Opravy kostelů

Lelekovice - kostel sv. Filipa a Jakuba

 - oprava mechaniky kostelních zvonů (2022)

 - oprava věže (2017)

- restaurování varhan (      - 2014)


Šebrov-Svatá Kateřina - kostel sv. Kateřiny


Vranov - poutní kostel Narození Panny Marie:

- oprava fresky v kapli nad sákristií kostela (2022 -         )

- oprava zvonkohry (2022)

- oprava fresky (2016 - 2021)

- renovace vnějších dveří jesliček a dveří fary (2020)

- oprava zvonů (2019 - 2021)

- repase kostelních lavic a skříní v sákristii (2017) 

Vranov - budování zázemí pro farníky a poutníky na přízemí severního křídla Duchovního centra (od roku 2018 -     ):

- chodba

- farní sál

- průjezd

- toalety vnější a vnitřní.

-