O nás

Vranov u Brna je známým a hojně navštěvovaným Mariánským poutním místem, jehož historie sahá až do 13. století. Nachází se uprostřed krásné přírody asi 12 km severně od Brna v místech, kterým se dříve říkalo "Moravské Švýcarsko".

Současně se zde nachází konvent Nejmenších bratří sv. Františka z Pauly, zkráceně nazývaných “Pauláni”, kteří zajišťují duchovní správu poutního místa a farnosti Vranov u Brna. Po svém návratu na Vranov, zde začali bratři pauláni budovat Duchovní centrum sv. Františka z Pauly, jehož první část byla zprovozněna v září jubilejního roku 2000.

Duchovní centrum se snaží vytvořit příjemné prostředí pro pořádání jakýchkoli akcí duchovního, kulturního a vzdělávacího charakteru: exercicie pro kněze, řeholní společenství a laiky, přednáškové cykly, konference, víkendové pobyty, akce pro rodiny, mládež, duchovní obnovy, ekumenická setkání a další akce i s vlastním programem.

Vranov u Brna je místo, kde vůně historie a věrné tradice našich předků proniká do naší současnosti a svědčí o stálé aktuálnosti a kráse života s Bohem v blízkosti Matky Panny Marie.