Aktuality

70 let po násilném rušení klášterů a deportace řeholníků a řeholnic komunisty v "Akci K" a "Akci Ř"

Moji drazí farníci, poutníci a čtenáři našich web stránek. V noci ze 13.dubna na 14.dubna v roce 1950 byli všichni řeholníci a pak i řeholnice (27.září a 28.září 1950) násilně vyhozeni a deportováni ze svých klášterů a domů totalitním režimem, komunisty. Byla to doba velice těžká. Proto v pondělí 13.4.2020 v  19h zazní zvony a po ní se budete moci spolu s řeholníky a řeholnicemi připojit k 24h adoraci. K této události si můžete přečíst list předsedkyně ženských řeholí - Sr.Kristy Ludmily Chládkové, OP, a předsedy mužských řeholí P.Petra Prokopa Siostrzonka, OSB, ZDE.  Slovo, které k této události, a toho, co se dělo na Vranově, jsem psal před měsícem - 12.března a rozesílal farním emailem si můžete přečíst kliknutím na "číst dál". Pro další materiály k tématu klikněte ZDE.

Číst dál...

Ježíš Kristus je živý! - požehnané Velikonoce

alt

Bratři pauláni a Sestry od Andělů ti přejí milostiplné a požehnané Velikonoce! Ježíš je živý! Aleluja!

ON TU NENÍ, VSTAL Z MRTVÝCH! HLE, JDE PŘED VÁMI DO VAŠEHO KAŽDODENNÍHO ŽIVOTA, TAM HO UVIDÍTE! ALELUJA!

(Křídový nápis na schodech vranovského kostela:)

VELKÝ PÁTEK -Křížová cesta napříč farností ve dne a průjezd se světelným křížem za tmy

alt

Poděkování: Za plynulý průběh Velkopáteční netradiční křížové cesty bez větších komplikací chci poděkovat vám všem, jmenovitě starostkám a starostům obcí Útěchov - panu Z.Drahošovi, Vranov - paní K.Jetelinové, Šebrov-Kateřina - R.Klozovi, Lelekovice - panu A.Mikaušovi, Česká - paní J.Chiniové. Dále brněnskému děkanovi V.Sloukovi, vranovským sestrám od Andělů, D.Kadlecovi za focení, můžete shlédnout ZDE, R.Pánkovi za tech.zajištění a výrobu osvětlení, K.Macharáčkové, P.Ulmanovi, br.Milanovi za četbu a zvukové zajištění, majitelům travnatých pozemků a cest za svolení k místu realizace, vám, kteří jste se spolu s námi spojili a propojili ze svých domovů nebo při procházce bez srocování a dodržení nařízených omezení, a také vám občanům, kteří jste nás trpělivě tu chviličku snášeli, jestli jsme vyrušili váš klid. Přeji vám, aby z aktivit, které vám nabízíme jste profitovali i dále a našli povzbuzení, útěchu a sílu; aby se dál v našich obcích dělo spoustu dobrého a rozmanitého, a abyste byli na svou obec hrdí, že v ní žijete a tvoříte! Požehnané Velikonoce všem. P.P.Kříž, farář

Číst dál...

5.dubna 2020 v 11h se rozezní zvony, připojme se k modlitbě "Otče náš"

Na Květnou neděli 5. dubna 2020 v 11.00 hodin se dle pokynu brněnského diecézního biskupa Vojtěcha Cikrleho rozeznějí v brněnské diecézi na pět minut kostelní zvony jako výzva ke společné modlitbě všech lidí dobré vůle.

Zvony neodmyslitelně patří ke křesťanské tradici, a tedy i k evropské kultuře, která je křesťanstvím utvářena. Zvony v kostelních věžích svolávají k bohoslužbám, vybízejí k modlitbám, ale jsou nositeli řady symbolických významů. více na: www.biskupstvi.cz

 

 

PASTÝŘSKÝ LIST OTCE BISKUPA VOJTĚCHA V DOBĚ PANDEMIE KORONAVIRU COVID-19 - 31.3.2020

Pastýřský list brněnského biskupa Vojtěcha Cikrleho si můžete přečíst ZDE.