ohlášky 15.10.2017

POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI VRANOV U BRNA

 

datum

místo

Mše sv.

 

Liturgie a poznámky

Neděle
15.10.

Vranov

 

Lelekovice

8:00

11:00

9:30

 

28.neděle v mezidobí. Od 15h v boční kapli růženec, adorace, nešpory

 

V Lelekovicích nedělní mše jen v 9,30 do konce října.

Pondělí
16.10.

Vranov

Lelekovice

6:45

-------

 

 

Adorace v 19h

Úterý
17.10.

Vranov

Lelekovice

6:45

19:00

 

Památka sv.Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka

Středa
18.10.

Vranov

 

19:00

 

 

Svátek sv.Lukáše, evangelisty

Čtvrtek
19.10.

Vranov

 

6:45

10:45

 

 

adorace v 19h v boční kapli a Kompletář

Pátek
20.10.

Vranov

Lelekovice

19:00

18:00

 

 

V Lelekovicích mše sv. pro děti v 18h

Sobota
21.10.

Vranov

Sv.Kateřina

6:45

17:00

 

Památka blahoslaveného Mikuláše Barré, paulánského kněze

s nedělní platností

Neděle
22.10.

Vranov


Lelekovice

8:00

11:00

9:30

 

29.neděle v mezidobí – misijní neděle. Sbírka je na: Misie.Od 15h v boční kapli růženec, adorace, nešpory

V Lelekovicích nedělní mše jen v 9,30 do konce října.

Svátost smíření je možné přijmout 30 min. přede mší sv., jinak domluvou.

  • Dnes v neděli 15.října na 16 hodin zveme na koncert duchovní hudby do kostela sv.Kateřiny. Účinkovat bude soubor Suflé, vstupné je dobrovolné.

  • V pondělí a v úterý proběhne další setkání biřmovanců

  • Pro malou účast se setkání farní pastorační rady přeložilo na pátek 10.listopadu. Obracejte se, prosím, na její členy s vašimi dotazy a podněty.

  • Příští neděle 22.října je misijní neděle. Kostelní sbírka je určena na misie církve. Výtěžek z prodeje koláčů před kostelem je na podporu paulánské missie v Kamerunu a jde na školné, lékařské potřeby a jídlo pro africké děti. Příští neděli nepečte, ale nakupte.

  • Ve dnech 21. – 28 října proběhne výroční zasedání Mezinárodního sdružení katolických mužů - Unum omnes – v Duchovním centru na Vranově se zástupci Evropy i Afriky V pondělí 23.10. ve 20. hod zveme na neformální setkání s farníky a členy hnutí Křesťan a práce, které akci zajišťuje. Zveme všechny zájemce o toto setkání, i ženy. Bližší informace podá Jiří Konečný, tel. 604 959 117.

  • DIECÉZNÍ DEN PRO SENIORY bude v sobotu 21. 10. od 9.45–15.30 hod. v kostele sv. Augustina a na ZŠ Lerchova v Brně. Můžete prožít den, který vás obohatí a povzbudí. Budeme slavit mši svatou, povídat si o naší diecézi. Můžete si vyzkoušet trénink paměti, biblické tance a tance vsedě. Bližší podrobnosti na nástěnce a na webu http://spokojenysenior-klas.cz

  • Letos opravujeme fresku v presbytáři. Všem dárcům na podporu opravy děkujeme. K zaslání daru na účet farnosti na tento účel dejte, prosím, do poznámky slovo: FRESKA. Přehled o financování je na nástěnce.