Ohlášky 18.10.2020

POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI VRANOV U BRNA

datum 

 místo

Mše sv.

 

 Liturgie a poznámky

Neděle

18.10.

 

 

 

 

29. neděle v mezidobí.

Pondělí

19.10.

 

Lelekovice

 

 

 

V souvislosti s novými opatřenímí mše sv. jsou bez účasti lidu. Vybízíme ke sledování mše sv. přes média. O změně stavu budeme informovat.

V Lelekovicích v 19h adorace – pouze do 6 osob s rozestupy a v rouškách

Úterý
20.10.

 

 

 

V souvislosti s novými opatřenímí mše sv. jsou bez účasti lidu. Vybízíme ke sledování mše sv. přes média. O změně stavu budeme informovat.

Středa

21.10.

 

 

 

Památka blahoslaveného Mikuláše Barré, paulánského kněze.V souvislosti s novými opatřenímí mše sv. jsou bez účasti lidu. Vybízíme ke sledování mše sv. přes média. O změně stavu budeme informovat.

Čtvrtek

22.10.

 

 

 

Památkasvatého Jana Pavla II, papeže. V souvislosti s novými opatřenímí mše sv. jsou bez účasti lidu. Vybízíme ke sledování mše sv. přes média. O změně stavu budeme informovat.

Pátek

23.10.

 

 

 

V souvislosti s novými opatřenímí mše sv. jsou bez účasti lidu. Vybízíme ke sledování mše sv. přes média. O změně stavu budeme informovat.

Sobota
24.10.

 

 

 

Adorační den farnosti Vranov u Brna. V souvislosti s novými opatřenímí mše sv. jsou bez účasti lidu. Vybízíme ke sledování mše sv. přes média. O změně stavu budeme informovat.

Neděle

25.10.

 

 

 

Slavnost Výročí posvěcení kostela. V souvislosti s novými opatřenímí a situací bratří v karanténě mše sv. jsou bez účasti lidu. Vybízíme ke sledování mše sv. přes média. O změně stavu budeme informovat.

Svátost smíření si dohodněte s knězem.

  • Dbejme, prosím, na dezinfekci rukou u vstupů do kostela, nebo mějte rukavice; mít roušku do vnitřních prostor kostela a fary je povinné. Uvnitř je dovoleno jen 6 osob. Rodina nechť usedne spolu. Pozdravení pokoje se v této době vynechává. Brněnský biskup Vojtěch vyzívá také, aby věřící přijímali eucharistii do rukou, a těm, kteří se cítí rizikově ohroženi uděluje dispens od fyzické účasti na mši sv., a vybízí je k účasti mše přes média. Doporučujeme všem, kteří mají jakékoliv příznaky respiračního onemocnění, příp. zvýšenou teplotu, aby se chovali zodpovědně vůči druhým a zvážili svou osobní účast na bohoslužbě/adoraci v kostele. Pro výrazné omezení a pandemický stav se mše sv. slouží bez účasti lidu. Sledujte na webu článek: „Pokyny faráře“ prosím. Kostel ve Sv.Kateřině zůstane uzavřen, v Lelekovicích bude otevřen pouze k pondělní adoraci do 6 osob s rozestupy.Vranovský kostel bude otevřen od 8 do západu slunce – boční kaple zůstane uzavřena. Dbejte na to, aby při návštěvě kostela vás uvnitř nebylo víc jak 6 osob. Aktuální vývoj a nařízení ohledně pandemie sledujte na webu ministerstva zdravotnictví, webu: cirkev.cz, a webu farnosti.

  • 24. říjen je adoračním dnem celé farnosti Vranov u Brna. Letos připadá na sobotu. V tento den jsme vyzváni k intenzivní modlitbě s prosbou za nová kněžská a řeholní povolání. Považujme to za důležité. Aby se mohla adorace uskutečnit ve Kateřině, v Lelekovicích, na Vranově, je potřeba se zapsat do tabulky na webu. Musí být všechny hodiny v tabulce zaplněné, aby adorace nemusela skončit předčasně.

  • Aktivita „7 dní s Marií“ - putování nové sošky Panny Marie Vranovské po rodinách, pokračuje. Na webu v sekci 780 výročí najdete více a odkaz na tabulku, kde si farníci mohou zvolit týden. Vzadu v kostele je farní časopis s programem poutí.

  • Děkujeme všem, kteří prokazujete blízkost modlitbou, zájmem, ochotnou pomocí každému, kdo je nemocen, osamocen. V tomto růžencovém měsíci říjnu vás zveme k modlitbě růžence za zastavení pandemie.

EUCHARISTIE - O PODÁVÁNÍ NA RUKU

Drazí farníci a poutníci. Dovolte mi v souvislosti současných opatření a vybízení věřících k přijímání eucharistie na ruku, předložit vám texty, které mohou pomoci jednak ke vzdělání a taky k praktickému uvedení do osobního prožívání liturgie. Uvedené texty jsou výňatky- z pastýřského listu o. biskupa Vojtěcha z roku 1998, a výňatek z podkladů pro katechezy z prosince roku 1997. Celé znění si můžete nakliknout zvlášť. (PPK)

Číst dál...