Ohlášky 26.6.2022

POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI VRANOV U BRNA

datum 

 místo

Mše sv.

 

 Liturgie a poznámky

Neděle
26.6.

2022

Vranov kostel
Lelekovice

8:00; 11:00

8:00; 9:30

 

13. neděle v mezidobísbírka na bohoslovce

Pondělí
27.6.

Vranov kaple

Lelekovice

6:45

 

 

V Lelekovicích od 19h adorace

Úterý
28.6.

Vranov kaple

Lelekovice

6:45
19:00

 

Památka sv. Ireneje, biskupa a mučedníka

v Lelekovicích ze zítřejší slavnosti

Středa

29.6.

Vranov kaple

 

19:00

 

Slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů – hlavních patronů brněnské diecéze – doporučený svátek

Čtvrtek
30.6.

Vranov kaple

Vranov kostel

6:45

10:45

 

 

Od 19h tichá adorace v kostelní kapli na Vranově

Pátek

1.7.

Vranov kaple

Lelekovice

19:00

19:00

 

 

Sobota
2.7.

Vranov kaple

Sv.Kateřina

6:45; 11:00 kostel

15:00 pouť

 

Mše sv. na Vranově v 11h za dobrodince a dárce

Poutní mše sv. v Kateřině s nedělní platností

Neděle
3.7.

Vranov kostel

Lelekovice

8:00; 11:00

9:30

 

13. neděle v mezidobíspravidelná bírka na opravy kostela

Svátost smíření vždy dopoledne a večer 30 min. přede mší, jinak po osobní dohodě s knězem.

  • Sbírka dnešní 13. neděle v mezidobí slouží jako příspěvek na provoz Arcibiskupského kněžského semináře v Olomouci a Papežské koleje Nepomucenum v Římě, kde se bohoslovci připravují ke kněžské službě. Všem za podporu děkuje biskup Vojtěch.

  • V den slavnosti diecézních patronů sv. Petra a Pavla 29. června 2022 při pontifikální bohoslužbě v 16.00 hodin nově jmenovaný 14. diecézní biskup brněnský Mons. Pavel Konzbul kanonicky převezme vedení diecéze. Emeritní biskup a apoštolský administrátor sede vacante Vojtěch Cikrle při této příležitosti poděkuje za dvaatřicet let ve službě diecézního biskupa. Všichni jste na tuto bohoslužbu srdečně zváni. Ti, kteří nemohou přijet osobně, mohou využít přímého přenosu v televizi Noe nebo v Radiu Proglas. Příjezd na Petrov autem nebude možný.

  • Zveme vás na pouť do sv. Kateřiny v sobotu 2. července v 15h. Prosíme a vítáme pomoc s pohoštěním.

  • V Lelekovicích bude v červenci a srpnu mše sv. pouze v 9:30h.

  • Na farní letní tábor jsou ještě volná poslední místa, více u Čuprů.

  • Transfuzní oddělení u sv. Anny se dlouhodobě potýká s kritickým nedostatkem krve, a prosí o pomoc. Váží si každého dárce krve jakékoliv krevní skupiny - lidská krev je zatím nenahraditelná. Každému dárci se sestřičky a laborantky individuálně věnují a všichni dárci si odnesou dárky od partnerů.

Sbírky 2022

Pro zobrazení klikni na "Číst dál"

Číst dál...

Jak správně rozumět odpustkům

Jak správně rozumět odpustkům? Dozvíte se v článku odkazem ZDE.

EUCHARISTIE - O PODÁVÁNÍ NA RUKU

Drazí farníci a poutníci. Dovolte mi v souvislosti současných opatření a vybízení věřících k přijímání eucharistie na ruku, předložit vám texty, které mohou pomoci jednak ke vzdělání a taky k praktickému uvedení do osobního prožívání liturgie. Uvedené texty jsou výňatky- z pastýřského listu o. biskupa Vojtěcha z roku 1998, a výňatek z podkladů pro katechezy z prosince roku 1997. Celé znění si můžete nakliknout zvlášť. (PPK)

Číst dál...