ohlášky 25.6.2017

POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI VRANOV U BRNA

 

datum 

 místo

Mše sv.

 

 Liturgie a poznámky

Neděle
25.6.

2017

Vranov

 

Lelekovice

8:00

11:00

8:00

9:30

 

12.neděle v mezidobí. Mše sv. bude ještě v 11h. Od 15h růženec, adorace a nešpory v boční kapli

Pondělí
26.6.

Vranov


Lelekovice

6:45

11:00

 

 

 

V 11h poutní mše sv. studentů

Od 19h adorace v Lelekovicích

Úterý
27.6.

Vranov

Lelekovice

6:45

19:00

 

 

Středa
28.6.

Vranov

19:00

 

 

Památka sv.Ireneje, biskupa a mučedníka

Čtvrtek
29.6.

Vranov

 

Lelekovice

6:45

10:45

19:00

 

Slavnost sv.Petra a Pavla, apoštolů – doporučený svátek. Hlavní patroni brněnské diecéze. Od 19h adorace v boční kapli

Pátek

30.6.

Vranov

Lelekovice

19:00

19:00

 

 

Sobota
1.7.

Vranov

 

Kateřina

06:45

11:00

15:00

 

 

Od 20h růžencové procesí od Myslivny.

Poutní mše sv. ve sv.Kateřině s nedělní platností

Neděle
2.7.

 

Vranov

 

Lelekovice

8:00

11:00

9:30

 

13 v mezidobí. Sbírka bude na úhradu oprav lavic, která po opravě posledního bloku před 14 dny vzrostla o 38.871kč. Zbývá uhradit 47.047,kč. Od 15h Růženec, krátká adorace a nešpory v boční kapli kostela.

V Lelekovicích sbírka na opravu kostela. V Lelekovicích bude nedělní mše sv. pouze v 9,30h až do konce října.

Svátost smíření je možné pravidelně přijmout 30 min. přede mší sv., jinak domluvou.

 

  • Začala další etapa opravy fresky v presbytáři. Účast farnosti na letošních opravách se bude pohybovat okolo 130.000,-kč. Všem dárcům na podporu oprav fresky děkujeme.

  • Dnes vás zveme na Farní odpoledne před kostel v Lelekovicích od 15h. Přijďte se uvolnit, seznámit, zahrát si hry a mít na hrách aktivní účast, opékat na ohni vše, co si k snědku a k pití přinesete. K účasti zveme obzvlášť děti, mládež a rodiny a vemte si s sebou náhradní triko.

  • Oznam pro spolčo holek – dnešní spolčo je vrámci Farního odpoledne. Sraz před 15h u kostela v Lelekovicích.

  • Dnes večer vás také zveme na poslední předprázdninovou biblickou hodinu, ve 20 hodin ve škole v Lelekovicích.

  • V kryptě na Petrově probíhá až do října výstava o vranovském poutním místě.

  • Farní kavárna se dnes koná.