18-8-2019

POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI VRANOV U BRNA

datum 

 místo

Mše sv.

 

 Liturgie a poznámky

Neděle
18.8.

 

Vranov


Lelekovice

8:00

11:00

9:30

 

20. neděle v mezidobí. Od 15h v boční kapli růženec, krátká adorace a nešpory

Pondělí

19.8.

Vranov

Lelekovice

6:45

 

 

 

V Lelekovicích od 19h adorace

Úterý

20.8.

Vranov

Lelekovice

6:45

19:00

 

Památka sv.Bernarda, opata a učtele církve

 

Středa
21.8.

Vranov

19:00

 

Památka sv.Pia X, papeže

Čtvrtek
22.8.

Vranov

 

6:45

10:45

 

Památka Panny Marie Královny

Od 19h v kapli adorace a Kompletář

Pátek

23.8.

Vranov

Lelekovice

19:00

19:00

 

 

Sobota
24.8.

Vranov

Sv.Kateřina

6:45

17:00

 

Svátek sv.Bartoloměje, apoštola

Ve Sv.Kateřině s nedělní platností

Neděle
25.8.

 

Vranov

 

Lelekovice

8:00

11:00

9:30

 

20. neděle v mezidobí

 

V Lelekovicích bude mše sv. až do konce října pouze v 9:30h

Svátost smíření je možné přijmout 30 min. přede mší sv., jinak domluvou.

  • Na Vranově probíhá další etapa restaurování fresky od středu lodi směrem k oltáři. Současně bude provedena další obnova světel a odvětrávání přes okno na severní straně. Děkujeme Vám za modlitební i finační podporu třeba také akcí: „podpořte fresku jednou korunou denně“. Při zaslání finačního daru na účet farnosti, prosíme dejte do poznámky slovo FRESKA. Více informací najdete na nástěnce a farním webu.

  • I na kostele ve sv.Kateřině probíhá oprava krovu, hřebenu a čištění, za víc jak 500 tisíc korun. Pro finanční podporu tomuto dílu při zaslání na účet farnosti dejte, prosím, do poznámky slovo KAT KATEŘINA.

  • V únoru při revizi stavu zvonů ve věži na Vranově, bylo zjištěno, že bude třeba jejich generální opravy mechaniky a inovace. Opravy v první fázi přijdou na statisíce korun.

  • Dostavba zázemí pro farníky a poutníky v severním křídle Duchovního centra mírně postupuje v před. Ke konci léta by se měla rozjet opět naplno. Děkujeme Vám za podporu i tomuto dílu, kterou pro církev realizují bratři pauláni.

  • Duchovní centrum nabízí volné pracovní místa pomocné kuchařské síly do kuchyně a úklid a na údržbu. Více u o.Karla, vedoucího DC.