Oprava fresky v kapli nad sákristií kostela

K zaslání daru na účet farnosti na opravu fresky dejte, prosím,

do poznámky slovo: FRESKA

Číslo bankovního účtu:

1034091638/5500 Raiffeisenbank

 Všem dárcům děkujeme a denně se za ně modlíme.

O prvních sobotách v měsíci je zde mše sv. v 11h sloužena za vás dárce a dobrodince.

 

Restaurátorská obnova nastěnné a nástropní výmalby v kapli nad sákristií - 1. etapa 2022 a oprava oken alt

Práce provádi: RE.s.r.o.

Cena 1. etapy: 1.169.314,24 - Kč

Na obnovu přispívá:

Ministerstvo kultury: 1.000.000,-Kč

Jihomoravský kraj:

Spoluúčast farnosti:

 

V tomto článku budeme zveřejeňovat souvislosti s opravou.

alt alt alt alt
srpen - montáž lešení   sonda omytí fresky kontrolní den
alt alt alt

alt

Repase rámů a oken červen - srpen    
alt alt
alt alt alt
pohled do chórové kaple nad sákristií ukázky poškození: (foto: J.Šubert)