Ohlášky 22.4.2018

POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI VRANOV U BRNA

datum 

 místo

Mše sv.

 

 Liturgie a poznámky

Neděle
22.4.

2018

Vranov


Lelekovice

8:00

11:00

8:00

9:30

 

4.neděle velikonoční. Od 15h růženec a nešpory.

 

Pondělí
23.4.

Vranov

Lelekovice

6:45

 

Svátek sv.Vojtěcha, buskupa a mučedníka

V Lelekovicích od 19h adorace

Úterý
24.4.

Vranov

Lelekovice

6:45
19:00

 

 

Středa
25.4.

Vranov

19:00

 

Svátek sv.Marka, evangelisty

Od 18,30h růženec

Čtvrtek
26.4.

Vranov

6:45

10:45

 

Od 19h adorace a Kompletář v kostelní kapli

Pátek

27.4.

Vranov

Lelekovice

19:00

19:00

 

Od 18,30h růženec

 

Sobota
28.4.

Vranov

Kateřina

6:45

17:00

 

 

S nedělní platností

Neděle
29.4.

 

Vranov


Lelekovice

 

8:00

10:30

8:00

9:30

 

4. neděle velikonoční - POZOR! POUZE DNES ZAČNE Z DŮVODU 1.SV.PŘIJÍMÁNÍ MŠE SV. NA VRANOVĚ JIŽ V 10,30 A NE V 11H. Od 15h růženec a nešpory v kostelní kapli.

Svátost smíření je možné přijmout 30 min. přede mší sv., jinak domluvou.

  • Minulou neděli při celonárodní sbírce na pomoc těm obyvatelům zemí Středního a Blízkého východu, kteří po návratu začínají znovu budovat své domovy se za farnost vybralo 13.154,-kč (sv.Kat.1192,-kč, Lel:8.464, Vr:3.498,-kč). Děkujeme všem dárcům.

  • Děkujeme těm, kdo se zapojili do charitní aktivity „Postní almužna“. „Postničky“ bylo třeba odevzdat 2. neděli velikonoční. Kdo tak ještě neučinil, doneste je, prosíme, obratem kněžím nebo do sákristie.

  • Dnes se koná farní obnova pro rodiče a děti připravující se na sv.přijímání, která začala mší sv. v 8h na Vranově, po které se přesuneme do Duch.centra.

  • V pondělí a úterý bude další příprava biřmovanců.

  • V sobotu v 16h děti připravující se na 1.sv příjímání budou mít sv.smíření a nácvik na zítřejší slavnost.

  • Zájemci o aktivní zapojení se do akce „Noc kostelů“ na Vranově nechť se obrací na Vandu Štěpánovou, pro Lelekovice na Jakuba Hofmana, a pro sv.Kateřinu na Petra Macha.

  • V sobotu 13.května se na Vranově uskuteční koncert z díla Antonína Dvořáka: Stabat Mater. Více na plakátku.

  • V neděli 20.května zveme seniory na jejich farním setkání. Těšíme se na vás. Hledáme ochotné ruce, které by chtěli na toto setkání přispět něčím k zakousnutí, nebo malou kulturní vložkou. Hlaste se u faráře.

  • Farní letní tábor pro děti se uskuteční od 20 do 26. srpna. Více informací a přihlášky najdete na farním webu a vzadu na stolečku najdete také již vytištěné přihlášky a podrobné informace.

  • Dnes Vás zveme na farní kavárnu na faru.