Aktuality

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2021

Jak udělat mnoho dobrého Tříkrálovou sbírkou do konce dubna za pandy 2021? Zkoukni to ZDE . Tříkrálová sbírka probíhá dál formou on-line dárcovství. Ale vzhledem k vládním opatřením ji již bylo možné do 24.1. podpořit i fyzicky dary na obecním úřadě na Vranově ( 2.650,-Kč) nebo u vranovských jesliček (14.557,-Kč). Celkově za obec Vranov se vybralo 17.207,-Kč. Na obecním úřadě v Šebrově 9.017,-Kč. V Lelekovicích - na obecním úřadě, v minimarketu GUSTO a v potravinách Richard Dvořák - se celkově vybralo 22.772,- Kč V Útěchově se na obecním úřadě vybralo 2060,-Kč. Děkujeme všem dárcům a oganizátorům této formy, ale i těm, kteří přispěli on-line.

11. října - První svaté přijímání 11 dětí z farnosti

altV neděli 11. října 2020 přijalo svátost eucharistie 11 dětí ze 13. Na podzim 2019 začala příprava, která byla však pandemií přerušena. Po uvolnění nouzových opatření první pandemické vlny jsme se s rodiči shodli na novém datu 11. října a den předem na svatosti smíření. To nikdo netušil, že vše proběhne jen v úzkém kruhu rodin dětí. Děti, přes všechna omezení, díky svým rodičům a katechetkám prožili přípravy i obě svátosti intenzivně a opravdově. Ostatním dvou dětem, které se nemohly zůčastnit vyprošujeme milost vytrvalosti v touze, v přípravě a v naději, že jejich den sjednocení se s Pánem Ježíšem v Eucharistii brzy nastane. Díky všem, kteří se o důstojný průběh zasadili a též panu fotografovi D.Kadlecovi (Člověk a víra), který zachytil událost ZDE. (ppk)

4.10. ZÁVĚREČNÁ POUTNÍ NEDĚLE "Zářijových poutí"

altDrazí farníci, poutníci a přátelé poutního místa Vranov u Brna, turisté. Děkujeme vám za vaši přízeň, podporu a modlitbu. V neděli 4.10. k nám zavítal Mons. Zdenek Wasserbauer - pomocný biskup pražský, a místo P.Pavla Glogara SDB přišel P. Zdeněk Jančařík SDB. Odpoledne bylo již krásně, bez větru, a tak jsme prožili také venkovní mši sv. s novoknězem olomoucké arcidiecéze - P. Milanem Mašterou, kaplanem v Hranicích. S ohledem na aktuální pandemickou situaci účast věřících byla menší a celkovou atmosféru zachytil na fotkách Dušan Kadlec z Člověk-a-víra, ty najdete ZDE a také ZDE . Děkujeme všem, kteří se zapojili modlitbou či službou do průběhu poutí a pomohli tak bratřím paulánům v této nesnadné době. Kéž Vám Pán hojně žehná a jeho Matka Marie provází a ochraňuje. (PPK)

20. září 2020 - třetí poutní neděle

altDrazí poutníci, farníci a přátelé poutního místa Vranov u Brna. Proběhlá poutní neděle 20. září doznala změn a opět bylo krásné počasí. Za nemocného Mons. Tomáše Holuba, biskupa plzeňské diecéze - přejeme brzké zotavení -, mši sv. v 9:30h  sloužil P. Roman Kubín, biskupský vikář pro pastoraci a vzdělávání v brněnské diecézi, a byla sloužena uvnitř kostela kvůli potřebné teplotě k hraní hudebníků a zpěváků sboru SBM - bylo to krásné. Věřící seděli v kostele, a další venku na lavicích. Mše sv. v 11h i v 15h byla již venku s audio/video přenosem dovnitř. V 11h sloužil mši sv. brněnský děkan P. Václav Slouk, koncelebroval P. Jaroslav Filka, farář z Kuřimi. Mši sv. zpestřili krojovaní z Moravských Knínic. Mši sv. v 15h - také za hojné účasti - sloužil novokněz P. Martin Mokrý, a uděloval své novokněžské požehnání. Fotograficky zachycoval průběh Radek Hanskut (Člověk a víra) a odkaz na fotky je ZDE. Další fotky od Tomáše Trojana najdete v albu farnosti Kuřim ZDE. Děkujeme všem, kteří se velmi zasadili o krásný průběh. (PPK)

13. září 2020 - druhá poutní neděle

altDrazí poutníci, farníci a přátelé poutního místa Vranov u Brna, v neděli 13. září, kdy jsme se obzvlášť modlili za náš národ, Evropu, a mír ve světě, jsme zažili mnoho změn a překvapení. Krásné  letní počasí pomohlo tomu, že jsme mohli sloužit - kromě první ranní mše sv. - všechny venku, a ty byly přenášeny i dovnitř kostela. Uvnitř kostela se věřící účastnili bohoslužby s rouškami, venku bez. Otce biskupa Vojtěcha Cikrleho zaskočil jeho pomocný biskup Pavel Konzbul na mši sv. v 9:30, a místo P. Jiřího Mikuláška zaskočil paulán P. Pavel Havlát na mši sv. v 11h. Obě tyto mše krásně doprovodil sbor Magnificat z Lelekovic. Odpoledne sloužil mši sv. novokněz Vojtěch Libra s udílením novokněžského požehnání. Za zdárný průběh této neděle patří díky všem angažovaným v různých službách a také lidovcům za zapůjčení nafukovacího skákacího hradu pro děti. Atmosféru zachytil šikovný fotograf Petr Polanský z "Člověk a víra", a tu najdete ZDE. (PPK)