poutních sobotách od zastávky Myslivna ke kostelu. V případě nepřízně počasí se sejdeme v chrámu.
p - litanie a svátostné požehnání

 

Lelekovice - kostel svatých Filipa a Jakuba

Běžně otevřen již 30 min. před bohoslužbou.

  Zimní období Letní období
Neděle 8:00m, 9:30m 9:30m
Pondělí 19:00 adorace 19:00 adorace
Úterý 18:00m 19:00m
Pátek

18:00m

19:00m

 

Sv. Kateřina - kostel svaté Kateřiny Alexandrijské

Bežně otevřen 30 min. před bohoslužbou.

  Zimní období Letní období
Sobota 15:00 mše sv.
s nedělní platností
17:00 mše sv.
s nedělní platností

 

Srdečně Vás zveme na:

- Eucharistickou adoraci

v Lelekovickém kostele: každé pondělí od 19.00 do 20.00 hod.
na Vranově je tichá eucharistická adorace každý čtvrtek od 19:00 do 20:00h zakončená modlitbou Kompletářeo poutní období

- Pobožnosti 1. sobot - v kostele na Vranově
10:30 modlitba sv. růžence, v 11:00 mše svatá za dobrodince a dárce
Možnost přijetí svátosti smíření 30 min. přede mší sv.

- Růženec s procesím - od zastávky Vranov - myslivna,
v sobotu v poutním zářijovém období  od 20:00 hod. V případě nepřiznivého počasí se sejdeme v chrámu.