P. Antonín Weinlich - "Mariánské poutní místo Vranov"

POHLED DO HISTORIE

ÚVOD

Dovolte mi krátký úvod a shrnutí zpráv pana faráře Antonína Weinlicha, který poutě popsal koncem 19. století, a který je také pohřben na vranovském hřbitově. Jak víte, dějiny obce Vranov jsou úzce spjaty se zázrakem uzdravení maršálka Viléma z očního onemocnění z roku 1240. Ten dal vzniknout vranovskému poutnímu místu, a dodal Vranovu významného věhlasu přitahující ještě před stotřiceti lety lidi k putování z blízkého a širokého okolí i z velké dálky jako: z podhůří Orlických hor – Žamberku, od Lanškrouna, Litomyšle, Žďáru s celou Vysočinou k Jihlavě a k Třebíči, od povodí Dyje s Hrušovany, Mikulovem, Valtickem, Břeclavskem, Hodonínskem až k Brnu, Slováckem – až Uherským Brodem, Napajedly, od hanáckého vyškovska k Protivanovu až k Boskovicku, ale také z dalekého Slovenska – Nitry, Bratislavy; a dokonce až z dnešní Budapešti a z Vídně. Podrobný výčet míst a obcí (asi 300) odkud se na Vranov putovalo sepsal v knize „Mariánské poutní místo Vranov“ v roce 1892 tehdejší farář P. Antonín Weinlich. Tam uvádí, že na menší jarní poutě putovávalo 20-40 procesí, na podzim na větší poutě na 300 procesí. Další přicházely během celého roku. Některé procesí byly menší, jiné čítaly 200, 500, 1000 osob. Na 70 tisíc poutníků bylo během zářijových poutí, které končily o prvním říjnovém víkendu na svátek Panny Marie Růžencové. Vranov tedy spojoval poutníky i různých jazyků: Čechy, Moraváky, Chorvaty z jihu Moravy, Slováky, Němce, Rakušany z Poysdorfu, i Maďary. Mnoho míst odkud se putovalo bylo samozřejmě spojeno s šlechtickým rodem Lichtenšteinů, který měl a má k Vranovu osobní vztah, a který svěřenému lidu poutě dopřával. (ppk)

Detailně dále vybráno z knihy:

P. ANTONÍN WEINLICH - "Mariánské poutní místo Vranov", 1892.

Doba poutí vranovských

Ode starodávna navykl sobě zbožný lid navštěvovati Rodičku Boží na posvátném Vranově, a tož buď zjara po pracích polních, buď na podzim,když požehnanou úrodu Boží již sklidil.

Kromě těchto dob výročních dávaly i rozličné slavnosti Mariánské příležitosť, aby lid lásku, důvěru, úctu svou spolu i díky osvědčoval Matce Boží, anebo aby zde vyhledával ochrany a pomoci na přímluvu její u Boha; ve zvláštních pak záležitostech přicházívali a přicházejí lidé po celý rok, jak v létě, tak v zimě. Takto se stalo, že pouti na Vranov jmenují se obyčejně: pouti menší na jaře, a pouti větší na podzim. Na jaře putují sem skoro výhradně ze Slovenska moravského a uherského, na podzim pak skoro z celé Moravy, z Rakous, z Čech a ze Slezska, jak Slované, tak Němci i Maďaři. Jakých to jazyků, jakých to nářečí! Jakých to krojů, jak různých zpěvův a obyčejů! Některá procesí přichází buď s křížem, buď s korouhví, buď s obrazem nebo sochou Panny Marie, již okrášlenou sličné družičky na ozdobných nosidlech nesou; hudebníci často též zpěvy doprovázejí a řídí. Jedny průvody jsou malé, druhé však četny, 200, 500 i 1000 poutníků; někteří poutníci dávají přijíti si naproti a uvésti se slavně knězem, podobně při odchodu jím se doprovázeti.

Na menší pouť jarní přicházívá 20 až 40 procesí, na velikou pouť pak 300 průvodů a tož dle obyčeje starého v následující dny:

V sobotu před 4. nedělí velikonoční:z Tvrdonic, Lanžhota a od Trnavy v Uhrách, jdou pak dále do Vambeřic.

V sobotu před 5. nedělí velikonoční: z Nitry a celého okolí, až od Pešti a Prešpurku.

V neděli 5. po velikonoci: z Bilovic, Břeclavy, Brumovic, Petrové Vsi a Bořetic.

V pondělí po 5. neděli velikonoční, aneb ve křížové dny: z Huku a Uherského Brodu, z Horněmče, Dolněmče, z Nivnice, Kuželova, Lipové, Boršic

V úterý po 5. neděli velikonoční: ze Skalice uherské, jdou pak do Křtin

Ve středu: z Chropova, Nové Vsi u Břeclavy, z Mikulčic, Holiče, Chropova

Ve čtvrtek, na slavnosť Nanebevstoupení Páně: z Brumovic, Halenkovic, Žarošic, Nosislavy, Želetic, Křepic a Němčic.

V pátek po Nanebevstoupení Páně: z Napajedel, Ostroha, Frelišdorfu (Chorváti), Velkých Lovčic, Ždánic, Věteřova, Stražovic, Osovské, Hodonína, Kyjova, Bukovan.

V sobotu před 6. nedělí velikonoční: z Mušova, Hrušovan nebo Grussbachu.

V sobotu před slavností svatodušní: z Jedlí, Dolní Loučky, Doubravníka, Nedvědic, Křížanova, Štarovic, Chudčic, Zábřehu, Lažan.

Na slavnosť seslání Ducha sv.: ze Žďárce, Radostína, Předklášteří u Tišnova, Tišnova, Sebranic, Lažánek Vápenných, Poličky, Litomyšle, Bystrého, Cokytle a Oujezda v Čechách.

V pondělí po sv. Duchu: z Býksadu v Uhrách.

Ve středu po sv. Duchu: ze Žamberku a okolí.

Dne 2. července: z Landškrounu a okolí.

V létě chodívali na Vranov ku slavnosti Navštívení Panny Marie poutníci z Kuříma, Řečkovic a Kostelce;

jakož i ve svatvečer před slavností svatých Apoštolu Petra a Pavla poutníci z Litomyšle;

ve svatvečer před slavností Nanebevzetí Panny Marie: poutníci z Valtic či Valčic z Rakous.

 

Na podzim, na velikou pouť vranovskou, jež trvá po celý měsíc září až do slavnosti Růžence v 1. neděli říjnovou, - dříve jenom od svatvečera Narození Panny Marie až do Zjevení sv.Michaela Archanděla, - přicházívá poutníků bez počtu ze všech stran, jmenovitě pak průvody poutnické z míst, jež tuto uvádíme:

Dne 30.srpna: Ořešín.

Dne 4.září: Trnava.

Dne 5.září: Poisdorf (Němci z Rakous).

Dne 6.září: Kralice, Pyšelo, Budišov, Náměšť, Dunajovice (Tannowitz, Němci) Rudikov, Tasov, Bratelsbrunn (Němci), Pouzdřany (Pausram, Němci), Březník, Úřinovice, Budkovice, Oslavany, Německý Brodek, Skřípov, Krumlov, Říčany, Vostice, Moravské Prusy, Jihlava, Žďár město i klášter, Čikov, Trachtín (Němci), Bochovice, Topolany, Pustoměř, Kytkovice, Kounice, Senohrady, Rosochy, Veliké Meziříčí, Odrovice, Olbramovice (Wolframitz, Němci), Mohelná, Křenoví, Jíhoví, Kundratice, Bohdalov, Křížanov, Klokočov, Krásensko, Lukovany.

Dne 7. září: Popovice, Kamenice, Zbejšov, Bystrý, Prštice, Nosislava, Radhostice, Rychrářov, Ořechov, Silůvky, Kobeřice, Račice, Něm. Kynice, Nadějovice, Pavlovice, Tečice, Žebětín, Pojdom, Měřín, Černovice u Pernštýna,, Velké Oslavice, Raclavice, Tučapy, Bohunice, Židlochovice, Nebovice, Němčany, Šlapanice, Moutnice, Bystřice, Dešná, Knihnice, Slavkov, Mor. Bránice, Rakšice, Borkovany, Krnářov, Silovice, Tikovice, Ořechov, Šumberk, Kundratice, Radostice, Bohdálovice, Drnovice, Rosice, Bratřice, Nebovidy, Moštice, Střelice, Kobeřice, Letovice, Moršůvky, Hájky, Holubice, Kunkovice, Otnice, Malé Lovčice, Sokolnice, Lažany, Oslavice, Mohelná, Studnice, Křížanovice.

Dne 8. září na Slavnosť Narození Panny Marie: Kuřím, Lavičky u Vel. Meziříčí, Olší, Pavlov, Jesenice, Olešnice, Jenešov, Byteš, Odrovice, Zakřany, Radostín, Guttenfeld (Chorváti), Syrůvky, Veselí, Radostice, Vídeň, Martinice, Pohořelice, Rájec, Bradleny, Malešovice.

Dne 13.září: Novosedly (Neusiedl, Němci), Popice (Němci), Pravlov (Němci), Medlov (Němci), Ivančice, Skřípov, Nová ves u Nového Města, Strážek, Žďár u Sloupu, Ruprechtov, Kunštát, Štěpánov, Ruda.

Dne 14.září: Zvole, Veverská Bytiška, Bukoví, Troubsko, Ostrovačice, Bohunice, Lažánky Vápenné, Bosonohy, Lomnice, Mělčany, Žďárná, Uhřice, Zhoř a Rašov, Rožná, Sloup, Brůnov, Protivanov, Sokolnice, Zlatkov, Štěpánov, Sulíkov, Moravany, Kohoutovice, Dolní Kounice, Nové Město, Tečice, Mělčany, Obrůvka, Bochtice.

Dne 15.září, neděle a slavnosť Nejsv. Jména Panny Marie: Ostrov, Mysliovice, Bořitov, Řečkovice, Kartouzy, Blansko, Oujezd, Babice, Žilošice, Bobrová, Loučky, Brno od Minoritů, od sv.Michala nebo Dominikánů a od sv.Tomáše, Předklášteří, Tišnov, Diváky, Milovičky.

Dne 18.září: Přibyslavice, Střížov.

Dne 19.září: Bystrc, Žebětín, Kohoutovice, Mikulovice, Svatoslava.

Dne 20.září: Mikulov (Němci), Polava (Němci), Hlíny, Heřmanov (Hermanschlag), Vlkoví, Lhota Rápotina, Křoví, Jestřebí, Branšov, Maršov, Bobrová,, Ostrov, Rozdrojovice, Počátky z Čech.

Dne 21.září: Jamy, Svratka, Domášov, Zbraslav, Ostrovačice, Sebranice, Evanovice, Troubsko, Střítež, Ričany, Boskovice, Olší, Braniškov, Březky, Ochoz, Luková, Doubravník, Komárov, (Němci), Nedvědice, Dlouhá Lhota, Lysice, Svatoslava, Střelice, Březí, Obyčtov, Moravské Kynice, Deblín, Selov, Podeždárec, Černá Hora, Tuřany, Vilimovice, Dalešice.

Dne 25. září na slavnosť Sedmibolestné Panny Marie: Třebíč, Valč, Lískovec, Neslovice, Vomice.

Dne 28.září: Deblín, Loučky, Vostopovice, Bosonohy, Rajhrad, Střelice, Bedřichov, Přízřenice, Modřice (Němci), Bořitov, Syrovice, Hodonín.

Dne 29.září: Lipůvka, Soběšice, Čebín, Drásov, Komín, Hodonice (Hödnitz, Němci).

Na slavnosť Růžencové Panny Marie: Mouřinov, Husovice, Ořešín.

I z mnohých jiných osad přicházejí občas zbožní poutníci.

 

Konečně budiž ještě několik slov zmíněno o šestsetpadesátiletém jubileu Rodičky Boží Svatovranovské, jež se slavila v září roku 1890. Můžeme směle říci, že šedesát a sedmdesát tisíc ctitelů Mariánských zavítalo toho času na posvátný Vranov, aby oslavili jubileum tamější Matky Boží. Lesku neobyčejného a slávy dodávala jubilejní pouti přítomnosť nejdůstojnějšího pana biskupa brněnského, Františka Salesia, jenž ve slavný den Narození Panny Marie sloužil za četné assistence pontifikální mši svatou, a po ní apoštolské požehnání spojené s plnomocnými odpustky udělil. O slavnosti Jména Panny Marie sloužil taktéž pontifikální mši svatou nejdůst. pan prelát královské kapituly brněnské, Msgr. dr. Fr. Zeibert; v neděli, 21.září, sloužil slavnou mši sv. vysocedůst. pan kanovník (nyní prelát) Msgr. Jan Raus; na Bolestnou Pannu Marii vysocedůst. Pan kanovník Jan Vojtěch. Slavností Růžencové Panny Marie jubileum se ukončilo; téhož dne sloužil pontifikální mši svatou nejdůst. p. prelát starobrněnského kláštera augustiniánského Anselm Rambousek.

 

Na konci poutí roku 1891, osmělila se drzá ruka spáchati na milostné sošce Panny Marie hroznou svatokrádež; ukradenať jí zlatá koruna a mnohé jiné skvosty, jakož i převzácné relikviáře s oltáře. Všeliké pátrání po rouhavém svatokrádci bylo marno. Avšak zbožní ctitelé Rodičky Boží Svatovranovské ve farnosti tamější a v Brně sebrali v krátkém čase dosti peněz, za něž pořízena nová koruna, jež bude opět zdobiti hlavu nebes Královny, jež na Vranově divy tvoří a milosti rozdává všem, kdož se k ní důvěrně utíkají. Ó, svatá Panno Maria, oroduj za nás!

 

L. J. Ch. et B. V. M.SEDM DNÍ S MARIÍ a FARNÍ PUTOVÁNÍ

altSedm dní s Marií“

Jak už jistě víte, k 780. výročí poutního místa Vranov u Brna byla zhotovena nová putovní soška Panny Marie Vranovské. Poprvé byla veřejně spatřena v den zázračného uzdravení, díky přenosu mše sv. Tv Noe a rádia Proglas, 25. března 2020 z vranovského chrámu. Br.Milan ji dokončil 1.května na Památku sv.Josefa - dělníka a slavnostně ji na nádvoří brněnského biskupství v Brně na Petrově požehnal 8.května v den památky Panny Marie, prostřednice milostí, brněnský biskup Vojtěch Cikrle. Od té chvíle připutovala soška do kostela sv. Kateřiny, do Lelekovic, do kaple Duchovního Centra na Vranově, navštíví kapli sester od Andělů. Pak už bude putovat v týdenním režimu po rodinách.

Odkaz na tabulku, kde si můžete zarezervovat „Sedm dní s Marií“ v rodinách je ZDE, a zároveň tam bude informace o způsobu předávání, o průběhu dezinfekce sochy a příloh.

Mimo to, abychom, jako farníci vranovské farnosti a nejen my, prožili v tomto mimořádném roce setkávání se s Marií, v putování s ní k Pánu ve stopách našich předků a legendárních událostech z roku 1240, a zároveň projevili svou vděčnost za její mateřskou péči a přímluvu, za Boží ochranu, přijaté milosti zvláště v této době a prosili o novou pomoc v počínající ekonomické krizi a časů nejistot, tak Vás chceme pozvat k pěšímu putování s novou soškou PM z obcí naší farnosti do chrámu Narození Panny Marie na Vranov. Více o tom v článku ZDE.

První pěší pouť se uskuteční v sobotu 30. května 2020. Sraz bude v 15h u kaličky v Útěchově, v ulici „V koutě“. Po krátkém úvodu se vydáme v modlitbě růžence lesní cestou na Vranov, kde pouť zakončíme v kostele svátostným požehnáním.

Druhá pouť se uskuteční v den státního volna, v pondělí 6. července 2020, v 15h hod od kapličky v Šebrově přes kostel sv.Kateřiny. Poputujeme lesní cestou a vyjdeme na Vranově na ulici Kateřinská, zakončíme v kostele na Vranově svátostným požehnáním.

Třetí pouť se uskuteční v sobotu 15. srpna 2020, v 9h od kaple sv.Jana Nepomuckého. Budeme putovat kolem Vranova a vyjdeme opět na ulici Kateřinská, zakončíme v kostele mší svatou.

Čtvrtá pouť se uskuteční v neděli 30. srpna 2020 v 7h od kapličky v České, přes kostel v Lelekovicích a sedmiradostnou cestou Panny Marie na Vranov, kde pouť vyvrcholí mší sv. v 11h.

Na každé z těchto mimořádných poutí bude přítomen kněz, a bude možno využít svátosti smíření během putování. K nesení sošky je připraven držák-nosítko, který je pro 4 osoby, (v nouzi 2). Nosítka i soška jsou lehké a cesta není tak dlouhá (např. věřící z Protivanova putují na Vranov celý den). Jistě se najdou ochotné ruce ke střídání se v nešení. Plakátek ke stažení najdete ZDE.

Těšíme se na vše dobré, co Pán zamýšlí, a již teď mu děkujeme za duchovní ovoce, které to přinese. Kéž nám Marie vyprosí odvážné „Ano“ k Božím záměrům. (PPK)

altfota z žehnání sošky 8.května 2020, autor: Jitka Baumannová

Požehnání nové putovní sošky PM Vranovské 8.5.2020 v Brně na Petrově

V pátek 8. května 2020 v Brně na Petrově požehnal brněnský diecézní biskup Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle putovní sošku Panny Marie Vranovské. Na fotky od Jitky Baumannové se můžete podívat ZDE.

 alt

Zahájení slavnostního aktu otcem biskupem Vojtěchem:

„... Panna Maria Vranovská se sepjatýma rukama obrací v modlitbě k Bohu. A také nás chce přivést na cestu, ve které se k  němu budeme obracet jako k prameni moudrosti, lásky, dobra a všeho dalšího, po čem v životě toužíme. Proto jsme se zde nyní shromáždili se vzpomínkou na všechny ostatní, ke kterým se tato putovní soška dostane. Bude vstupovat do rodin, do různých osudů lidí, které jsou někdy krásné a šťastné, někdy ale také velkým bojem a velkým přemáháním sebe i určitého základního zla, které je v člověku… Panna Maria bývá také zobrazována, jak stojí na hlavě hada, tedy symbolizovaného zla, které přemáhá svou odevzdaností Bohu slovy: „Zde jsem.“ Chce to naučit i nás. A tak si nyní vyslechněme čtení z Písma svatého.“

Čtení z evangelia podle Lukáše (1,41b – 50)

„Alžběta zvolala mocným hlasem: „Požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého! Jak jsem si zasloužila, že matka mého Pána přišla ke mně? Vždyť jakmile zazněl tvůj pozdrav v mých uších, dítě se živě a radostně pohnulo v mém lůně! Blahoslavená, která jsi uvěřila, že se splní to, co ti bylo řečeno od Pána!“ Maria řekla: „Velebí má duše Hospodina a můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli, neboť shlédl na svou nepatrnou služebnici. Od této chvíle mě budou blahoslavit všechna pokolení, že mi učinil veliké věci ten, který je mocný. Jeho jméno je svaté a jeho milosrdenství (trvá) od pokolení do pokolení k těm, kdo se ho bojí.“

 

Promluva otce biskupa Vojtěcha Cikrleho:

Život Ježíše Krista byl vzdáváním díků Bohu. Celý jeho život byl zaměřený na oslavu Otce. A život Panny Marie je zaměřený stejně.

Panna Maria na této cestě prožila radost, ale také spoustu nejistoty, která byla vyvažována tím, že patřila Bohu. Prožila nepochopení i hlubokou bolest, jejímž vyvrcholením byl mrtvý Syn na jejím klíně - a jako by tím všechno skončilo. Ale to byla jen těsná hranice, tenký předěl. Za ním bylo jejímu Synovi darováno vše, za touto hranicí čekala sláva, sláva vítězů. Jako ve sportu, kdy vítězové mohou vylézt na bednu a radují se poté, kdy do zápasu dali úplně všechno. Stejně tak Panna Maria – je účastná toho nejtěžšího, ale i té největší slávy.

Jako by říkala, že i náš život bude takový, jestliže půjdeme v jejích stopách a řekneme „Zde jsem!“. Slova „Zde jsem!“ jsou odrazem slov Pána Ježíše, který chce také nás naučit se modlit: „Buď vůle tvá“. Jak je to ale těžké! Jak často chceme, aby On plnil naši vůli, aby nám ve všem pomáhal podle našich představ. „Buď vůle tvá“ a Mariino vyjádření „Zde jsem, já chci to, co chceš ty, ať se splní to, co chceš ty“, jsou slova, která proměňují náš život i životy všech kolem nás.

Prosba „Buď vůle tvá“ z modlitby „Otče náš“ a odpověď Panny Marie Božímu poslu vybízejí k víře v dobrého Boha, kterému mohu s důvěrou říct i já: „Zde jsem, tady mne máš.“

A jestliže tato socha bude putovat po domácnostech, tak je důležité, abychom od Panny Marie „odkoukali“ to, co je podstatné. Abychom také řekli: „Jsem tvá služebnice, jsem tvůj služebník, zde mě máš; chci to, co chceš ty, chci hledat tvou vůli.“

A tak stojíme před tajemstvím, do kterého se máme hlouběji ponořit. Do tajemství života této vyvolené ženy. Každý z nás je zrovna tak vyvolený. A Bůh je nám nablízku.

Prosme za všechny, ke kterým se putovní soška Panny Marie Vranovské dostane.

Po promluvě následovaly Přímluvy, které se můžete též pomodlit a odpovídat na ně „Prosíme Tě, vyslyš nás.“:

 Oslavujme našeho Spasitele narozeného z Panny Marie a prosme:

  • Spasiteli světa, tvá Matka byla pro tvé zásluhy už předem uchráněna od veškeré poskvrny hříchu, dávej také nám svou milost, aby nás hřích nikdy neovládl.

  • Náš Vykupiteli, tvá matka byla naplněna Duchem Svatým, a stala se tvým nejčistším příbytkem, učiň i nás na věky živým chrámem svého Ducha.

  • Nejvyšší Veleknězi, pod tvým křížem stála a trpěla tvá Matka, na její přímluvu dej nám statečnost a vytrvalost, abychom obstáli ve všech zkouškách s vědomím, že tím máme účast na tvém utrpení.

  • Králi Králů, tys vzal svou Matku s tělem i s duší do nebe, pomáhej nám, ať celým svým životem směřujeme k tobě.

  • Pane nebe i země, tys postavil svou Matku po své pravici jako Královnu. Postav v den soudu po své pravici i nás.

  • Prosme za všechny rodiny, do kterých se tato socha dostane.

  • Prosme i za ty rodiny, kde nebude socha Panny Marie z některé strany vítána.

  • Prosme za všechny lidi všech obcí farností.

Své prosby zakončeme modlitbou, kterou nás naučil náš Pán jako vzor každé modlitby a přidejme také prosbu k Panně Marii.

„Otče náš...“

 Modlitba:

Bože Otče, stvořiteli světa, všemohoucí a milosrdný,

který jsi z lásky k nám poslal svého Syna

jako lékaře duše i těla, shlédni na své děti,

které se v tomto těžkém okamžiku znepokojení a

tápání na mnoha místech Evropy a světa

obracejí k Tobě, aby našly sílu, spásu a útěchu.

Osvoboď nás od nemoci a strachu, uzdrav naše

nemocné, utěšuj jejich rodiny.

Dej moudrost těm, kdo vládnou, energii a odměnu

lékařům, zdravotníkům a dobrovolníkům,

dej věčný život zemřelým.

Neopouštěj nás v okamžiku zkoušky,

ale osvoboď nás od zla.

Prosíme o to skrze tvého Syna Ježíše Krista,

který s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje

na věky věků. Amen.

Maria, Matko zdraví a naděje, Královno Vranovská,

oroduj za nás.

3x Zdrávas Maria...

S církevním schválením Biskupství brněnského č.j.: Ep/330/20 ze dne 19. 3. 2020.“

Po té otec biskup Vojtěch Cikrle pronesl k sošce slova žehnací modlitby:

„Bože Otče, velebíme tě pro tvou nesmírnou moudrost a dobrotu. Tys už od věčnosti, dříve než byl svět, rozhodl, aby Kristus byl počátkem a dovršením celého tvorstva, a ve své podivuhodné lásce jsi pro něho vyvolil za Matku Pannu Marii a dals jí účast na tom, co konal pro spásu světa. Ona je obrazem a vzorem církve, matkou a přímluvkyní nás všech, v ní se znovu zaskvěla lidská důstojnost, porušená prvotním hříchem; ona, nade všechny vyvýšená sionská dcera, připojila svůj prosebný hlas k toužebnému volání praotců a celým srdcem přijala toho, v němž se naplnilo očekávání Izraele; ona je tvou pokornou služebnicí, z níž vzešlo slunce spravedlnosti, tvůj Syn, náš Pán, Ježíš Kristus. Proto tě, Bože, pokorně prosíme, chraň na její přímluvu všechny, kdo budou uctívat tuto její sochu a dej, ať to, co jim připomíná, nosí ve svém srdci. Ať mají pevnou víru a neochvějnou naději, účinnou lásku a upřímnou pokoru; mají-li bolest, ať ji nesou statečně, jsou-li chudí, ať si uchovají svou důstojnost, ať jim nechybí ochota snášet protivenství, ať se dovedou dělit, když se jim dobře daří; ať jsou tvůrci pokoje a šiřiteli spravedlnosti, ať na tomto světě konají všechno z lásky k tobě a bratřím a jednou dojdou do nebeské vlasti, kde se budou ve společenství svatých radovat ze slávy, kterou tvůj Syn připravil své Matce, Panně Marii. Neboť on s tebou žije a kraluje na věky věků.“

 

K putovní sošce Panny Marie Vranovské předal otec biskup Vojtěch Cikrle faráři Pavlovi Křížovi pamětní dekret. Zde je jeho znění:

 

 

Mons. ThLic. VOJTĚCH CIKRLE

diecézní biskup brněnský.

Potvrzuji,

že jsem 8. května 2020

v den památky Panny Marie, Prostřednice všech milostí,

v roce 780. výročí poutního místa Vranov u Brna

požehnal

PUTOVNÍ SOŠKU PANNY MARIE VRANOVSKÉ.

Kéž Panna Maria provází všechny, kteří se k ní obracejí s díky i prosbami,

v bolestech i nadějích, které život přináší.

S každým z vás se modlím a každému z vás ze srdce žehnám.

V Brně dne 8.5.2020

Č.j.:Ep/1102/20

Mons.ThLic.Vojtěch Cikrle

diecézní biskup brněnský“

alt

autor br.Milan Doleček, přináší novou Putovní sošku PM Vranovské na Petrov

Originál se nachází v chrámu Narození Panny Marie na Vranově u Brna

Putovní sošku Panny Marie Vranovské poprvé spatří farníci v sobotu 9.května 2020 při mších v kostele sv.Kateřiny, od neděle 10.května pak bude týden v kostele sv.Filipa a Jakuba v Lelekovicích. Po té bude putovat pěší poutí z Útěchova na Vranov (více ještě bude oznámeno), a následně po rodinách a jednotlivě ve farnosti Vranov u Brna. K tomu bude vytvořena tabulka. Další aktivity budou předem ohlášeny. (PPK)

Modlitební koutek pro děti

 

V prvním bočním vchodu, v předsíňce kostela na Vranově, vznikl "Modlitební koutek pro děti" na obrázky, které doma děti vytvoří a při procházce připnou právě zde. Tady se můžete podívat na jejich první výtvory:

 alt

 alt

 alt

 alt

alt

alt

alt

 

 alt

 alt


 

alt

alt

 

alt

alt

 

alt

alt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozdrav apoštolského nuncia, biskupa Charles Daniel Balbo v Praze

alt

Přinášíme Vám textovou verzi povzbuzení apoštolského nuncia pro Českou Republiku, biskupa Charles Daniel Balbo, při příležitosti vranovského výročí a přenosu mše svaté po celé zemi TV Noe a rádiem Proglas:

 

Vranov u Brna

25. března 2020

 

Jménem Svatého otce srdečně zdravím pomocného biskupa brněnského Monsignora Pavla Konzbula, faráře farnosti ve Vranově u Brna otce Pavla Kříže a všechny věřící z farnosti i odjinud, kteří se účastní této mše svaté prostřednictvím elektronických médií a sdělovacích prostředků.

 

V tento čas, kdy je váš každodenní život narušen koronavirem, vás papež František vybízí, abyste se sjednotili v modlitbě za rodiny, které trpí touto pandemií. Také vás povzbuzuje, abyste se modlili za zdravotnický personál a za všechny ty, kteří se velmi obětují, aby se vyléčili nemocní zasažení tímto virem. Svatý otec vás též žádá, abyste měli na paměti kněze, řeholníky a řeholnice a jiné osoby působící v pastoraci, kteří dělají to nejlepší, co mohou, aby vás utěšili, a kteří vás provázejí v tomto postním čase modlitbou a postem.

 

Ujišťuji vás, že Svatý otec na vás s láskyplnou starostlivostí pamatuje, a uděluji vám jeho apoštolské požehnání.

 

apoštolský nuncius biskup Charles Daniel Balbo

Podkategorie