Ohlášky 19.1.2020

POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI VRANOV U BRNA

datum 

 místo

Mše sv.

 

 Liturgie a poznámky

Neděle
19.1.

2020

 

Vranov


Lelekovice

8:00

11:00

8:00

9:30

 

2. neděle v mezidobí. Od 15h v kapli růženec, krátká adorace a nešpory

 

2.den modliteb za jednotu křesťanů

Pondělí

20.1.

Vranov

Lelekovice

6:45

 

Svátek Blahoslavené Panny Marie Zázraku – paulánský svátek

3.den modliteb za jednotu křesťanů

V Lelekovicích adorace od 19h

Úterý

21.1.

Vranov

Lelekovice

6:45

18:00

 

Památka sv.Anežky, panny a mučednice

4.den modliteb za jednotu křesťanů

Středa

22.1.

Vranov

 

18:00

 

5.den modliteb za jednotu křesťanů

Čtvrtek
23.1.

Vranov

6:45

10:45

 

6.den modliteb za jednotu křesťanů

Od 19h v kapli kostela adorace a Kompletář

Pátek

24.1.

Vranov

Lelekovice

18:00

18:00

 

Památka sv.Františka Saleského, biskupa, učitele církve a paulánského terciáře

7.den modliteb za jednotu křesťanů

Sobota
25.1.

Vranov

Kateřina

6:45

15:00

 

Svátek Obrácení svatého Pavla, apoštola –poslední den modliteb za jedn.křesťanů.

Ve sv.Kateřině s nedělní platností,

Neděle

26.1.

Vranov

 

Lelekovice

8:00

11:00

8:00

9:30

 

3. neděle v mezidobí – NEDĚLE BOŽÍHO SLOVA. Od 15h v kapli růženec, krátká adorace a nešpory

Svátost smíření je možné přijmout 30 min. přede mší sv. nebo po domluvě.

  • Výsledky Tříkrálové sbírky na Charitu v obcích: (4.1.)Šebrov-Kateřina 30.363,-Kč, Vranov 37,582,-Kč, Lelekovice 75.561,-Kč, (11.1.) Útěchov 39.651,-Kč. Všem koledníkům a organizátorům díky i od o.biskupa.

  • Děkujeme společenství „Farních evangelizačních buněk“ za pomoc při setkání pokřtěných minulou neděli.

  • Ve dnech od 18. do 25.ledna probíhá „Týden modliteb za jednotu křesťanů“. Vyzíváme vás ke společné či individuální modlitbě na tento úmysl. Můžete k tomu použít např. modlitbu 31 v Kanciónalu, který je možný si stáhnout i do mobilu na ObchodPlay.

  • Dnes bude další příprava dětí na 1.sv.přijímání na faře v 17h.

  • 3. neděli v mezidobí - 26.ledna – vyhlásil papež František nedělí Bible, dnem Božího Slova. Zároveň Katolická biblická federace výhlasila rok 2020 „Rokem Bible“. Kéž se tedy Písmo svaté stane ještě výrazněji než dosud středem veškerého života církve, například četbou Bible individuální nebo ve společenství, biblickou výstavou, slavením „Dne Bible“ ve farnosti a podobně. Proto připravujeme v naší farnosti možnost zapojit se do různých aktivit. Např. živého předčítání Bibleo 3.neděli v mezidobí. Na farním webu a farním e-mailu najdete přihlašovací tabulku, kde se můžete zapsat na nedělní předčítání Bible vybraných úryvků mezi nědělními mšemi v našich kostelích, a předem si je doma připravit. Zapojit se mohou dospělí i děti, kteří již umí číst. Bude-li zájem, akce muže pokračovat i následující neděle. Odpoledne v 17h vás zveme do DC ke shlédnutí „POSTAVY BIBLE ve 20-ti hudebních videoklipech s titulkami.“

  • Na příští 3.neděli v mezidobí – neděli Božího Slova je tu úkol pro všechny: všichni si přineste na mši sv. svou Bibli nebo Nový Zákon se záložkou abyste si ji poznali. Přede mší sv. ji položte v kostele na připravené místo. Během mše sv. bude spolu s vámi požehnána a znovu vám knězem předána.

  • Příští neděli budete moci přispět na sbírku na nemocné leprou u L.Kolaříkové,M.Smětákové, A.Svobodové.

  • Děti si po mši mohou přijít vyzvednout nálepku do sešitku do sákristie.