Ohlášky 18.července - 1.srpna 2021

POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI VRANOV U BRNA

datum 

 místo

Mše sv.

 

 Liturgie a poznámky

Neděle

18.7.

2021

Vranov kostel

 

Lelekovice

8:00

11:00

9:30

 

16. neděle v mezidobí.Mše s 2m rozestupy s respirátorem a desinfekcí rukou.

 

V Lelekovicích do konce srpna nedělní mše sv. pouze v 9:30h.

Pondělí

19.7.

Vranov kaple

Lelekovice

6:45

 

 

 

V Lelekovicích v 19h adorace

Úterý
20.7.

Vranov kaple

Lelekovice

6:45

19:00

 

 

Středa

21.7.

Vranov kaple

19:00

 

 

Čtvrtek

22.7.

Vranov kaple

Vranov kostel

6:45

10:45

 

Svátek sv. Marie Magdalény

Na Vranově v kapli od 19h tichá adorace a Kompletář

Pátek

23.7.

Vranov kostel

Lelekovice

19:00

19:00

 

Svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy

Sobota
24.7.

Vranov kostel

Kateřina

6:45

17:00

 

Památka bl. Marie Montserrat s osmi Nejmenšími mniškami a laičky Lucrezie, mučednic. Ve sv. Kateřině mše sv. s nedělní platností

 

Neděle

25.7.

Vranov kostel

 

Lelekovice

8:00

11:00

9:30

 

17. neděle v mezidobí.Mše s 2m rozestupy s respirátorem a desinfekcí rukou.

První světový den prarodičů a seniorů.

V Lelekovicích do konce srpna nedělní mše sv. pouze v 9:30h.

 

Pondělí

26.7.

Vranov kaple

Lelekovice

6:45

 

 

Památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie

V Lelekovicích v 19h adorace

Úterý
27.7.

Vranov kaple

Lelekovice

6:45

19:00

 

Památka sv. Gorazda a druhů

Středa

28.7.

Vranov kaple

19:00

 

 

Čtvrtek

29.7.

Vranov kaple

Vranov kostel

6:45

10:45

 

Památka sv. Marty

Na Vranově v kapli od 19h tichá adorace a Kompletář

Pátek

30.7.

Vranov kostel

Lelekovice

19:00

19:00

 

 

Sobota
31.7.

Vranov kostel

Kateřina

6:45

17:00

 

Památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze.

Ve sv. Kateřině mše sv. s nedělní platností

Neděle

1.8.

Vranov kostel

 

Lelekovice

8:00

11:00

9:30

 

18. neděle v mezidobí.Pravidelná sbírka na opravy kostela. Mše s 2m rozestupy s respirátorem a desinfekcí rukou.

V Lelekovicích do konce srpna nedělní mše sv. pouze v 9:30h.

Příležitost ke svátosti smíření 30 min. přede mší dopoledne a večer, nebo po dohodě s knězem.

EUCHARISTIE - O PODÁVÁNÍ NA RUKU

Drazí farníci a poutníci. Dovolte mi v souvislosti současných opatření a vybízení věřících k přijímání eucharistie na ruku, předložit vám texty, které mohou pomoci jednak ke vzdělání a taky k praktickému uvedení do osobního prožívání liturgie. Uvedené texty jsou výňatky- z pastýřského listu o. biskupa Vojtěcha z roku 1998, a výňatek z podkladů pro katechezy z prosince roku 1997. Celé znění si můžete nakliknout zvlášť. (PPK)

Číst dál...