ohlášky 16.6.2019

POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI VRANOV U BRNA

datum 

 místo

Mše sv.

 

 Liturgie a poznámky

Neděle
16.6.

 

Vranov


Lelekovice

8:00

11:00

8:00

9:30

 

Slavnost Nejsvětější Trojice. V 15h v kapli růženec, krátká adorace a nešpory.

17.6.

Vranov

Lelekovice

6:45

 

 

V Lelekovicích od 19h adorace

Úterý

18.6.

Vranov

Lelekovice

6:45

19:00

 

 

 

Středa
19.6.

Vranov

19:00

 

 

Čtvrtek
20.6.

Vranov

 

6:45

10:45

 

 

Od 19h v kapli adorace a Kompletář

Pátek

21.6.

Vranov

Lelekovice

19:00

19:00

 

Památka sv.Aloise Gonzagy, řeholníka

 

Sobota
22.6.

Vranov

Sv.Kateřina

6:45

17:00

 

 

Ve Sv.Kateřině s nedělní platností.

Neděle
23.6.

 

Vranov

 

Lelekovice

8:00

11:00

10:00

 

Slavnost Těla a Krve Páně, sbírka je na bohoslovce. Na závěr mše sv. v 8h navazuje eucharistický průvod obcí.

V Lelekovicích mše sv. dnes pouze v 10h

Svátost smíření je možné přijmout 30 min. přede mší sv., jinak domluvou.

  • Minulou neděli sbírka na Charitu činila ve sv.Kateřině: 562,-Kč; v Lelekovicích 5.110,-Kč; na Vranově 3602,-Kč. Děkujeme všem dárcům.

  • V neděli 23.června bude slavnost Božího Těla s průvodem obcí, obracíme se na vás s prosbou o spolupráci při sušení okvětních lístků do průvodu – přineste je na faru v sobotu 22.6. nebo případně v den slavnosti do průvodu; prosíme muže o zajištění nesení baldachýnu, hudebníky o doprovod a děti, které byly letos u sv.přijímání nechť přijdou v zapůjčených bílých šatech, k nim zveme do průvodu i ostatní děti. Tento průvod bude navazovat na závěr mše sv. v 8h.

  • Odpoledne 23.června pak od 15h pak zveme všechny děti a rodiny na farní odpoledne na hřiště u hasičky v Lelekovicích.

  • V sobotu 29.června zveme na pouť do kostela sv.Kateřiny v 15h, který letos slaví 550 let od nejstarší zmínky nápisu v kostele.