Výměna mechaniky zvonů v Lelekovicích

K zaslání daru na účet farnosti na tuto opravu dejte, prosím,

do poznámky slovo: ZVONY LELEKOVICE

Číslo bankovního účtu:

1034091638/5500 Raiffeisenbank

Za dobrodince a dárce naší farnosti je pravidelně sloužena mše sv. v 11h o první sobotě v měsíci na Vranově.

K realizaci výměny mechaniky tří lelekovických zvonů byla oslovena fy Impuls-B s.r.o., se kterou jsme již realizovali druhou etapu výměny mechaniky zvonů na Vranově. Výměna v Lelekovicích proběhne též etapově.

Cena za dílo 361.469,35-Kč je včetně DPH. Chybí dovybrat 99.199,35- Kč.

Ze sbírek prvních nedělí v měsíci v Lelekovicích na opravy máme našetřeno k (2.10.2022) - 139.270,-Kč, dary na tento účel oprav ke dni (30.9.2022) činí 123.000,-Kč.

Děkujeme všem dárcům za podporu a propagaci tohoto díla. Více o technické stránce a provedení díla najdete na nástěnce v kostele v Lelekovicích.

Práce na výměně mechaniky zvonů v kostele v Lelekovicích začala na konci srpna 2022, proběhlo zaměření a sejmutí dvou zvonů. 13. října se sejmuly všechny zvony a začala montáž. 18. října byla oprava zvonů dokončena a proběhlo zaškolení v ovládání spouštění a programace.

alt alt alt  
srpen zvony s poruchou mechaniky proměření a sejmutí dvou větších zvonů