ohlášky 16.2.2020

POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI VRANOV U BRNA

datum 

 místo

Mše sv.

 

 Liturgie a poznámky

Neděle
16.2.

2020

 

Vranov


Lelekovice

8:00

11:00

8:00

9:30

 

6. neděle v mezidobí.Od 15h v kapli růženec, krátká adorace a nešpory.

 

 

Pondělí

17.2.

Vranov

Lelekovice

6:45

 

 

V Lelekovicích adorace toto pondělí nebude

Úterý

18.2.

Vranov

Lelekovice

6:45

18:00

 

 

 

Středa

19.2.

Vranov

 

18:00

 

 

Čtvrtek
20.2.

Vranov

6:45

10:45

 

Od 19h v kapli kostela adorace a Kompletář

Pátek

21.2.

Vranov

Lelekovice

18:00

18:00

 

 

 

Sobota
22.2.

Vranov

Kateřina

6:45

15:00

 

 

Ve sv.Kateřině s nedělní platností,

Neděle

23.2.

Vranov

 

Lelekovice

8:00

11:00

8:00

9:30

 

7. neděle v mezidobí. Sbírka Haléř sv.Petra – určena k tomu, aby papež jménem celé církve mohl přispět ke zmírnění následků neštěstí, pomoci obětím válečných konfliktů, živelných katastrof, uprchlíkům a dalším lidem v nouzi. Od 15h v kapli růženec, krátká adorace a nešpory

Svátost smíření je možné přijmout 30 min. přede mší sv. nebo po domluvě.

  • Farní letní tábor se uskuteční od 23. do 29.srpna na místě jako loni. Srdečně na něj zveme děti, které letos ukončí 2.třídu až do 9.třídy. Více informací a přihlašování bude oznámeno v březnu.

  • Děti si po mši mohou přijít vyzvednout nálepku do sešitku do sákristie.