Společenství Živý růženec

 

Živý růženec

 

Co je a jak funguje?

Živý růženec je způsob evangelizace prostřednictvím modlitby, tzv. modlitební apoštolát. Je to modlitební společenství věřících, kteří se kromě svých obvyklých modliteb zavázali k denní modlitbě jednoho desátku růžence. Desátky jsou ve společenství rozděleny mezi členy tak, aby se skupina v souhrnu pomodlila za den celý velký růženec čítající 20 desátků, po jednom ke každému růžencovému tajemství. Členové tak přispívají každý svým dílem, ale užívají milosti spojené s modlitbou celého růžence; přispívají k apoštolátu a zapojují se do služby Celosvětové sítě modlitby s papežem.


Růžencová tajemství se cyklickým způsobem po měsíci střídají. Za dobu 20 měsíců tak každý člen postupně rozjímá o všech dvaceti růžencových tajemstvích.


Úmysly apoštolátu modlitby

1. všeobecný – evangelizační
2. národní

Seznam úmyslů je k nahlédnutí např. na stránkách České provincie Tovaryšstva Ježíšova

Modlitbou také prosíme za misie, za celý svět, za naši farnost, naše rodiny a děti, za kněze a nová kněžská a řeholní povolání, za nemocné… každý do modlitby může vkládat i své úmysly….

 

Úmysly Apoštolátu modlitby Svatého otce na rok 2024

 

Leden

Úmysl papeže: Za dar rozmanitosti v církvi
Modleme se, aby křesťanská společenství s pomocí Ducha Svatého v rozmanitosti charizmat rozpoznala své obdarování a v různosti liturgických tradic uvnitř katolické církve objevila své bohatství.

Národní úmysl: Za studenty
Modleme se, aby studenti dobře využívali čas k prohlubování poznání i k rozvoji svěřených darů.

 

Únor 

Úmysl papeže: Za nevyléčitelně nemocné
Modleme se, aby nevyléčitelně nemocní i jejich rodiny měli veškerou kvalitní lékařskou péči a nezbytnou lidskou podporu. 

Národní úmysl: Za správce církevního majetku
Modleme se, aby ti, kdo spravují majetek církve, měli dary prozíravosti, odvahy a zodpovědnosti.

 

Březen 

Úmysl papeže: Za mučedníky dneška
Modleme se, aby ti, kteří v různých částech světa pro evangelium riskují své životy, byli pro církev zdrojem odvahy a misijního zápalu.

Národní úmysl: Za kajícníky
Modleme se, aby ti, kdo dosud odkládali svátost smíření, nalezli cestu k setkání s milosrdným Kristem.

 

Duben

Úmysl papežeZa docenění role ženy
Modleme se, aby ženám v každé kultuře byla přiznána jejich důstojnost a bohatství a aby ustala diskriminace, které v různých částech světa čelí.

Národní úmysl: Za nově pokřtěné
Modleme se za ty, kdo byli o Velikonocích pokřtěni, aby vytrvali v následování Krista.

 

Květen

Úmysl papeže: Za formaci řeholnic, řeholníků a seminaristů
Modleme se, aby řeholnice, řeholníci a seminaristé dozrávali na své cestě povolání díky lidské, pastorační, duchovní a komunitní formaci, a stávali se tak věrohodnými svědky evangelia.

Národní úmysl: Za mistrovství světa v hokeji v Praze a Ostravě
Modleme se, aby sportovci i diváci mistrovství světa v hokeji dostali novou inspiraci v úsilí o férový přístup k životu a o harmonii duše a těla.

 

Červen

Úmysl papeže: Za všechny, kdo jsou na útěku ze své vlasti
Modleme se, aby ti, kdo prchají před válkou nebo hladem a jsou nuceni podnikat cesty plné nebezpečí a násilí, našli v hostitelských zemích laskavé přijetí a nové životní příležitosti.

Národní úmysl: Za volby do Evropského parlamentu
Modleme se, aby poslanci zvolení do Evropského parlamentu respektovali přirozený řád vepsaný Bohem do stvoření a usilovali o opravdovou spravedlnost.

 

 

Denní modlitba apoštolátu 

Nebeský Otče, 

kladu před tebe celý dnešní den a ve spojení s tvým Synem, 

který ve mši svaté neustále zpřítomňuje svou oběť za záchranu světa, 

ti nabízím své modlitby, práce, utrpení i radosti. 

Duch Svatý, který vedl Ježíše, ať je i mým průvodcem 

a dává mi sílu svědčit o tvé lásce. 

Spolu s Pannou Marií, Matkou našeho Pána a Matkou církve, 

to vše přináším jako svou nepatrnou oběť 

zejména na úmysly Svatého otce a našich biskupů: 

Svatý Františku Xaverský, oroduj za nás! 

Svatá Terezie od Dítěte Ježíše, oroduj za nás!

 

Harmonogram leden - červen 2024

 

leden

únor

březen

duben

květen

červen

Jakub Hofman

4. slavný

5. slavný

1. radostný

2. radostný

3. radostný

4. radostný

Jitka Baumannová

5. slavný

1. radostný

2. radostný

3. radostný

4. radostný

5. radostný

Renata Taslerová

1. radostný

2. radostný

3. radostný

4. radostný

5. radostný

1. světla

Jana Hynštová

2. radostný

3. radostný

4. radostný

5. radostný

1. světla

2. světla

Lenka Hofmanová

3. radostný

4. radostný

5. radostný

1. světla

2. světla

3. světla

Hana Zemanová

4. radostný

5. radostný

1. světla

2. světla

3. světla

4. světla

Martina Čuprová

5. radostný

1. světla

2. světla

3. světla

4. světla

5. světla

Čuprovi

1. světla

2. světla

3. světla

4. světla

5. světla

1. bolestný

Bára Jordánová

2. světla

3. světla

4. světla

5. světla

1. bolestný

2. bolestný

Růžena Alexová

3. světla

4. světla

5. světla

1. bolestný

2. bolestný

3. bolestný

Lucie Ullmannová

4. světla

5. světla

1. bolestný

2. bolestný

3. bolestný

4. bolestný

Marie Smětáková

5. světla

1. bolestný

2. bolestný

3. bolestný

4. bolestný

5. bolestný

Jana Merglová

1. bolestný

2. bolestný

3. bolestný

4. bolestný

5. bolestný

1. slavný

Karolína Macharáčková

2. bolestný

3. bolestný

4. bolestný

5. bolestný

1. slavný

2. slavný

Anna Svobodová

3. bolestný

4. bolestný

5. bolestný

1. slavný

2. slavný

3. slavný

Veronika Hádková

4. bolestný

5. bolestný

1. slavný

2. slavný

3. slavný

4. slavný

Kosovi

5. bolestný

1. slavný

2. slavný

3. slavný

4. slavný

5. slavný

Lorencovi

1. slavný

2. slavný

3. slavný

4. slavný

5. slavný

1. radostný

Pavel Novotný

2. slavný

3. slavný

4. slavný

5. slavný

1. radostný

2. radostný

Alice Pillerová

3. slavný

4. slavný

5. slavný

1. radostný

2. radostný

3. radostný

paní Dufková

4. slavný

5. slavný

1. radostný

2. radostný

3. radostný

4. radostný

paní Hemzalová

5. slavný

1. radostný

2. radostný

3. radostný

4. radostný

5. radostný

paní Kotoučková

1. radostný

2. radostný

3. radostný

4. radostný

5. radostný

1. světla

paní Křivánková

2. radostný

3. radostný

4. radostný

5. radostný

1. světla

2. světla

paní Nedomová

3. radostný

4. radostný

5. radostný

1. světla

2. světla

3. světla

paní Střítezská

4. radostný

5. radostný

1. světla

2. světla

3. světla

4. světla

 

 

Bolestná tajemství

Slavná tajemství

Radostná tajemství

Tajemství světla

1. který se pro nás krví potil

1. který z mrtvých vstal

1. kterého jsi z Ducha Svatého počala

1. který byl pokřtěn v Jordánu

2. který byl pro nás bičován

2. který na nebe vstoupil

2. se kterým jsi Alžbětu navštívila

2. který zjevil v Káně svou božskou moc

3. který byl pro nás trním korunován

3. který Ducha Svatého seslal

3. kterého jsi v Betlémě porodila

3. který hlásal Boží království a vyzýval k pokání

4. který pro nás nesl těžký kříž

4. který tě, Panno, do nebe vzal

4. kterého jsi v chrámě obětovala

4. který na Hoře proměnění zjevil svou slávu

5. který byl pro nás ukřižován

5. který tě v nebi korunoval

5. kterého jsi v chrámě nalezla

5. který ustanovil eucharistii

 

 

V případě, že se chcete přihlásit k modlitbě, anebo naopak odhlásit, kontaktujte Lenku Hofmanovou
tel. 775051809 • e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.