Ohlášky 17.6.2018

POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI VRANOV U BRNA

datum 

 místo

Mše sv.

 

 Liturgie a poznámky

Neděle
17.6.

2018

Vranov


Lelekovice

8:00

11:00

8:00

9:30

 

11. NEDĚLE V MEZIDOBÍ. Od 15h je v kapli růženec, adorace a nešpory.

Pondělí
18.6.

Vranov

Lelekovice

6:45

 

 

V Lelekovicích od 19h adorace

Úterý
19.6.

Vranov

 

Lelekovice

6:45


19:00

 

 

Středa
20.6.

Vranov

19:00

 

 

 

Čtvrtek
21.6.

Vranov

6:45

10:45

 

Památka sv.Aloise Gonzagy, řeholníka

Od 19h adorace a Kompletář v kostelní kapli

Pátek

22.6.

Vranov

Lelekovice

19:00

19:00

 

 

Sobota
23.6.

Vranov

Kateřina

6:45

17:00

 

 

S nedělní platností

Neděle
24.6.

 

Vranov


Lelekovice

8:00

11:00

8:00

9:30

 

SLAVNOST NAROZENÍ SV.JANA KŘTITELE

 

Svátost smíření je možné přijmout 30 min. přede mší sv., jinak domluvou.

  • V pondělí a v úterý je poslední předprázdninové setkání biřmovanců.

  • V sobotu 23.června se na Vranově uskuteční setkání s paulánem otcem Milanem Jurou, který je představeným a formátorem založené komunity v africkém Kamerunu. Zveme všechny zájemce na besedu s ním ve 14, 30 do Duchovního centra.

  • V neděli 24.června od 15,00 se bude konat „Farní odpoledne“ v Lelekovicích pro všechny, pozor, letos netradičně na hřišti u hasičky za samoobsluhou naproti škole. Občerstvení bude letos na každém, co si kdo přinese. Na místě je skromná toaleta, jen pár laviček a travnatá plocha, na kterou lze natáhnout deku. Kdo chce také nachystat pro druhé nějakou zajímavou herní aktivitu je vítán. Vemte si s sebou tričko na převlečení po hře.

  • V sobotu 30.června v 15h odpoledne bude pouť ve sv.Kateřině.

  • Každou první sobotu v měsíci je mše sv. na Vranově v 11h a růžencové procesí od Myslivny ve 20h.

  • Farní letní tábor pro děti se uskuteční od 20 do 26. srpna. Více informací a přihlášky najdete na farním webu a vzadu na stolečku najdete také již vytištěné přihlášky a podrobné informace. Je třeba se nahlásit včas do 15. června. Jinak budou místa nabídnuta dětem od jinud.

  • V pátek proběhlo předposlední setkání farní pastorační rady. Po jejím čtyřletém funkčním období se na podzim uskuteční nové volby do tohoto společenství, které slouží farnosti a jejímu duchovnímu správci ve snaze o co nejplnější život věřících pro Boží království. Je to poradní sbor faráře ve věcech týkajících se pastorace a života farnosti, v němž členové z pověření faráře mohou převzít spoluzodpovědnost za některé úkoly vyplívající z péče o farní společenství. Již teď vás zveme k modlitbě a zamýšlení nad tím, které muže a ženy živé víry, různého věku, ochotné a schopné, byste rádi vybrali k této službě a zda-li jimi nejste i vy, protože vám na farní rodině záleží.