SEDM DNÍ S MARIÍ a FARNÍ PUTOVÁNÍ

altSedm dní s Marií“

Jak už jistě víte, k 780. výročí poutního místa Vranov u Brna byla zhotovena nová putovní soška Panny Marie Vranovské. Poprvé byla veřejně spatřena v den zázračného uzdravení, díky přenosu mše sv. Tv Noe a rádia Proglas, 25. března 2020 z vranovského chrámu. Br.Milan ji dokončil 1.května na Památku sv.Josefa - dělníka a slavnostně ji na nádvoří brněnského biskupství v Brně na Petrově požehnal 8.května v den památky Panny Marie, prostřednice milostí, brněnský biskup Vojtěch Cikrle. Od té chvíle připutovala soška do kostela sv. Kateřiny, do Lelekovic, do kaple Duchovního Centra na Vranově, navštíví kapli sester od Andělů. Pak už bude putovat v týdenním režimu po rodinách.

Odkaz na tabulku, kde si můžete zarezervovat „Sedm dní s Marií“ v rodinách je ZDE, a zároveň tam bude informace o způsobu předávání, o průběhu dezinfekce sochy a příloh.

Mimo to, abychom, jako farníci vranovské farnosti a nejen my, prožili v tomto mimořádném roce setkávání se s Marií, v putování s ní k Pánu ve stopách našich předků a legendárních událostech z roku 1240, a zároveň projevili svou vděčnost za její mateřskou péči a přímluvu, za Boží ochranu, přijaté milosti zvláště v této době a prosili o novou pomoc v počínající ekonomické krizi a časů nejistot, tak Vás chceme pozvat k pěšímu putování s novou soškou PM z obcí naší farnosti do chrámu Narození Panny Marie na Vranov. Více o tom v článku ZDE.

První pěší pouť se uskuteční v sobotu 30. května 2020. Sraz bude v 15h u kaličky v Útěchově, v ulici „V koutě“. Po krátkém úvodu se vydáme v modlitbě růžence lesní cestou na Vranov, kde pouť zakončíme v kostele svátostným požehnáním.

Druhá pouť se uskuteční v den státního volna, v pondělí 6. července 2020, v 15h hod od kapličky v Šebrově přes kostel sv.Kateřiny. Poputujeme lesní cestou a vyjdeme na Vranově na ulici Kateřinská, zakončíme v kostele na Vranově svátostným požehnáním.

Třetí pouť se uskuteční v sobotu 15. srpna 2020, v 9h od kaple sv.Jana Nepomuckého. Budeme putovat kolem Vranova a vyjdeme opět na ulici Kateřinská, zakončíme v kostele mší svatou.

Čtvrtá pouť se uskuteční v neděli 30. srpna 2020 v 7h od kapličky v České, přes kostel v Lelekovicích a sedmiradostnou cestou Panny Marie na Vranov, kde pouť vyvrcholí mší sv. v 11h.

Na každé z těchto mimořádných poutí bude přítomen kněz, a bude možno využít svátosti smíření během putování. K nesení sošky je připraven držák-nosítko, který je pro 4 osoby, (v nouzi 2). Nosítka i soška jsou lehké a cesta není tak dlouhá (např. věřící z Protivanova putují na Vranov celý den). Jistě se najdou ochotné ruce ke střídání se v nešení. Plakátek ke stažení najdete ZDE.

Těšíme se na vše dobré, co Pán zamýšlí, a již teď mu děkujeme za duchovní ovoce, které to přinese. Kéž nám Marie vyprosí odvážné „Ano“ k Božím záměrům. (PPK)

altfota z žehnání sošky 8.května 2020, autor: Jitka Baumannová