Služby ve farnosti

Farní společenství je prostředím, ve kterém mohou lidé nacházet místo k životu, slavení svátostí, duchovní podporu a pomoc v obtížnýh chvílích života. To vyžaduje aktivní zapojení mnoha ochotných lidí, kteří dávají svůj čas a energii ke službě druhým.

  • Kněží a jáhni
  • Lektoři, akolyté, ministranti
  • Hudba a zpěv
  • Katecheté
  • Farní kavárna
  • Pastorační a ekonomická rada farnosti
  • Výzdoba a úklid kostelů
  • a další