Ohlášky 22.11.2020

POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI VRANOV U BRNA

datum 

 místo

Mše sv.

 

 Liturgie a poznámky

Neděle

22.11.

Vranov kap

Vranov DC

Lelekovice

8,9:30,11

8,9:30,11

8,9:30,11

 

Slavnost Ježíše Krista Krále. V souvislosti s novými opatřenímí mše svaté jsou v omezeném počtu 15 osob. Z toho důvodu je třeba svou nedělní účast nahlásit zapsáním se do tabulky na webu.Ostatní vybízíme ke sledování mše sv. přes média. O změně stavu budeme informovat. Možnost přijmout sv. přijímání v Lelekovicích v 15-15:30h, na Vranově v 15-15:30h

Pondělí

23.11.

Vranov kap

6:45

 

 

 Od dneška je povoleno 20 osob na bohoslužbě

Úterý
24.11.

Vranov kap

Lelekovice

6:45

18:00

 

Památka sv. Ondřeje Dung Laca, kněze

 

Středa

25.11.

Vranov kap

18:00

 

Den dobrovolného postu vyhlášený o.biskupem Vojtěchem

 

Čtvrtek

26.11.

Vranov kap

6:45

 

Mše sv. v 10:45 zatím neobnovena pro malý počet povolených osob na mši

 

Pátek

27.11.

Vranov kap

Lelekovice

18:00

18:00

 

 

 

Sobota
28.11.

Vranov kap

sv.Kateřina

Lelekovice

6:45/18

15:00

18:00

 

Mše svaté s nedělní platností budou v povoleném počtu 20 osob, je třeba se nahlásit na webu.

Mše sv. na Vranově v kapli kostela v 18h bude s nedělní platností

Ve sv. Kateřině a v Lelekovicích s nedělní platností

Neděle

29.11.

Vranov

Vranov DC

Lelekovice

8,9:30,11

8,9:30,11

8,9:30,11

 

1. neděle adventní. Mše svaté s nedělní platností budou v povoleném počtu 20 osob, je třeba se nahlásit na webu. Ostatní vybízíme k účasti na mši sv. přes média. O změně stavu budeme informovat. Možnost přijmout sv. přijímání v Lelekovicích v 15-15:30h, na Vranově v 15-15:30h

Svátost smíření si dohodněte s knězem.

  • Dbejme, prosím, na dezinfekci rukou u vstupů do kostela, nebo mějte rukavice; mít roušku do vnitřních prostor kostela a fary je povinné. Pohyb osob uvnitř kostela je omezen. Rodina nechť usedne spolu. Pro aktuální vládní omezení a pandemický stav se mše sv. slouží od pondělí 23.11. do 20 osob. Brněnský biskup Vojtěch vyzívá také, aby věřící přijímali eucharistii do rukou a uděluje dispens od fyzické účasti na mši sv. s pobídkou k účasti mše přes média. Ve farnosti je možnost přijmout sv. přijímání v dny a hodiny viz. výše. Doporučujeme všem, kteří mají jakékoliv příznaky respiračního onemocnění, příp. zvýšenou teplotu, aby se chovali zodpovědně vůči druhým a zvážili svou návštěvu kostela. Sledujte na webu článek: „Pokyny faráře“ kam také můžete na odkaz psát své prosby/přímluvy, abychom se všichni vzájemně sjednocovali v modlitbách za to. Kostely ve Sv.Kateřině a v Lelekovicích zůstanou uzavřeny.Vranovský kostel je otevřen od 8h do západu slunce – boční kaple je uzavřena. Dbejte na to, abyste se při návštěvě kostela uvnitř nezhlukovali. Aktuální vývoj a nařízení ohledně pandemie sledujte na webu ministerstva zdravotnictví, webu: cirkev.cz, a webu farnosti.

  • Biskup Vojtěch zve věřící diecéze k připojení se k dobrovolnému postu a almužně na dobročinný účel ve středy 11.,18., 25 listopadu a 2. prosince.

  • 25. listopadu během „Červené středy“ si připomeneme všechny věřící, kteří nemohou svobodně projevovat svou víru jako u nás. Symbolikou je červené nasvícení. Doma si můžeme zapálit svíčku a pomodlit se za pronásledováné.

  • Aktivita „7 dní s Marií“ - putování nové sošky P. Marie Vranovské po rodinách, pokračuje. Více na webu v 780 výročí.

  • Děkujeme všem, kteří prokazujete blízkost modlitbou, zájmem, ochotou pomocí každému, kdo je nemocen, osamocen. Zveme k denní modlitbě růžence za zastavení pandemie ve 20h.

  • Apoštolská penitenciárie s pověřením papeže Františka stanovila, že je letos možné získat plnomocné odpustky po celý měsíc listopad. Podmínkami jsou: v daný den: návštěva hřbitova, modlitba za zesnulé, modlitba na úmysl Svatého Otce, vyloučení sebemenšího zalíbení v hříchu, svaté přijímání; a v okruhu těchto dní svátost smíření.

  • Letos zveme k účasti na "virtuálním" jarmarku, který probíhá přes Facebook. Odkaz na webu farnosti je: http://www.dc-vranov.cz/index.php/charitativni-jarmark, obsah se aktualizuje. Během adventu se můžete těšit na malé překvapení a také  průběžně sledovat výši částky, která bude (jak doufáme) až do 31.12.2020 přibývat na účtu Papežských misijních děl na podporu letos vybraného projektu, kterým je podpora dětí v Sýrii, trpících válkou.

EUCHARISTIE - O PODÁVÁNÍ NA RUKU

Drazí farníci a poutníci. Dovolte mi v souvislosti současných opatření a vybízení věřících k přijímání eucharistie na ruku, předložit vám texty, které mohou pomoci jednak ke vzdělání a taky k praktickému uvedení do osobního prožívání liturgie. Uvedené texty jsou výňatky- z pastýřského listu o. biskupa Vojtěcha z roku 1998, a výňatek z podkladů pro katechezy z prosince roku 1997. Celé znění si můžete nakliknout zvlášť. (PPK)

Číst dál...