Společenství

 

Živý růženec

 

Co je a jak funguje?

Živý růženec je způsob evangelizace prostřednictvím modlitby, tzv. modlitební apoštolát. Je to modlitební společenství věřících, kteří se kromě svých obvyklých modliteb zavázali k denní modlitbě jednoho desátku růžence. Desátky jsou ve společenství rozděleny mezi členy tak, aby se skupina v souhrnu pomodlila za den celý velký růženec čítající 20 desátků, po jednom ke každému růžencovému tajemství. Členové tak přispívají každý svým dílem, ale užívají milosti spojené s modlitbou celého růžence; přispívají k apoštolátu a zapojují se do služby Celosvětové sítě modlitby s papežem.


Růžencová tajemství se cyklickým způsobem po měsíci střídají. Za dobu 20 měsíců tak každý člen postupně rozjímá o všech dvaceti růžencových tajemstvích.


Úmysly apoštolátu modlitby

1. všeobecný – evangelizační
2. národní

Seznam úmyslů je k nahlédnutí např. na stránkách České provincie Tovaryšstva Ježíšova

Modlitbou také prosíme za misie, za celý svět, za naši farnost, naše rodiny a děti, za kněze a nová kněžská a řeholní povolání, za nemocné… každý do modlitby může vkládat i své úmysly….

 

Úmysly Apoštolátu modlitby Svatého otce na rok 2023

 

Leden


Úmysl papeže: Za vychovatele


Modleme se za vychovatele, aby byli věrohodnými svědky tím, že učí bratrství, a ne soupeření, a pomáhají zejména těm nejzranitelnějším mladým lidem.


Národní úmysl: Za volbu prezidenta


Modleme se, aby budoucí prezident České republiky přispíval ke svornosti lidí a prosperitě naší země.

 

Únor


Úmysl papeže: Za farní společenství


Modleme se, aby se farnosti žijící v opravdovém společenství stávaly stále více komunitami víry, bratrství a pohostinnosti vůči těm nejpotřebnějším.


Národní úmysl: Za kontinentální synodální setkání


Modleme se, aby mezinárodní synodální setkání v Praze přispělo k nalézání Boží vůle pro místní církve v Evropě.

 

Březen


Úmysl papeže: Za oběti zneužívání


Modleme se za ty, kdo utrpěli újmu od členů církve: kéž v církvi samotné najdou konkrétní odpověď na svou bolest a utrpení.


Národní úmysl: Za chudé


Modleme se za ty, kdo jsou nejvíce postiženi zdražováním a energetickou krizí, aby se jim dostalo účinné pomoci.

 

Duben


Úmysl papeže: Za kulturu nenásilí


Modleme se za větší rozšíření kultury nenásilí tím, že se státy i občané budou stále méně uchylovat ke zbraním.


Národní úmysl: Za duchovní povolání


Modleme se za ty, které Pán volá ke kněžství a zasvěcenému životu, aby měli odvahu vydat se za ním cestou následování.

 

Květen


Úmysl papeže: Za hnutí a skupiny v církvi


Modleme se, aby církevní hnutí a skupiny znovu denně objevovaly své evangelizační poslání a sloužily potřebám světa svými charismaty.


Národní úmysl: Za mladé lidi


Modleme se za mladé lidi, kteří touží po manželství, aby nalezli svého životního partnera a měli odvahu odevzdat se jeden druhému podle nároků evangelia.

 

Červen


Úmysl papeže: Za zrušení mučení


Modleme se, aby se mezinárodní společenství zavázalo ke konkrétním krokům k vymýcení mučení a zajistilo podporu obětem a jejich rodinám.


Národní úmysl: Za biřmovance


Modleme se za ty, kdo letos přijímají svátost biřmování, aby se stali šiřiteli radostné zvěsti.

 

Harmonogram červenec - prosinec 2022

 

 

leden

únor

březen

duben

květen

červen

Jakub Hofman

2. světla

3. světla

4. světla

5. světla

1. bolestný

2. bolestný

Jitka Baumannová

3. světla

4. světla

5. světla

1. bolestný

2. bolestný

3. bolestný

Renata Taslerová

4. světla

5. světla

1. bolestný

2. bolestný

3. bolestný

4. bolestný

Jana Hynštová

5. světla

1. bolestný

2. bolestný

3. bolestný

4. bolestný

5. bolestný

Lenka Hofmanová

1. bolestný

2. bolestný

3. bolestný

4. bolestný

5. bolestný

1. slavný

Hana Zemanová

2. bolestný

3. bolestný

4. bolestný

5. bolestný

1. slavný

2. slavný

Martina Čuprová

3. bolestný

4. bolestný

5. bolestný

1. slavný

2. slavný

3. slavný

Čuprovi

4. bolestný

5. bolestný

1. slavný

2. slavný

3. slavný

4. slavný

Bára Jordánová

5. bolestný

1. slavný

2. slavný

3. slavný

4. slavný

5. slavný

Růžena Alexová

1. slavný

2. slavný

3. slavný

4. slavný

5. slavný

1. radostný

Lucie Ullmannová

2. slavný

3. slavný

4. slavný

5. slavný

1. radostný

2. radostný

Marie Smětáková

3. slavný

4. slavný

5. slavný

1. radostný

2. radostný

3. radostný

Jana Merglová

4. slavný

5. slavný

1. radostný

2. radostný

3. radostný

4. radostný

Karolína Macharáčková

5. slavný

1. radostný

2. radostný

3. radostný

4. radostný

5. radostný

Anna Svobodová

1. radostný

2. radostný

3. radostný

4. radostný

5. radostný

1. světla

Veronika Hádková

2. radostný

3. radostný

4. radostný

5. radostný

1. světla

2. světla

Kosovi

3. radostný

4. radostný

5. radostný

1. světla

2. světla

3. světla

Lorencovi

4. radostný

5. radostný

1. světla

2. světla

3. světla

4. světla

Pavel Novotný

5. radostný

1. světla

2. světla

3. světla

4. světla

5. světla

Alice Pillerová

1. světla

2. světla

3. světla

4. světla

5. světla

1. bolestný

paní Dufková

2. světla

3. světla

4. světla

5. světla

1. bolestný

2. bolestný

paní Hemzalová

3. světla

4. světla

5. světla

1. bolestný

2. bolestný

3. bolestný

paní Kotoučková

4. světla

5. světla

1. bolestný

2. bolestný

3. bolestný

4. bolestný

paní Křivánková

5. světla

1. bolestný

2. bolestný

3. bolestný

4. bolestný

5. bolestný

paní Nedomová

1. bolestný

2. bolestný

3. bolestný

4. bolestný

5. bolestný

1. slavný

paní Střítezská

2. bolestný

3. bolestný

4. bolestný

5. bolestný

1. slavný

2. slavný

 

Bolestná tajemství

Slavná tajemství

Radostná tajemství

Tajemství světla

1. který se pro nás krví potil

1. který z mrtvých vstal

1. kterého jsi z Ducha Svatého počala

1. který byl pokřtěn v Jordánu

2. který byl pro nás bičován

2. který na nebe vstoupil

2. se kterým jsi Alžbětu navštívila

2. který zjevil v Káně svou božskou moc

3. který byl pro nás trním korunován

3. který Ducha Svatého seslal

3. kterého jsi v Betlémě porodila

3. který hlásal Boží království a vyzýval k pokání

4. který pro nás nesl těžký kříž

4. který tě, Panno, do nebe vzal

4. kterého jsi v chrámě obětovala

4. který na Hoře proměnění zjevil svou slávu

5. který byl pro nás ukřižován

5. který tě v nebi korunoval

5. kterého jsi v chrámě nalezla

5. který ustanovil eucharistii

 

 

V případě, že se chcete přihlásit k modlitbě, anebo naopak odhlásit, kontaktujte Lenku Hofmanovou
tel. 775051809 • e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.