Pozdrav apoštolského nuncia, biskupa Charles Daniel Balbo v Praze

alt

Přinášíme Vám textovou verzi povzbuzení apoštolského nuncia pro Českou Republiku, biskupa Charles Daniel Balbo, při příležitosti vranovského výročí a přenosu mše svaté po celé zemi TV Noe a rádiem Proglas:

Vranov u Brna 25. března 2020

Jménem Svatého otce srdečně zdravím pomocného biskupa brněnského Monsignora Pavla Konzbula, faráře farnosti ve Vranově u Brna otce Pavla Kříže a všechny věřící z farnosti i odjinud, kteří se účastní této mše svaté prostřednictvím elektronických médií a sdělovacích prostředků.

V tento čas, kdy je váš každodenní život narušen koronavirem, vás papež František vybízí, abyste se sjednotili v modlitbě za rodiny, které trpí touto pandemií. Také vás povzbuzuje, abyste se modlili za zdravotnický personál a za všechny ty, kteří se velmi obětují, aby se vyléčili nemocní zasažení tímto virem. Svatý otec vás též žádá, abyste měli na paměti kněze, řeholníky a řeholnice a jiné osoby působící v pastoraci, kteří dělají to nejlepší, co mohou, aby vás utěšili, a kteří vás provázejí v tomto postním čase modlitbou a postem.

Ujišťuji vás, že Svatý otec na vás s láskyplnou starostlivostí pamatuje, a uděluji vám jeho apoštolské požehnání.

apoštolský nuncius biskup Charles Daniel Balbo