Ohlášky 21.5.2017

POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI VRANOV U BRNA

 

datum 

 místo

Mše sv.

 

 Liturgie a poznámky

Neděle
21.5.

2017

Vranov

 

Lelekovice

8:00

11:00

8:00

9:30

 

6.neděle velikonoční. Od 15h bude májová pobožnost a nešpory v boční kapli

 

Pondělí
22.5.

Vranov

Lelekovice

6:45

 

 

 

Od 19h adorace v Lelekovicích

Úterý
23.5.

Vranov

Lelekovice

6:45

19:00

 

 

Středa
24.5.

Vranov

Lelekovice

19:00

 

 

 

V 17h Májová pobožnost pro děti v Lelekovicích

Čtvrtek
25.5.

Vranov

 

Lelekovice

6:45

10:45

 

 

Od 19h adorace v boční kapli

 

V 18h Májová pobožnost v Lelekovicích

Pátek

26.5.

Vranov

Lelekovice

19:00

19:00

 

Památka sv.Filipa Neriho, kněze

Od 20h v DC „Večer chval“

Sobota
27.5.

Vranov

Kateřina

06:45

17:00

 

 

Mše sv. ve sv.Kateřině s nedělní platností

Neděle
28.5.

 

Vranov

 

Lelekovice

8:00

10:30

8:00

9:30

 

Slavnost Nanebevstoupení Páně. Od 15h Májová pobožnost v boční kapli kostela

Mše sv.v 11h začne již v 10,30 – První svaté přijímání dětí

 

 

Svátost smíření je možné pravidelně přijmout 30 min. přede mší sv., jinak domluvou.

 

  • Dnes probíhá obnova pro rodiče s dětmi, které se připravují na prní svaté přijímání. Patujme, prosím, na ně v modlitbách.

  • V pátek vás zveme na „Večer chval“ na 20h do DC.

  • V neděli 4.6. se můžete těšit na velké sborování. Při mši sv. v 11h zazpívá polský dětský sbor. Odpoledne v 16h vás zveme na koncert tří sborů: vranovského, lelekovského a německého sboru Weimar. Více najdete na plakátku.

  • O víkendu 16-18.června proběhne „Farní víkend pro děti z farnosti“ od 1. do 9.třídy. Zájemci nahlašte se přes formulář na farním webu. Více tam a na plakátku.

  • Farní aktivita – Putování obrazu Božího milosrdenství – pokračuje dál. Zájem o to mít na týden doma obraz s pomůckami a scházet se u něj v modlitbě můžete projevit zapsáním se na daný týden na seznam v sákristii. Více na nástěnce.

  • Děkujeme všem, kteří se podíleli modlitbou, aktivní účastí či pomocí při farním setkání seniorů na Vranově. Kéž vám Pán dá hojné požehnání.

  • Farní kavárna se dnes koná.