VELKÝ PÁTEK -Křížová cesta napříč farností ve dne a průjezd se světelným křížem za tmy

alt

Poděkování: Za plynulý průběh Velkopáteční netradiční křížové cesty bez větších komplikací chci poděkovat vám všem, jmenovitě starostkám a starostům obcí Útěchov - panu Z.Drahošovi, Vranov - paní K.Jetelinové, Šebrov-Kateřina - R.Klozovi, Lelekovice - panu A.Mikaušovi, Česká - paní J.Chiniové. Dále brněnskému děkanovi V.Sloukovi, vranovským sestrám od Andělů, D.Kadlecovi za focení, můžete shlédnout ZDE, R.Pánkovi za tech.zajištění a výrobu osvětlení, K.Macharáčkové, P.Ulmanovi, br.Milanovi za četbu a zvukové zajištění, majitelům travnatých pozemků a cest za svolení k místu realizace, vám, kteří jste se spolu s námi spojili a propojili ze svých domovů nebo při procházce bez srocování a dodržení nařízených omezení, a také vám občanům, kteří jste nás trpělivě tu chviličku snášeli, jestli jsme vyrušili váš klid. Přeji vám, aby z aktivit, které vám nabízíme jste profitovali i dále a našli povzbuzení, útěchu a sílu; aby se dál v našich obcích dělo spoustu dobrého a rozmanitého, a abyste byli na svou obec hrdí, že v ní žijete a tvoříte! Požehnané Velikonoce všem. P.P.Kříž, farář

Zdravím vás drazí farníci a občané obcí spadající do naší farnosti Vranov u Brna. Dovolte mi vás seznámit se dvěma aktivitami, které připravujeme pro vás na Velký pátek 10.DUBNA 2020 - pro křesťany významný den a zároveň den modliteb a postu. Jejím cílem je vám předat posilu do současných těžkostí. Klikněte na "číst dál". PLAKÁTEK KE STAŽENÍ ZDE.

Brožurku s textem křížové cesty si můžete spolu s námi procházet z domova. Stáhněte ZDE.

Mapu křížové cesty můžete sledovat ZDE.

Každé zastavení bude uvedeno písní Anežky Hradilové "Jsi naděje", kterou si můžete poslechnout ZDE.

Mapu tichého nočního průjezdu najdete ZDE, ten začne ve 20h.

Dovětek - Chápeme a rozumíme, když si na Velký Pátek připomínáme velké drama, jehož základem je drama utrpení Ježíše Krista a jeho křížové cesty, že pohledy na způsob a projev této aktivity se mohou různit člověk od člověka. A je to pochopitelné, každý je originál a má své vnímání a svou spiritualitu. Rozmanitost je krásná. Nevítáte-li tento způsob zamyšlení a povzbuzení, tak vás prosíme o 9 min. trpělivosti, než pojedeme dál. A stejně vás máme rádi :)

 

1) Ta první aktivita je formou tzv. "křížové cesty", která propojí všechny obce farnosti (Útěchov, Vranov, Šebrov-Kateřinu, Lelekovice, a máme rádi i Českou). Křížová cesta proběhne tedy 10.dubna 2020 mezi 12h a 15h, tedy v čase, kdy Ježíš Kristus umíral na kříži za celé lidstvo. Tato klasická křížová cesta čítá 14 zastavení (15 se vzkříšením), a je se zamyšlením nad posledními Ježíšovými kroky ve srovnání s tím, co prožíváme my. To nám má dodat v našich těžkostech a utrpeních sílu, víru a naději a přitom zakoušíme vděčnost za to, co pro nás Ježíš vykonal. Zároveň se budeme též modlit za občany již zmíněných jednotlivých obcích, za vás. Průběh opět bude naším autem, které zastaví na vytýčených bodech na mapě. Tyto jsme volili v součinnosti se starosty, tak, aby co nejvíce lidí mohlo vidět a slyšet (budeme mít tlampače) krátké zamyšlení a modlitbu. Každé zastavení bude trvat kolem deseti minut a pak se přesuneme vozem do dalšího bodu. Takto projedeme a propojíme celou farnost. Omlouváme se těm, v jejichž ulici nebudeme stavět. Projedeme aspoň poblíž večer. Prosíme vás, abyste se nesrocovali, ať dodržíme nařízení ohledně bezpečnosti. Texty, které budeme při křížové cestě používat jsou zveřejněny ke stažení, abyste si je mohli číst, a modlit se také s námi. Taktéž jsou zde zveřejněny časy u patřičných bodů v obci. Tímto způsobem budeme moci být spojeni duchovně i modlitbou se všemi občany naší farnosti a vzájemně se posilovat.

2)Druhou aktivitou je "Tichý průjezd se světelným křížem za tmy". Ta má za cíl povzbudit a duchovně posílit, utěšit, a třeba i více - uvědomit si, že Bůh se v Ježíši Kristu stal blízkým všem, že smrtí na kříži jeho život neskončil, a že přišlo velikonoční ráno kdy vstal zmrtvých, porazil smrt, zlo, náš hřích, otevřel nám cestu k Bohu, a tím nám dokázal, že je skutečně Boží Syn, jak to o sobě říkal, že setkání s ním oživuje, přináší život. Přidáme zde také mapky, body a časy, abyste si tento průjezd nenechali ujít. Vyjíždíme ve 20h z Útěchova. Rádi vás uvidíme a dejte o sobě třeba vědět zapálenou svíčkou nebo baterkami až budete v oknech nebo na svém pozemku za plotem. Nezapomeňme na roušku. Žehnám vám, p.Pavel Kříž, farář

Křížová cesta - mapa jednotlivých zastavení v obcích:

orientační čas průjezdních bodů:

 

5 – 12:43

6 – 13:02

7 – 13:14

8 – 13:28

 

9 – 13:40

10 – 13:54

11 – 14:10

12 – 14:24

 

13 – 14:39

14 – 14:52

15 – 15:05

1 – 11:50

2 – 12:03

3 – 12:15

4 – 12:29

ÚTĚCHOV - zde "Křížová cesta" začíná, jednotlivá zastavení proběhnou na vyznačených bodech.

alt

 

 

VRANOV - zde proběhne páté a patnácté (vzkříšení) zastavení "Křížové cesty".

alt

 

ŠEBROV-KATEŘINA - zde proběhnou zastavení "Křížové cesty" 6,7,8,9,10

alt

 

ČESKÁ - LELEKOVICE - zde proběhnou zastavení "Křížové cesty" 11,12,13,14

alt