Oprava fresky na Vranově

 Oprava kleneb a výmalba fresky v kostele Narození Panny Marie na Vranově

Nástropní freska zdobí vranovský kostel již téměř 300 let. Byla namalována brněnským malířem Janem Jiřím Etgensem v roce 1738 aby vyzdobila chrám k nadcházejícím oslavám 500 let od zjevení Panny Marie konaným v roce 1740. Malba je obrazovým doprovodem k loretánským litaniím, které se modlívají poutníci na tomto místě. Znázorňuje Pannu Marii jako královnu andělů a všech svatých. V  presbytáři jsou zachyceny scény zjevení Panny Marie mezi dvěma duby a uzdravení slepého maršálka Viléma. Záklenky oken lodi zdobí příběhy a zázraky ze života sv. Františka z Paoly, zakladatele paulánského řádu, jehož členové spravují toto poutní místo.

V roce 2006 se odtrhla část fresky v presbytáři poblíž vítězného oblouku. Následoval průzkum, který ukázal, že malba je v havarijním stavu. Omítka byla narušena četnými prasklinami a na mnoha místech se odlučovala od svého podkladu. Za podpory Ministerstva kultury a Jihomoravského kraje začalo v  roce 2016 restaurování fresky. V první fázi byla zafixována odpadávající omítková vrstva, statické zajištění, dále probíhá po jednotlivých částech čištění povrchu, zpevňování, revize starších vysprávek a retuše silně poškozených partií malby.

Restaurování, které začalo v roce 2016 pokračuje po etapách. Délka oprav záleží na množství finačních prostředků. Celkové náklady na obnovu by měly dosahovat 8.154.886,270 Kč včetně DPH. Realizaci provádí vysoutěžená firma Re.s.r.o z Prahy.

Bez pomoci Vás dárců to nezvládneme. Proto se na vás obracíme s prosbou a akcí: PODPOŘTE NÁS JEDNOU KORUNOU. Jak to můžete udělat? Věnováním částky 365,- Kč (nebo i více), což je 1,-Kč x 365 dní, a zasláním celkové částky na farní bankovní účet: 1034091638/5500 Raiffeisenbank. Při zaslání daru dejte, prosím, do poznámky slovo: FRESKA


Rok 2022 - počátek obnovy fresky v kapli nad sákristií kostela - fáze přípravy - více v odkazu ZDE

Práce provádí fy Re. s.r.o. Praha

 

 VI.etapa: rok 2021 - obnova maleb v kostelních oratořích.

- v oratořích se provádí opravy stropních a nástěnných maleb. Vyjmutí a oprava nefunkčních tmelů, zpevnění okrajů trhlin, odstranění starých přemaleb a retuší se zpevňováním orignální malby, odstranění nečistot, lokální rekonstrukce, fixace, injektáž uvolněných omítkových vrstev, atd..

Práce provádí fy Re. s.r.o. Praha

Cena za VI etapu včetně DPH: 1.147.274,10- Kč

Spoluúčast farnosti: 7.274,-10-Kč.

Na opravu VI. etapy přispěli:

Ministerstvo kultury - program záchrany: 1 000 000 Kč
Jihomoravský kraj: 140 000 Kč

 

 

 

Děkujeme všem přispěvovatelům, podporovatelům a dárcům při opravě tohoto díla v této etapě.

Ukázka: výběr části poškození a počátek oprav po umytí (foto: Š.Váhala):

alt alt alt

ukázka stavu po restaurování (foto-ppk):

alt alt alt alt

 

V.etapa: rok 2020 - loď kostela - část III - skončila poslední etapa restaurování stropní fresky, která zahrnovala přední část lodi s bočními okny na severní a jižní straně a nejkomplikovanější vítězný oblouk nad mřížkou oddělující loď kostela od presbytáře. Proběhla opět obnova osvětlení v této části. Montáž systému odvětrávání přes okna, který se v roce 2019 nezrealizoval se nepodařilo zrealizovat ani letos, hledáme další řešení.

Práce provádí firma RE s.r.o. Praha - PÁTÁ ETAPA SKONČILA

Cena za V.etapu včetně DPH: 1.080 512,99 Kč

Spoluúčast farnosti: 30.512,99- Kč + obnova osvětlení za: 32.183,58- Kč

Na opravu V. etapy přispěli:

Ministerstvo kultury - program záchrany: 900 000 Kč
Jihomoravský kraj: 150 000 Kč

 

 

 

Děkujeme všem přispěvovatelům, podporovatelům a dárcům při opravě tohoto díla v této etapě.

 

IV.etapa: rok 2019 - loď kostela - část II - postup od středu lodi kostela směrem k presbytáři s bočními výklenky oken na jižní straně, a jedním na severní straně kostela. Opět byly sejmuty nečistoty a přemalby, vyjmuty tmely. Pak se pokročilo k novému tmelení a injektáži. Plochy leských fixáží byly odstraněny, po sejmutí retuší a nečistot a jemném tmelení se restaurování této etapy zdárně ukončilo.

Práce provádí firma RE s.r.o. Praha - ČTVRTÁ ETAPA SKONČILA

Cena za IV.etapu včetně DPH: 1.532 562,34 - Kč

Spoluúčast farnosti činila 72.562,64-Kč  + navíc plán a kontroly BOZP 14.520,-Kč + obnova světel v restaurované části za 68.121,69- Kč. Plánovaný systém odvětrávání se musel odložit na příští etapu roku 2020.

Za postupnou fixaci jistícího lana na římsách jsme vděčni fy SASTA. Děkujeme.

Na opravu IV. etapy přispěli:

Ministerstvo kultury - program záchrany: 1 300 000 Kč
Jihomoravský kraj: 160 000 Kč

 

 

 

Několik fotek od fy Re a vlastních. Vlevo před restaurováním, v pravo po restaurování. Nejlépe vidět na živo.

 ukázka poškozeníalt ukázka poškozeníalt

poškození:

po opravě:

alt

alt

alt

alt

alt

 

alt

 

III.etapa: rok 2018 - loď kostela - část I - postup ze zadu nad varhany směrem ke středu lodi

Práce provádí firma RE s.r.o. Praha - PRÁCE NA TŘETÍ ETAPĚ SKONČILA

Celková cena: 1.754 000,- Kč

Spoluúčast farnosti činila 114.000,-Kč  + navíc plán a kontroly BOZP 16.940,-Kč + obnova šesti světel v restaurované části za 27.189,- Kč.

Za postupnou fixaci jistícího lana na římsách jsme vděčni fy SASTA. Děkujeme.

Na opravu III. etapy přispěli:

Ministerstvo kultury - program záchrany: 1 500 000 Kč
Jihomoravský kraj: 140 000 Kč

 

 

 

img_20180717_132630

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

img_20180813_135500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.etapa: rok 2017 - presbytář - cena: 1 520 746,-Kč

Práce provádí firma RE s.r.o. Praha

Z prostředků farnosti je hrazena spoluúčast, a navíc pak oprava střechy nad presbytářem za 51.185,42-Kč.

Za postupnou fixaci jistícího lana na římsách jsme vděčni fy SASTA. Děkujeme.

Na opravu II. etapy přispěli:

Ministerstvo kultury - program záchrany: 1 250 000 Kč
Jihomoravský kraj: 170 000 Kč

20170713_165830

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

alt

 

I. etapa: rok 2016 - statické zajištění - cena: 1 150 000,-Kč

Práce prováděla firma RE s.r.o. Praha.


Z prostředků farnosti je hrazena spoluúčast, a navíc inženýrské, projekční práce, kontrola BOZP

Za postupnou fixaci jistícího lana na římsách jsme vděčni fy SASTA. Děkujeme

Na opravu I. etapy přispěli:

Ministerstvo kultury - program záchrany: 995 000 Kč
Jihomoravský kraj: 100 000 Kč

alt

 

alt