SYNODA 2021 - 2023

altSe synodou, krom pastýřského listu, který již nedávno v neděli zazněl a najdete ho ZDE, se lidé z farnosti Vranov u Brna o jejím prožívání dovědí v neděli 31. října 2021 při mši svaté, na nástěnkách, na webu. Každý, kdo do farnosti patří (věřící/hledající) se bude moci společně ve společenství, v rodinách, s přáteli, zamyslet a anonymně odpovědět na deset okruhů otázek papeže Františka - jak je uvedeno v bodu 30. Přípravného dokumentu. Papeži jde o společné naslouchání Duchu svatému, bratřím a sestrám a o zamyslení se v hledání nových cest v životě a poslání církve. Nepromarněme příležitost, kdy papež chce vědět od každého upřímný osobní pohled.

 

Koordinátorkou synodální cesty ve farnosti Vranov u Brna je Dagmar Šultésová, členka pastorační rady: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Koordinátor nad naší farností (pro děkanství brněnské, rosické, modřické, blanenské, tišnovské a farnost Petrov), je P.ThLic.Petr Šikula.

 

 Doporučujeme probírat otázky a naslouchat si ve společenství, mezi rodinami, či ve skupinách do 10 osob. Zamýšlet se a odpovídat můžete na libovolné otázky z uvedeného okruhu. Odpovědi budete moci anonymně zasílat na uvedený e-mail. Tato fáze synodální cesty ve farnostech končí v lednu 2022, nově: na základě rozhodnutí ČBK se prodlužuje termín odeslání výstupní zprávy z farních skupinek až do začátku postní doby, tedy do 2. března 2022.

Leták k synodě ke stažení ZDE

Deset tématických okruhů otázek ke stažení ZDE nové

Návod jak vytvořit pracovní skupinku ZDE. nové

Návod jak vést rozhovor při setkání ohledně synody ve skupince/společenství ZDE nové

Biblické inspirace pro práci ve skupinkách ke stažení ZDE nové

Odkazy:

https://www.biskupstvi.cz/synoda

https://www.cirkev.cz/cs/synoda-2021-2023

 

Články a odkazy zde budou postupně doplňovány

 

Modlitba za průběh synody
Zde jsme, před tebou, Duchu Svatý,
shromážděni ve tvém jménu.
Provázej nás Ty sám,
vstup do našich srdcí
a vytvoř si v nich domov.
Ukaž nám cestu, kterou se máme vydat,
uč nás, jak na ní vytrvat.
Jsme zde s přetěžkým břemenem
svých slabostí a hříchů.
Nedopusť, abychom propadli zmatku,
nedopusť, aby nás nevědomost svedla na scestí,
nedopusť, aby předpojatost ovlivnila naše činy.
Dej, ať v tobě nalezneme naši jednotu,
abychom věčnému životu kráčeli vstříc společně,
abychom nesešli z cesty pravdy
a neodchýlili se od toho, co je správné.
To vše žádáme od tebe,
jenž jsi při díle na každém místě a v každém čase,
a ve společenství s Otcem i Synem
na věky věků.
Amen.