Výměna mechaniky zvonů v Lelekovicích

K zaslání daru na účet farnosti na tuto opravu dejte, prosím,

do poznámky slovo: ZVONY LELEKOVICE

Číslo bankovního účtu:

103 409 1638/ 6100 Equabank

Za dobrodince a dárce naší farnosti je pravidelně sloužena mše sv. v 11h o první sobotě v měsíci na Vranově.

K realizaci výměny mechaniky tří lelekovických zvonů byla oslovena fy Impuls-B s.r.o., se kterou jsme již realizovali druhou etapu výměny mechaniky zvonů na Vranově. Výměna v Lelekovicích proběhne též etapově.

Cena za dílo 361.469,35-Kč je včetně DPH. Chybí dovybrat 99.199,35- Kč.

Ze sbírek prvních nedělí v měsíci v Lelekovicích na opravy máme našetřeno k (2.10.2022) - 139.270,-Kč, dary na tento účel oprav ke dni (30.9.2022) činí 123.000,-Kč.

Děkujeme všem dárcům za podporu a propagaci tohoto díla. Více o technické stránce a provedení díla najdete na nástěnce v kostele v Lelekovicích.

Práce na výměně mechaniky zvonů v kostele v Lelekovicích začala na konci srpna 2022, proběhlo zaměření a sejmutí dvou zvonů. 13. října se sejmuly všechny zvony a začala montáž. 18. října byla oprava zvonů dokončena a proběhlo zaškolení v ovládání spouštění a programace.

alt alt alt  
srpen zvony s poruchou mechaniky proměření a sejmutí dvou větších zvonů  


SEDM DNÍ S MARIÍ - PUTOVÁNÍ SOŠKY PANNY MARIE VRANOVSKÉ PO RODINÁCH

altPo té, co br. Milan Doleček vytvořil sošku Panny Marie Vranovské z lipového dřeva u příležitosti 780 výročí poutního místa, a na nádvoří brněnského biskupství v Brně na Petrově ji požehnal 8.května 2020 v den památky Panny Marie, prostřednice milostí, brněnský biskup Vojtěch Cikrle, soška putovala kostely na Vranově, ve Svaté Kateřině, v Lelekovicích, v kapli Duchovního Centra na Vranově, navštívila kapli sester od Andělů. Dále již putuje v týdenním režimu po rodinách. Odkaz na tabulku, kde si můžete zarezervovat „Sedm dní s Marií“ v rodinách je ZDE, a zároveň tam najdete informace o způsobu předávání, o průběhu dezinfekce sochy a příloh.

 

Další odkazy: zde

 

Oprava fresky v kapli nad sákristií kostela

K zaslání daru na účet farnosti na opravu fresky dejte, prosím,

do poznámky slovo: FRESKA

Číslo bankovního účtu:

103 409 1638/ 6100 Equabank

 Všem dárcům děkujeme a denně se za ně modlíme.

O prvních sobotách v měsíci je zde mše sv. v 11h sloužena za vás dárce a dobrodince.

 

Restaurátorská obnova nastěnné a nástropní výmalby v kapli nad sákristií - 1. etapa 2022 a oprava oken alt

Práce provádi: RE.s.r.o.

Cena 1. etapy: 1.169.314,24 - Kč

Na obnovu přispívá:

Ministerstvo kultury: 1.000.000,-Kč

Jihomoravský kraj:

Spoluúčast farnosti:

 

V tomto článku budeme zveřejeňovat souvislosti s opravou.

alt alt alt alt
srpen - montáž lešení   sonda omytí fresky kontrolní den
alt alt alt

alt

Repase rámů a oken červen - srpen    
alt alt
alt alt alt
pohled do chórové kaple nad sákristií ukázky poškození: (foto: J.Šubert)

Společenství

 

Živý růženec

 

Co je a jak funguje?

Živý růženec je způsob evangelizace prostřednictvím modlitby, tzv. modlitební apoštolát. Je to modlitební společenství věřících, kteří se kromě svých obvyklých modliteb zavázali k denní modlitbě jednoho desátku růžence. Desátky jsou ve společenství rozděleny mezi členy tak, aby se skupina v souhrnu pomodlila za den celý velký růženec čítající 20 desátků, po jednom ke každému růžencovému tajemství. Členové tak přispívají každý svým dílem, ale užívají milosti spojené s modlitbou celého růžence; přispívají k apoštolátu a zapojují se do služby Celosvětové sítě modlitby s papežem.


Růžencová tajemství se cyklickým způsobem po měsíci střídají. Za dobu 20 měsíců tak každý člen postupně rozjímá o všech dvaceti růžencových tajemstvích.


Úmysly apoštolátu modlitby

1. všeobecný – evangelizační
2. národní

Seznam úmyslů je k nahlédnutí např. na stránkách České provincie Tovaryšstva Ježíšova

Modlitbou také prosíme za misie, za celý svět, za naši farnost, naše rodiny a děti, za kněze a nová kněžská a řeholní povolání, za nemocné… každý do modlitby může vkládat i své úmysly….

 

Úmysly Apoštolátu modlitby Svatého otce na rok 2023

 

Leden


Úmysl papeže: Za vychovatele


Modleme se za vychovatele, aby byli věrohodnými svědky tím, že učí bratrství, a ne soupeření, a pomáhají zejména těm nejzranitelnějším mladým lidem.


Národní úmysl: Za volbu prezidenta


Modleme se, aby budoucí prezident České republiky přispíval ke svornosti lidí a prosperitě naší země.

 

Únor


Úmysl papeže: Za farní společenství


Modleme se, aby se farnosti žijící v opravdovém společenství stávaly stále více komunitami víry, bratrství a pohostinnosti vůči těm nejpotřebnějším.


Národní úmysl: Za kontinentální synodální setkání


Modleme se, aby mezinárodní synodální setkání v Praze přispělo k nalézání Boží vůle pro místní církve v Evropě.

 

Březen


Úmysl papeže: Za oběti zneužívání


Modleme se za ty, kdo utrpěli újmu od členů církve: kéž v církvi samotné najdou konkrétní odpověď na svou bolest a utrpení.


Národní úmysl: Za chudé


Modleme se za ty, kdo jsou nejvíce postiženi zdražováním a energetickou krizí, aby se jim dostalo účinné pomoci.

 

Duben


Úmysl papeže: Za kulturu nenásilí


Modleme se za větší rozšíření kultury nenásilí tím, že se státy i občané budou stále méně uchylovat ke zbraním.


Národní úmysl: Za duchovní povolání


Modleme se za ty, které Pán volá ke kněžství a zasvěcenému životu, aby měli odvahu vydat se za ním cestou následování.

 

Květen


Úmysl papeže: Za hnutí a skupiny v církvi


Modleme se, aby církevní hnutí a skupiny znovu denně objevovaly své evangelizační poslání a sloužily potřebám světa svými charismaty.


Národní úmysl: Za mladé lidi


Modleme se za mladé lidi, kteří touží po manželství, aby nalezli svého životního partnera a měli odvahu odevzdat se jeden druhému podle nároků evangelia.

 

Červen


Úmysl papeže: Za zrušení mučení


Modleme se, aby se mezinárodní společenství zavázalo ke konkrétním krokům k vymýcení mučení a zajistilo podporu obětem a jejich rodinám.


Národní úmysl: Za biřmovance


Modleme se za ty, kdo letos přijímají svátost biřmování, aby se stali šiřiteli radostné zvěsti.

 

Harmonogram červenec - prosinec 2022

 

 

leden

únor

březen

duben

květen

červen

Jakub Hofman

2. světla

3. světla

4. světla

5. světla

1. bolestný

2. bolestný

Jitka Baumannová

3. světla

4. světla

5. světla

1. bolestný

2. bolestný

3. bolestný

Renata Taslerová

4. světla

5. světla

1. bolestný

2. bolestný

3. bolestný

4. bolestný

Jana Hynštová

5. světla

1. bolestný

2. bolestný

3. bolestný

4. bolestný

5. bolestný

Lenka Hofmanová

1. bolestný

2. bolestný

3. bolestný

4. bolestný

5. bolestný

1. slavný

Hana Zemanová

2. bolestný

3. bolestný

4. bolestný

5. bolestný

1. slavný

2. slavný

Martina Čuprová

3. bolestný

4. bolestný

5. bolestný

1. slavný

2. slavný

3. slavný

Čuprovi

4. bolestný

5. bolestný

1. slavný

2. slavný

3. slavný

4. slavný

Bára Jordánová

5. bolestný

1. slavný

2. slavný

3. slavný

4. slavný

5. slavný

Růžena Alexová

1. slavný

2. slavný

3. slavný

4. slavný

5. slavný

1. radostný

Lucie Ullmannová

2. slavný

3. slavný

4. slavný

5. slavný

1. radostný

2. radostný

Marie Smětáková

3. slavný

4. slavný

5. slavný

1. radostný

2. radostný

3. radostný

Jana Merglová

4. slavný

5. slavný

1. radostný

2. radostný

3. radostný

4. radostný

Karolína Macharáčková

5. slavný

1. radostný

2. radostný

3. radostný

4. radostný

5. radostný

Anna Svobodová

1. radostný

2. radostný

3. radostný

4. radostný

5. radostný

1. světla

Veronika Hádková

2. radostný

3. radostný

4. radostný

5. radostný

1. světla

2. světla

Kosovi

3. radostný

4. radostný

5. radostný

1. světla

2. světla

3. světla

Lorencovi

4. radostný

5. radostný

1. světla

2. světla

3. světla

4. světla

Pavel Novotný

5. radostný

1. světla

2. světla

3. světla

4. světla

5. světla

Alice Pillerová

1. světla

2. světla

3. světla

4. světla

5. světla

1. bolestný

paní Dufková

2. světla

3. světla

4. světla

5. světla

1. bolestný

2. bolestný

paní Hemzalová

3. světla

4. světla

5. světla

1. bolestný

2. bolestný

3. bolestný

paní Kotoučková

4. světla

5. světla

1. bolestný

2. bolestný

3. bolestný

4. bolestný

paní Křivánková

5. světla

1. bolestný

2. bolestný

3. bolestný

4. bolestný

5. bolestný

paní Nedomová

1. bolestný

2. bolestný

3. bolestný

4. bolestný

5. bolestný

1. slavný

paní Střítezská

2. bolestný

3. bolestný

4. bolestný

5. bolestný

1. slavný

2. slavný

 

Bolestná tajemství

Slavná tajemství

Radostná tajemství

Tajemství světla

1. který se pro nás krví potil

1. který z mrtvých vstal

1. kterého jsi z Ducha Svatého počala

1. který byl pokřtěn v Jordánu

2. který byl pro nás bičován

2. který na nebe vstoupil

2. se kterým jsi Alžbětu navštívila

2. který zjevil v Káně svou božskou moc

3. který byl pro nás trním korunován

3. který Ducha Svatého seslal

3. kterého jsi v Betlémě porodila

3. který hlásal Boží království a vyzýval k pokání

4. který pro nás nesl těžký kříž

4. který tě, Panno, do nebe vzal

4. kterého jsi v chrámě obětovala

4. který na Hoře proměnění zjevil svou slávu

5. který byl pro nás ukřižován

5. který tě v nebi korunoval

5. kterého jsi v chrámě nalezla

5. který ustanovil eucharistii

 

 

V případě, že se chcete přihlásit k modlitbě, anebo naopak odhlásit, kontaktujte Lenku Hofmanovou
tel. 775051809 • e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Opravy kostelů

Lelekovice - kostel sv. Filipa a Jakuba

- (2022) oprava mechaniky kostelních zvonů

- (2020) doplnění hromosvodu

- (2019) doplnění chybějícího vykýře na věži

- (2019) usazení ambonu a zpemrlování mramoru před vchodem

- (2018) obnova ozvučení kostela

- (2018) svítidla na kůr

- (2018) montáž zábradlí - kovaná tyč na kůr

- (2017) lavice na kůr

- (2017) oprava krovu a střechy věže

- (2014) nové schodiště na kůru, ošetření patra věže mikrovlnami proti škůdcům, nové podlahové desky a schodiště do patra ke zvonům

- (    - 2014) restaurování varhan


Šebrov-Svatá Kateřina - kostel sv. Kateřiny

- (2020) restaurování dveří, výměna schodu pod nimi a podesty před dveřmi

- (2019) oprava krovu a hřebenu, a drobné vícepráce


Vranov:

Budování zázemí pro farníky a poutníky na přízemí severního křídla Duchovního centra (od roku 2018 - stále probíhá):

 - chodba

 - farní sál

 - průjezd

 - toalety vnější a vnitřní

 

 Poutní kostel Narození Panny Marie:

- (2022 - ...  ) oprava fresky v kapli nad sákristií kostela   /probíháI

- (2022) oprava zvonkohry

- (2016 - 2021) oprava stropní fresky a maleb v oratořích a postupné obnovování osvětlení v kostele

- (2020) renovace venkovních dveří u jesliček a dveří fary

- (2020) ponížení bočního portálu kostelní kaple, přívod teplé vody k umyvadlu a odpady.

- (2019; 2021) oprava zvonů

- (2018; 2021) obnova kamerového systému

- (2018; 2021) obnova ozvučení kostela

- (2018) rekonstrukce kněžského hrobu na hřbitově

- (2018) výroba pojezdu a skříně k varhannímu pozitivu v kapli

- (2018) montáž madel ke schodišti v boční kapli

- (2017; 2021) oprava a fixace střešních plechů kostela

- (2017) bourání poutnických toalet v areálu hrobky

- (2017) repase kostelních lavic a skříní v sákristii

- (2017) renovace okenních žaluzií dvou oken v severní věži

- (2015) připojování na obecní kanalizaci přes farní zahradu

- (2013 - 2015) oprava jižní věže kostela

- (2016 - 2018) oprava opěrných zdí, vstupních bran a pilířů v areálu Liechtenštejnské hrobky

- (2014 - 2016) oprava Liechtenštejnské hrobky, rozmístnění kabelu pro budoucí venkovní osvětlení kostela