Ohlášky 20.října 2019

POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI VRANOV U BRNA

datum 

 místo

Mše sv.

 

 Liturgie a poznámky

Neděle
20.10.

2019

Vranov


Lelekovice

8:00

11:00

9:30

 

29. neděle v mezidobí – sbírka na papežská misijní díla a na paulánskou missii v Kamerunu misijním koláčem. Od 15h v kapli růženec, krátká adorace a nešpory

V Lelekovicích do konce října mše sv. jen v 9,30h

Pondělí
21.10.

Vranov

 

6:45

 

 Památka bl.Mikuláše Barré, paulánského kněze

 

Úterý
22.10.

Vranov

Lelekovice

6:45
19:00

 

Sv.Jana Pavla II, papeže

Středa
23.10.

Vranov

19:00

 

 

 

Čtvrtek
24.10.

Vranov

6:45

10:45

 

ADORAČNÍ DEN FARNOSTI

Na Vranově od 19h adorace a Kompletář v kostelní kapli

Pátek

25.10.

Vranov

Lelekovice

19:00

19:00

 

 

 

Sobota
26.10.

Vranov

Kateřina

6:45

17:00

 

 

ve sv.Kateřině v 17h s nedělní platností

Neděle
27.10.

 

Vranov


Lelekovice

8:00

11:00

9:30

 

SLAVNOST VÝROČÍ POSVĚCENÍ KOSTELA. Od 15h zveme do kaple na růženec, krátkou adoraci a nešpory

 

V Lelekovicích do konce října mše sv. jen v 9,30h

Svátost smíření je možné přijmout 30 min. přede mší sv. nebo po domluvě.

  • Dnes o misijní neděli je kostelní sbírka určena na podporu papežských misijních děl. Před kostelem na Vranově a v Lelekovicích budete si moci zakoupit „misijní koláč“ a tím podpoříte paulánské misie v Kamerunu. Děkujeme všem, kteří se do organizace, pečení a prodávání zapojujete.

  • Dnes začali zkoušky dětského sborečku na Vranově. Noví zájemci hlaste se sestře Johance.

  • Dnes v 17h začne na faře příprava dětí k 1.sv.přijímání s účastí rodičů. Těšíme se na vás.

  • Dnes zveme na další biblickou hodinu ve 20h do školy v Lelekovicích.

  • Čtvrtek 24.října je adoračním dnem celé farnosti. Je to výzva k intenzivní modlitbě při níž též prosíme za kněžská a řeholní povolání. Považujme to za důležité. Aby se mohla adorace uskutečnit přes den v Lelekovicích je potřeba se zapsat do tabulky, poslední hodinu od 19h do 20h uzavře Pavel Pacek. Na Vranově je potřeba se zapsat do připravené tabulky na stolku u vchodu kostela. Aby adorace na Vranově mohla trvat i přes noc do rána, musí být všechny hodiny v tabulce zaplněné.

  • Srdečně zveme děti od 8 do 15 let na podzimní farní víkend do DC 8-10 listopadu. Přihlašování proběhne pouze přes online formulář na webu farnosti kde najdete potřebné informace. Těšíme se na vás.

  • V rámci letošní etapy restaurování fresky se postupně nahrazuje a ladí vnitřní osvětlení kostela. Odvětrání se nakonec bude realizovat v příští roce. Více informací o letošní etapě bude postupně uveřejněno.

  • Po demontáži lešení ve vranovském kostele do ohlášeného velkého úklidu na pátek se zapojili děti, dospělí i starší věkem. Uklízelo se kam se dosáhlo, aby se odstranil prach a sestřelo vše od kůru přes všechny oltáře, sochy, obrazy, světla, lavice, židle, atd., aby byl kostel čistý. Petrě Valentové, s.Johance, br.Milanovi, paní Opatřilové, panu Polákovi, Kosovým, Hofmanovým, Radce, Jirkovi Šmerdovi, Janě Merglové a dalším patří velký dík. Jistě se ptáte i vy ostatní zde přítomní: jak můj kostel cítí, že sem patřím, že mi na něm záleží? Proto, kdo ještě není a chtěl by se zapojit do nějaké úklidové skupiny, neváhejte se obrátit na Petru Valentovou.

  • A rovnou vyhlašujeme první podzimní brigádu na pátek 25.10. od 15h v okolí hrobky, kostela a nádvoří. Půjde zejména o listí a zaplevelený prostor před hrobkou. Můžete se připojit kdykoliv v průběhu odpoledne, tma bude brzo. Kdo by byl ochoten přijít dopoledne, protože odpoledne nebude moct, prosím dejte vědět Petře Valentové k domluvě. Je možné se zapojit i mimo termín. Vezměte si rukavice, hrábě, pytle. Nějaké nářadí k dispozici bude.

  • Děti si po mši mohou přijít vyzvednout nálepku do sešitku do sákristie.