Společenství

 

Živý růženec

 

Co je a jak funguje?

Živý růženec je způsob evangelizace prostřednictvím modlitby, tzv. modlitební apoštolát. Je to modlitební společenství věřících, kteří se kromě svých obvyklých modliteb zavázali k denní modlitbě jednoho desátku růžence. Desátky jsou ve společenství rozděleny mezi členy tak, aby se skupina v souhrnu pomodlila za den celý velký růženec čítající 20 desátků, po jednom ke každému růžencovému tajemství. Členové tak přispívají každý svým dílem, ale užívají milosti spojené s modlitbou celého růžence; přispívají k apoštolátu a zapojují se do služby Celosvětové sítě modlitby s papežem.


Růžencová tajemství se cyklickým způsobem po měsíci střídají. Za dobu 20 měsíců tak každý člen postupně rozjímá o všech dvaceti růžencových tajemstvích.


Úmysly apoštolátu modlitby

1. všeobecný – evangelizační
2. národní

Seznam úmyslů je k nahlédnutí např. na stránkách České provincie Tovaryšstva Ježíšova

Modlitbou také prosíme za misie, za celý svět, za naši farnost, naše rodiny a děti, za kněze a nová kněžská a řeholní povolání, za nemocné… každý do modlitby může vkládat i své úmysly….

 

Úmysly Apoštolátu modlitby Svatého otce na rok 2022

Leden

Úmysl papeže: Za skutečné lidské bratrství
Modleme se za všechny, kdo jsou diskriminovaní a pronásledovaní kvůli náboženství; ať ve společnosti, v níž žijí, jsou uznána jejich práva a důstojnost, pramenící ze skutečného lidského bratrství.

Národní úmysl: Za lidi sevřené strachem
Modleme se za všechny, kteří se obávají nového roku, aby zakusili pokoj od Pána.

Únor

Úmysl papeže: Za řeholnice a zasvěcené ženy
Modleme se za řeholnice a zasvěcené ženy; plni vděčnosti za jejich poslání a odvahu jim vyprošujme, aby i nadále nacházely nové odpovědi na výzvy naší doby.

Národní úmysl: Za zimní olympijské hry
Modleme se, aby konání zimních olympijských her přispělo ke skutečnému rozvoji lidských práv v Číně.

Březen

Úmysl papeže: Za křesťanskou odpověď na bioetické výzvy
Modleme se za nás křesťany, abychom tváří v tvář novým bioetickým výzvám vždy podporovali ochranu života prostřednictvím modlitby i konkrétního nasazení ve společnosti.

Národní úmysl: Za katechumeny
Modleme se za všechny, kdo se připravují na křest, aby pevně přilnuli ke Kristu a jeho církvi.

Duben

Úmysl papeže: Za zdravotníky
Modleme se za zdravotníky, kteří s velkým nasazením pečují o nemocné i starší lidi, aby zejména v nejchudších zemích byli účinně podporováni ze strany vlády i svého okolí.

Národní úmysl: Za nová kněžská a řeholní povolání
Modleme se za ty, kteří uvažují o povolání ke kněžství, jáhenství a zasvěcenému životu, aby poctivě naslouchali Pánovu hlasu a odvážně odpověděli na jeho volání.

Květen

Úmysl papeže: Za víru mladých
Modleme se za mladé lidi, povolané k plnosti života, aby v Marii nacházeli vzor naslouchání, hloubky rozlišování, odvahy víry a odhodlání ke službě.

Národní úmysl: Za dobrovolníky ve farnostech
Modleme se za všechny, kteří přispívají k životu farností, aby je Bůh posiloval a dával jim radost ze služby.

Červen

Úmysl papeže: Za rodiny
Modleme se za křesťanské rodiny po celém světě, aby skrze konkrétní skutky prožívaly nezištnou lásku a posvěcovaly se v každodenním životě.

Národní úmysl: Za nově vysvěcené kněze
Modleme se za nově vysvěcené kněze, aby byli stateční a věrní a stále úžeji se spojovali s Kristem Veleknězem. 

 

Harmonogram leden - červen 2022

 

leden

únor

březen

duben

květen

červen

Lorencovi

5. bolestný

1. slavný

2. slavný

3. slavný

4. slavný

5. slavný

Jitka Baumannová

1. slavný

2. slavný

3. slavný

4. slavný

5. slavný

1. radostný

Renata Taslerová

2. slavný

3. slavný

4. slavný

5. slavný

1. radostný

2. radostný

Jana Hynštová

3. slavný

4. slavný

5. slavný

1. radostný

2. radostný

3. radostný

Lenka Hofmanová

4. slavný

5. slavný

1. radostný

2. radostný

3. radostný

4. radostný

Hana Zemanová

5. slavný

1. radostný

2. radostný

3. radostný

4. radostný

5. radostný

Martina Čuprová

1. radostný

2. radostný

3. radostný

4. radostný

5. radostný

1. světla

Čuprovi

2. radostný

3. radostný

4. radostný

5. radostný

1. světla

2. světla

Bára Jordánová

3. radostný

4. radostný

5. radostný

1. světla

2. světla

3. světla

Růžena Alexová

4. radostný

5. radostný

1. světla

2. světla

3. světla

4. světla

Lucie Ullmannová

5. radostný

1. světla

2. světla

3. světla

4. světla

5. světla

Marie Smětáková

1. světla

2. světla

3. světla

4. světla

5. světla

1. bolestný

Jana Merglová

2. světla

3. světla

4. světla

5. světla

1. bolestný

2. bolestný

Karolína Macharáčková

3. světla

4. světla

5. světla

1. bolestný

2. bolestný

3. bolestný

Anna Svobodová

4. světla

5. světla

1. bolestný

2. bolestný

3. bolestný

4. bolestný

Veronika Hádková

5. světla

1. bolestný

2. bolestný

3. bolestný

4. bolestný

5. bolestný

Kosovi

1. bolestný

2. bolestný

3. bolestný

4. bolestný

5. bolestný

1. slavný

Lorencovi

2. bolestný

3. bolestný

4. bolestný

5. bolestný

1. slavný

2. slavný

Pavel Novotný

3. bolestný

4. bolestný

5. bolestný

1. slavný

2. slavný

3. slavný

Alice Pillerová

4. bolestný

5. bolestný

1. slavný

2. slavný

3. slavný

4. slavný

paní Dufková

5. bolestný

1. slavný

2. slavný

3. slavný

4. slavný

5. slavný

paní Hemzalová

1. slavný

2. slavný

3. slavný

4. slavný

5. slavný

1. radostný

paní Kotoučková

2. slavný

3. slavný

4. slavný

5. slavný

1. radostný

2. radostný

paní Křivánková

3. slavný

4. slavný

5. slavný

1. radostný

2. radostný

3. radostný

paní Nedomová

4. slavný

5. slavný

1. radostný

2. radostný

3. radostný

4. radostný

paní Střítezská

5. slavný

1. radostný

2. radostný

3. radostný

4. radostný

5. radostný

 

Bolestná tajemství

Slavná tajemství

Radostná tajemství

Tajemství světla

1. který se pro nás krví potil

1. který z mrtvých vstal

1. kterého jsi z Ducha Svatého počala

1. který byl pokřtěn v Jordánu

2. který byl pro nás bičován

2. který na nebe vstoupil

2. se kterým jsi Alžbětu navštívila

2. který zjevil v Káně svou božskou moc

3. který byl pro nás trním korunován

3. který Ducha Svatého seslal

3. kterého jsi v Betlémě porodila

3. který hlásal Boží království a vyzýval k pokání

4. který pro nás nesl těžký kříž

4. který tě, Panno, do nebe vzal

4. kterého jsi v chrámě obětovala

4. který na Hoře proměnění zjevil svou slávu

5. který byl pro nás ukřižován

5. který tě v nebi korunoval

5. kterého jsi v chrámě nalezla

5. který ustanovil eucharistii

 

V případě, že se chcete přihlásit k modlitbě, anebo naopak odhlásit, kontaktujte Lenku Hofmanovou
tel. 775051809 • e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.