PUTOVÁNÍ NA VRANOV

altPUTOVÁNÍ NA VRANOV – s vděčností a prosbou v srdci

nejen pro občany naší farnosti

Drazí spoluobčané Útěchova, Vranova, Šebrova-Kateřiny, Lelekovic, a máme rádi Českou, rodiny s dětmi i jednotlivci, farníci i lidé z jiných míst - povzbuzení není nikdy dost! U příležitosti letošního 780. výročí vranovského poutního místa, mi dovolte, abychom vás pozvali k účasti na pěším „Putování na Vranov.“ Plakátek ke stažení najdete ZDE.

Čtvrtá pouť se uskuteční v neděli 30. srpna 2020 v 7h od kapličky v České, přes kostel v Lelekovicích (7:30h) a sedmiradostnou cestou Panny Marie na Vranov, kde pouť vyvrcholí mší sv. v 11h. (6,4 km)

Na každé z těchto mimořádných poutí bude kněz k dispozici ke zpovědi, k rozhovoru. K nesení lehké sošky je připraven lehký držák-nosítko pro 4 osoby, (v nouzi 2). Cesta není dlouhá. Jistě se najdou ochotné ruce ke střídání se v nešení. Jaké jsou důvody k pouti a vícero informací najdete kliknutím na "číst dál".

 

V současné době pandemie koronavirové nebo pokoronavirové si více uvědomujeme, jak je život vzácný, co je opravdu důležité a nosné, a taky to, že člověk má za co být vděčný: jsme vděčni těm, kteří k záchraně lidského života nasazují energii a mnohdy za cenu vlastního života ve službě druhým. Jsme vděčni lékařům, zdravotníkům, dobrovolníkům, uklízecímu personálu, lidem pracujícím v potravinách, vedení a bezpečnostním složkám státu, vedení v obci, zodpovědným spoluobčanům. Za to, že nejsme nakaženi a žijeme. Jsme vděčni učitelům, katechetům, kteří se inovativně nasazují, aby se dětem dostávalo vzdělání, jsme vděčni za to, že máme práci, peníze, jsme vděčni rodičům, a mnoha dalším lidem, které nosíme v srdci, na které myslíme. Jsme vděčni i kněžím za jejich službu a snahu být lidem na blízku. A možná se otvíráme také k díkům a vděčnosti k tomu, kdo je život sám, kdo v člověku vyvolává přání a potřeby, které přesahují možnosti světa, kdo nás má rád bez výhrad a obohacuje – k Bohu.

altMáte-li za koho a za co děkovat, máte-li velká přání, hledáte-li přijetí, lásku, něhu, sílu, ochranu, pomoc, smysl,…, připojte se zcela dobrovolně k farnímu putování, které chce vděčnost projevit Bohu, hledat u něj to, co potřebujeme, a poprosit za to. V roce 1240, kdy v místních lesích zabloudil zemský maršálek Vilém, se mu na přímluvu Panny Marie, Matky Ježíše, dostalo zázračného uzdravení z oční vady, ze slepoty, po té, co vyslyšel její prosbu a začal stavět kostelík. Díky tomu vzniklo poutní místo Vranov, kde je uctívaná soška Panny Marie. Od těch dob tam lidé putují znovu a znovu. Každému z nás asi leží na srdci různé obavy: o zdraví, o práci, o dostatek peněz, o vzdělání, o rodinu, o vztahy, o životní volby, o dar povolání ke kněžství a k zasvěcenému životu, ….atd. Je tedy oč žádat.

Víte, že když cheme někam na výlet, někam vyjít, ptáme se nejdříve: KAM to bude? Někdy ale to KAM nemusí být v životě jednoznačně jasné a nevíme. Proto je důležité se ptát: S KÝM? U příležitosti 780. výročí byla zhotovena nová putovní soška Panny Marie Vranovské, věrná kopie originálu. Proto budeme putovat s touto soškou Panny Marie, symbolizující přítomnost Matky Boží, Matky Ježíše Krista, kterou nám daroval za Matku, aby nám pomáhala. Budeme tedy s Marií putovat, učit se od ní, modlit se s ní a obracet se k Bohu, u kterého našla zalíbení a stala se nejvýznamnějším a nejvlivnějším člověkem, který změnil chod dějin lidstva. Za to mu vysekla úžasnou poklonu v Lukášově evangeliu.

Těšíme se na vše dobré, co z toho vzejde a duchovně přínese každému z vás. Kéž nám Marie vyprosí to, co nejvíce potřebujem, i odvážné „Ano“ k Božím záměrům. (PPK)

Pro ty kdo hledáte odkaz na aktivitu "Sedm dní s Marií", klikněte ZDE.

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

 

 

 

 

 30. května -z Utěchova na Vranov. 6. července z Šebrova přes Kateřinu na Vranov, 15. srpna z Vranova na Vranov, 30. srpna z České přes Lelekovice a Sedmiradostnou cestou na Vranov - další foto od Pavla Packa ZDE.