P. Antonín Weinlich - "Mariánské poutní místo Vranov"

POHLED DO HISTORIE

ÚVOD

Dovolte mi krátký úvod a shrnutí zpráv pana faráře Antonína Weinlicha, který poutě popsal koncem 19. století, a který je také pohřben na vranovském hřbitově. Jak víte, dějiny obce Vranov jsou úzce spjaty se zázrakem uzdravení maršálka Viléma z očního onemocnění z roku 1240. Ten dal vzniknout vranovskému poutnímu místu, a dodal Vranovu významného věhlasu přitahující ještě před stotřiceti lety lidi k putování z blízkého a širokého okolí i z velké dálky jako: z podhůří Orlických hor – Žamberku, od Lanškrouna, Litomyšle, Žďáru s celou Vysočinou k Jihlavě a k Třebíči, od povodí Dyje s Hrušovany, Mikulovem, Valtickem, Břeclavskem, Hodonínskem až k Brnu, Slováckem – až Uherským Brodem, Napajedly, od hanáckého vyškovska k Protivanovu až k Boskovicku, ale také z dalekého Slovenska – Nitry, Bratislavy; a dokonce až z dnešní Budapešti a z Vídně.

Číst dál...

SEDM DNÍ S MARIÍ a FARNÍ PUTOVÁNÍ

altSedm dní s Marií“

Jak už jistě víte, k 780. výročí poutního místa Vranov u Brna byla zhotovena nová putovní soška Panny Marie Vranovské. Poprvé byla veřejně spatřena v den zázračného uzdravení, díky přenosu mše sv. Tv Noe a rádia Proglas, 25. března 2020 z vranovského chrámu. Br.Milan ji dokončil 1.května na Památku sv.Josefa - dělníka a slavnostně ji na nádvoří brněnského biskupství v Brně na Petrově požehnal 8.května v den památky Panny Marie, prostřednice milostí, brněnský biskup Vojtěch Cikrle. Od té chvíle připutovala soška do kostela sv. Kateřiny, do Lelekovic, do kaple Duchovního Centra na Vranově, navštíví kapli sester od Andělů. Pak už bude putovat v týdenním režimu po rodinách.

Číst dál...

Požehnání nové putovní sošky PM Vranovské 8.5.2020 v Brně na Petrově

V pátek 8. května 2020 v Brně na Petrově požehnal brněnský diecézní biskup Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle putovní sošku Panny Marie Vranovské. Na fotky od Jitky Baumannové se můžete podívat ZDE.

 alt

Zahájení slavnostního aktu otcem biskupem Vojtěchem:

„... Panna Maria Vranovská se sepjatýma rukama obrací v modlitbě k Bohu. A také nás chce přivést na cestu, ve které se k  němu budeme obracet jako k prameni moudrosti, lásky, dobra a všeho dalšího, po čem v životě toužíme. Proto jsme se zde nyní shromáždili se vzpomínkou na všechny ostatní, ke kterým se tato putovní soška dostane. Bude vstupovat do rodin, do různých osudů lidí, které jsou někdy krásné a šťastné, někdy ale také velkým bojem a velkým přemáháním sebe i určitého základního zla, které je v člověku… Panna Maria bývá také zobrazována, jak stojí na hlavě hada, tedy symbolizovaného zla, které přemáhá svou odevzdaností Bohu slovy: „Zde jsem.“ Chce to naučit i nás. A tak si nyní vyslechněme čtení z Písma svatého.“

Číst dál...

Modlitební koutek pro děti

 

V prvním bočním vchodu, v předsíňce kostela na Vranově, vznikl v první vlně pandemie "Modlitební koutek pro děti" na obrázky, které doma děti vytvoří a při procházce připnou právě zde. Tady se můžete podívat na jejich první výtvory:

Číst dál...

Pozdrav apoštolského nuncia, biskupa Charles Daniel Balbo v Praze

alt

Přinášíme Vám textovou verzi povzbuzení apoštolského nuncia pro Českou Republiku, biskupa Charles Daniel Balbo, při příležitosti vranovského výročí a přenosu mše svaté po celé zemi TV Noe a rádiem Proglas:

Vranov u Brna 25. března 2020

Jménem Svatého otce srdečně zdravím pomocného biskupa brněnského Monsignora Pavla Konzbula, faráře farnosti ve Vranově u Brna otce Pavla Kříže a všechny věřící z farnosti i odjinud, kteří se účastní této mše svaté prostřednictvím elektronických médií a sdělovacích prostředků.

V tento čas, kdy je váš každodenní život narušen koronavirem, vás papež František vybízí, abyste se sjednotili v modlitbě za rodiny, které trpí touto pandemií. Také vás povzbuzuje, abyste se modlili za zdravotnický personál a za všechny ty, kteří se velmi obětují, aby se vyléčili nemocní zasažení tímto virem. Svatý otec vás též žádá, abyste měli na paměti kněze, řeholníky a řeholnice a jiné osoby působící v pastoraci, kteří dělají to nejlepší, co mohou, aby vás utěšili, a kteří vás provázejí v tomto postním čase modlitbou a postem.

Ujišťuji vás, že Svatý otec na vás s láskyplnou starostlivostí pamatuje, a uděluji vám jeho apoštolské požehnání.

apoštolský nuncius biskup Charles Daniel Balbo

Podkategorie