Ohlášky 19.8.2018

POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI VRANOV U BRNA

datum 

 místo

Mše sv.

 

 Liturgie a poznámky

Neděle
19.8.

2018

Vranov


Lelekovice

8:00

11:00

9:30

 

20.NEDĚLE V MEZIDOBÍ.Od 15h je v kapli růženec, adorace a nešpory.

 

Mše sv. v Lelekovicích až do konce října bude pouze v 9,30h

Pondělí
20.8.

Vranov

Lelekovice

6:45

 

Památka sv.Bernarda, opata a učitele církve

V Lelekovicích od 19h adorace

Úterý
21.8.

Vranov

Lelekovice

6:45

19:00

 

Památka sv.Pia X., papeže

Středa
22.8.

Vranov

19:00

 

Památka Panny Marie Královny

 

Čtvrtek
23.8.

Vranov

6:45

10:45

 

 

Od 19h adorace a Kompletář v kostelní kapli

Pátek

24.8.

Vranov

Lelekovice

19:00

19:00

 

Svátek sv.Bartoloměje, apoštola

Sobota
25.8.

Vranov

Kateřina

6:45

16:00

 

 

Ve sv.Kateřině pohřeb a mše s nedělní platností vyjímečně v 16h

Neděle
26.8.

 

Vranov


Lelekovice

8:00

11:00

9:30

 

21.NEDĚLE V MEZIDOBÍ – Od 15h je v kapli růženec, adorace a nešpory.

 

V Lelekovicích od července do konce října mše sv. jen v 9,30h

Svátost smíření je možné přijmout 30 min. přede mší sv., jinak domluvou.

  • Ve vranovském kostele probíhá další etapa restaurování fresky nad vstupní části do chrámu nad varhany a postupně budou pokračovat do středu lodi. Děkujeme za modlitební i finační podporu při letošní etapě. Účast farnosti na etapě bude kolem 120.000,-Kč. Celkově by letošní etapa, za podpory Ministerstva kultury a Jihomoravského kraje, měla stát 1.754.000,-Kč. Při zaslání finačního daru určeného na tuto opravu, prosíme dejte do poznámky slovo FRESKA.

  • Začátek farního tábora se již blíží. Kromě prosby o vaši modlitbu se obracíme na rodiče, aby podpořili tábor přebytky ovoce a zeleniny ze zahrádky, či marmeládamy a sirupy. Uvítáme buchty a koláče, které by stačilo donést v den odjezdu - ráno v pondělí 20.8. k autobusu na Vranov. Moc děkujeme.

  • V sobotu 25.8.2018 se uskuteční brigáda na úpravu terénu a úklid kolem kapliček Sedmiradostné cesty. Bližší informace poskytnou Pavel a Bára Jordanovi. Slavnostní požehnání Sedmiradostné cesty proběhne v neděli 2. září 2018. Vyjdeme ráno od kapličky v České, u kostela v Lelekovicích přibereme další poutníky a Sedmiradostnou cestou dojdeme na Vranov, kde v 11h proběhne poutní mše svatá. Po mši jsou všichni zváni na pohoštění na farní zahradě. Více na plakátku.

  • Na stolku vzadu v kostele se můžete připojit již ke zmíněným dvěma PETICÍM k jejichž podpisu vyzval kardinál Duka. První je PETICE „Chceme zachovat tradiční rodinu, odmítáme ratifikaci Istanbulské úmluvy“, na kterou biskupové reagovali pastýřským listem. Druhá PETICE je za ustavní zákon, kde bude stanoveno, že manželství, rodina a mateřství jsou pod zvláštní ochranou zákonů, a že manželství je trvalý svazek muže a ženy.

  • Vzadu je možnost si vzít černobílý letáček s programem vranovských poutí.