Oprava fresky v kapli nad sákristií kostela

Restaurátorská obnova nastěnné a nástropní výmalby - 1. etapa 2022 a oprava oken

Práce provádi: RE.s.r.o.

Cena 1. etapy: 1.169.314,24 - Kč

Na obnovu přispívá:

Ministerstvo kultury:

Jihomoravský kraj:

Spoluúčast farnosti:

V tomto článku budeme zveřejeňovat souvislosti s opravou.

alt alt
alt alt alt
pohled do chórové kaple nad sákristií ukázky poškození: (foto: J.Šubert)