Oprava vranovských zvonů

Drazí farníci a poutníci. Na konci ledna roku 2019 a začátkem února degradace vranovských zvonů dospěla do stádia, kdy po té, co se utrhly dvoje srdce bylo zapotřebí celkové revize a opravy zvonů. Protože brněnská diecéze vzápětí přišla o drahého jáhna P. Kyliána, který se zvonům věnoval, obrátili jsme se na doporučenou fy Boroko z Brodku u Prostějova, ta zvony onehdy montovala, a je známá svou pověstí a kvalitou. Vypracovaný plán celkové obnovy mechaniky všech pěti vranovských zvonů v jižní kostelní věži jsme - z důvodu zdravotních komplikací a zahlcenosti fy - obdrželi s naceněním oprav až v létě. V součinnosti se členy ERF (ekonomická rada farnosti) bylo pak rozhodnuto rozdělení oprav pěti vranovských zvonů do dvou etap:

napřed tři menší zvony - "DIVINE SALVATOR" (850mm/350kg) ulit v Kovolitu v České v roce 1959; pak zvon průměr 1145mm/850kg ulitý v dílně Dytrichová v Brodku u Přerova v roce 1990; a "Umíráček" (530mm/95kg). V druhé etapě: zvon tzv. "historický" z roku 1657 (1015mm/640kg)  a "velký zvon" (1255mm/1250kg) taktéž z dílny paní Dytrychové. Trochu historie ke zvonům najdete časem ZDE.

PRVNÍ A DRUHÁ ETAPA CELKOVÉ VÝMĚNY MECHANIK A ŘÍDÍCÍHO ZAŘÍZENÍ VRANOVSKÝCH ZVONŮ STÁLA 725.401,03-Kč. NA OPRAVU PŘISPĚLI DÁRCI CELKOVĚ 60.490,-Kč (k datu 2.5.2022), DĚKUJEME. Pro větší podrobnosti čtěte dále:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DRUHÁ ETAPA trvala od druhé poloviny ledna roku 2021 do 1. února 2021. Zakázku převzala ostravská fy Impuls-B a ve spolupráci s panem Rostislavem Bouchalem mladším se daří dílo dokončovat. Ke dvěma největším zvonům bylo nutné přivést i další zdroj elektrické energie, a to zrealizoval pan Miloslav Baumann.

Cena druhé etapy stála farnost 329.559,23- Kč a elektrický přívod 7.252,80- Kč + zbytek dohotovení díla, a ten se uskutečnil 28. září 2021 - tedy čištění zvonů a ochranné navoskování za cenu: 14.157,-Kč

Výdaje za opravy v druhé etapě celkem: 350.969,03- Kč

Na druhou etapu přispívají dárci (stav k 1. prosinci 2021): 56.200,-Kč

Velký dík patří také panu Romanovi a jeho synu Františkovi Macharáčkovým za nezištnou pomoc v obnově sítí proti hmyzu a ptákům v oknech kostelní věže u zvonů.

Po těchto opravách by mělo dojít k nacenění oprav vranovské zvonkohry - více ZDE.

_______________________________________________________________________________________________________

PRVNÍ ETAPA proběhla mezi 4. a 12. zářím roku 2019.

Cena první etapy stála farnost: 374.432,-Kč

Na první etapu přispěli dárci: 2.190,-Kč

Smutnou a nečekanou zprávou nejen pro nás bylo, že pan Rostislav Bouchal, majitel fy Boroko, byl v neděli Zmrtvýchvstání Páně roku 2020 povolán z tohoto života. Proto v 18h jsme ho doprovodili na cestu k Pánu v ten den všemi vranovskými zvony a modlitbou jsme na blízku jeho rodině a všem zaměstnancům. Zvlášť si uvědomuje jejich velkou bolest, když pro panující omezení  se s ním nemohli v nemocnici fizicky setkávat a při pohřbu jen v kruhu nejbližších se s ním nemohou rozloučit všichni ti, kteří jej měli rádi. R.I.P.

Následující fotky, pocházející od fy Boroko od pana Rostislava Bouchala, dokumentují opravu a výměnu mechaniky prvních tří vranovských zvonů v září 2019.

 alt

 alt

 alt

 alt

 alt

 alt

 alt

 alt

 alt

 alt

 alt

 alt

 alt

 alt

 alt

 alt

 alt

 alt

 alt

 alt

 alt

 alt

 alt

 alt