Ohlášky 11.4.2021

POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI VRANOV U BRNA

datum 

 místo

Mše sv.

 

 Liturgie a poznámky

Neděle

11.4.

2021

Vranov kostel s přenosem do kaple

 

8:00

9:00

10:00

11:00

 

2. velikonoční neděle – Božího milosrdenství. Mše s rezervací rozeslanou farním e-mailem. Věřící od jinud odkaz na rezervaci najdou na webu den předem.V 15–15:30h možnost sv. přijímání v Lelekovicích, na Vranově ve vchodu DC.

Pondělí

12.4.

Vranov kaple

6:45

 

mše v povoleném počtu osob.

Úterý
13.4.

Vranov kaple

Lelekovice

6:45

19:00

 

mše v povoleném počtu osob.

 

Středa

14.4.

Vranov kaple

19:00

 

mše v povoleném počtu osob.

Čtvrtek

15.4.

Vranov kaple

Vranov kostel

6:45

10:45

 

mše v povoleném počtu osob.

Pátek

16.4.

Vranov venku

Lelekovice

19:00

19:00

 

mše v povoleném počtu osob.

 

Sobota
17.4.

Vranov kostel

 

6:45

 

mše v povoleném počtu osob.

Neděle

18.4.

Vranov kostel s přenosem do kaple

 

8:00

9:00

10:00

11:00

 

3. velikonoční neděle. Mše s rezervací rozeslanou farním e-mailem. Věřící od jinud odkaz na rezervaci najdou na webu den předem.V 15–15:30h možnost sv. přijímání v Lelekovicích, na Vranově ve vchodu DC.

Svátost smíření si dohodněte s knězem osobně.

  • Velkopáteční sbírka pro Jeruzalém - „Boží hrob“, vynesla 2572,-Kč. Pravidelná měsíční sbírka na opravy kostela vynesla v Kateřině 2.340,-Kč; v Lelekovicích 980,-Kč; a na Vranově 4.103,-Kč. Děkujeme všem dárcům.

  • Děkujeme všem, kteří se během postní doby zapojili též do charitní „Postní almužny“. Papírové pokladničky můžete předávat v sákristii nebo na faře.

  • Výsledky soutěže „Nejlépe opravená kulturní památka Jihomoravského kraje v roce 2020“, pravidla a podrobnosti najdete na webu Jihomoravského kraje nebo webu farnosti. Komise výsledky oznámí v květnu/červnu 2021. Děkujeme za vaše hlasy a pomoc s propagací. Každou první sobotu v měsíci je zde za všechny dobrodince a dárce sloužena mše sv. v 11h.

  • Po opravě a výměně mechaniky vranovských zvonů dochází na možnost opravy vranovské zvonkohry. Více najdete na webu. Věříme, že tato díla najdou své podporovatele bez kterých bychom zvonkohru nerozvonili.

  • Děkujeme všem dárcům fondu PULS, kteří naši farnosti pomáhají. Za každého, kdo se k nim v tomto roce aktivně přidá, fond odečte farnosti 500,-Kč z povinných odvodů, a tím přispěje k tomu, že to, co se vybere ve sbírkách v kostele, zůstane pro místní farní pastorační potřeby a záměry. Více na webu.

  • Blíží se konec stavebních prácí budování Duchovního centra a na jeho přízemí i budování prostor zázemí pro poutníky a farníky. Kdo by se chtěl znovu seznámit se záměrem a připojit praktické připomínky, je možno se sejít v neděli 18.dubna v 15:30 k prohlídce. V dalším kroku bude ohlášena úklidová brigáda. Děkujeme za podporu i tomuto dílu.

EUCHARISTIE - O PODÁVÁNÍ NA RUKU

Drazí farníci a poutníci. Dovolte mi v souvislosti současných opatření a vybízení věřících k přijímání eucharistie na ruku, předložit vám texty, které mohou pomoci jednak ke vzdělání a taky k praktickému uvedení do osobního prožívání liturgie. Uvedené texty jsou výňatky- z pastýřského listu o. biskupa Vojtěcha z roku 1998, a výňatek z podkladů pro katechezy z prosince roku 1997. Celé znění si můžete nakliknout zvlášť. (PPK)

Číst dál...