Oprava kostela sv.Kateřiny

K zaslání daru na účet farnosti na opravy kostela Sv. Kateřiny dejte, prosím,

do poznámky slovo: Kateřina

Číslo bankovního účtu:

1034091638/5500 Raiffeisenbank

Všem dárcům děkujeme a denně se za ně modlíme.

O prvních sobotách v měsíci je mše sv. v 11h na Vranově sloužena za vás dárce a dobrodince.

 

Poslední příprava oprav kostela sv.Kateřiny začala před rokem 2014. Následný nový průzkum ukázal další nedostatky, proto se přistoupilo k vytvoření dokumentace celkové opravy kostela tvořící opravu hřebenu, krovu, dveří a schodiště. V květnu roku 2015 byl objednán projekt, proběhla mnohá předběžná místní šetření se zástupci farnosti, obce, stavebního úřadu Blansko, památkáři a s profesními odborníky. Zatímco se projekt tvořil, podařilo se ve spolupráci s panem starostou (zajistil kontejner a odvoz) z půdních prostor odklidit a vyvést brigádně zavážku a vysát půdní prostor. Projekt byl vypracován fy Versatil a předán v létě roku 2017. Od září 2017 jsme začali konat pravidelné kostelní sbírky na chystané opravy a hledali se možnosti realizace oprav na etapy z důvodu hlavně vysokých finačních nákladů. Pro kladný přístup a slíbenou podporu zastupitelstva obce Šebrov-Sv.Kateřina se zahájila poptávka stavebních firem. Byla vybrána fy Noresta, a po dalších přípravách bylo rozhodnuto zahájit opravy etapově začátkem léta roku 2019. Celková cena byla smluvně stanovena na 1.418.891,-Kč včetně DPH, po dodatku ke smlouvě (r.2020) s více a méněpracemi celková částka činí 1.542.672,-Kč.

 

Etapa 2020. Proběhlo restaurování dveří, výměna schodu pod nimi a podesty před dveřmi.

Cena etapy:166.433,- Kč

Na opravy přispěli: Ministerstvo kultury (ORP Blansko) - 76.000,-Kč

Spoluúčast farnosti činila: 90.433,-Kč. Z této sumy činily:

  •   Pravidelné měsíční sbírky na opravy ve Sv. Kateřině od 4.1.2020 do 3.10.2020 vynesly 21.368,-Kč.
  •   Dary dárců na kostel Sv. Kateřiny od 8.12.2019 do 20.11.2020 vynesly 5.200,-Kč.

 

Po této etapě nás čeká etapa s obnovou kruhového schodiště. K její realizaci je třeba mnohem většího obnosu financí, proto další etapa neproběhne v brzké době. Bez pomoc vás dárců to nezvládneme.

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

 

Etapa 2019 zahrnovala opravu krovu a hřebenu, a drobné vícepráce (odstranění mechu, obnova sněhových zábran, doplnění prvků na děšťových svodech).

Cena první etapy 2019 byl 550.427,-Kč včetně DPH (+projekt 25.000,-Kč).

Spoluúčast farnosti činila: 356.427,-Kč

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pravidelné měsíční sbírky na opravy od 4.9.2017 do 7.12.2019 vynesly 109.874,-Kč.

Dary dárců od září 2017 do 7.12.2019 vynesly 29.000,-Kč.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Opravy podpořili:

Obec Šebrov-Svatá Kateřina - 100.000,-Kč

Ministerstvo kultury (ORP Blansko) - 119.000,-Kč

 

Děkujeme všem dárcům, obci Šebrov-Svatá Kateřina a Vám, příznivcům kostela sv.Kateřiny, za podporu v zachování nejstarší a krásné památky, která je jedinečným dědictvím a skvostem v kraji. Kéž Bůh žehná Vám i tomuto dílu.

Kostel je otevřen při bohoslužbách, Noci kostelů a dalších kulturních příležitostech. Je vyhledávaný k církvením sňatkům.

alt