Ohlášky 21.dubna 2019

POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI VRANOV U BRNA

datum 

 místo

Mše sv.

 

 Liturgie a poznámky

Neděle

Zmrtvýchvstání
21.4.

 

Vranov


Lelekovice

Kateřina

8:00

11:00

9:30

10:00

 

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně. Od 15h v kapli růženec, krátká adorace a nešpory. V 11h na Vranově přijmou křest tři děti školního věku - zpívá chrámový sbor

22.4.

Vranov

 

Lelekovice

8:00

11:00

8:00

 

Pondělí v oktávu velikonočním

Úterý

23.4.

Vranov

Lelekovice

6:45

19:00

 

Úterý v oktávu velikonočním

Středa
24.4.

Vranov

19:00

 

Středa v oktávu velikonočním

 

Čtvrtek
25.4.

Vranov

6:45

10:45

 

Čtvrtek v oktávu velikonočním

Od 19h v kapli adorace a Kompletář

Pátek

26.4.

Vranov

Lelekovice

19:00

18:00

 

Pátek v oktávu velikonočním

mše sv. pro děti v Lelekovicích

Sobota
27.4.

Vranov

Sv.Kateřina

6:45

17:00

 

Sobota v oktávu velikonočním

Ve Sv.Kateřině s nedělní platností,

Neděle
28.4.

 

Vranov

 

Lelekovice

8:00

11:00

8:00

9:30

 

2. velikonoční neděle – Božího milosrdenství. Od 15h v kapli růženec, krátká adorace a nešpory.

Svátost smíření je možné přijmout 30 min. přede mší sv., jinak domluvou.

  • Pravidelná měsíční sbírka na opravy kostela o první neděli v měsíci činila ve Sv.Kateřině 4.780,-Kč, na Vranově 3.280,-Kč a v Lelekovicích 5.054,-Kč. Děkujeme všem dárcům.

  • Na Květnou neděli se prodejem sladkostí vybralo na farní letní tábor částa 8.812,-Kč. Děkujem všem dárcům.

  • Od pátku 26.4. do neděle 28.4. proběhne farňák pro děti v Duchovním centru, přihlašování končí toto úterý, přihlášky jsou u vchodu do kostela a odevzdávejte je Martinovi Čuprovi.

  • Příští neděli mší sv. v 8h na Vranově začne obnova pro rodiče s dětmi připravujících se na svátost eucharistie – sv.přijímání. Po mši sv. se přesuneme do Duchovního Centra, kde bude program pro rodiče a pro připravující se děti a jejich sourozence. Po společném obědě zakončíme. Prosím, nahlašte počet dospělých a dětí, kvůli obědu, a vemte si s sebou peníze na příspěvek na oběd.

  • AKTIVITA: POSTNÍ ALMUŽNA, skončila. POSTNIČKY DONESTE DO KOSTELA  DO NEDĚLE 28.4. DĚKUJEME.

  • Máme tu hlášení pro holky: Od pátku 24.května do neděle 26. zveme spolčo holek na víkendu na faru do Podivína. Přihlášky najdete v zadu v kostele a odevzdávejte je Kláře Čuprové do 5.května. Těšíme se.

  • Děti, které pravidelně o nedělích navštěvují náš kostel si mohou přijít vyzvednout do sákristie nálepku.

  • Děkujeme všem, kteří se svou službou podíleli na krásném prožití Svatého týdne aý po dnešní Slavnost Zmrtvýchvstání Páně: především za úklid a výzdobu, za službu ministrantům, lektorům, hudebníkům a zpěvákům, komunitě bratří paulánů, - která vám přeje radostné a požehnané svátky s oživením víry přijatou křtem v setkání se Zmrtvýchvstalým Ježíšem, Synem Božím.