13. září 2020 - druhá poutní neděle

altDrazí poutníci, farníci a přátelé poutního místa Vranov u Brna, v neděli 13. září, kdy jsme se obzvlášť modlili za náš národ, Evropu, a mír ve světě, jsme zažili mnoho změn a překvapení. Krásné  letní počasí pomohlo tomu, že jsme mohli sloužit - kromě první ranní mše sv. - všechny venku, a ty byly přenášeny i dovnitř kostela. Uvnitř kostela se věřící účastnili bohoslužby s rouškami, venku bez. Otce biskupa Vojtěcha Cikrleho zaskočil jeho pomocný biskup Pavel Konzbul na mši sv. v 9:30, a místo P. Jiřího Mikuláška zaskočil paulán P. Pavel Havlát na mši sv. v 11h. Obě tyto mše krásně doprovodil sbor Magnificat z Lelekovic. Odpoledne sloužil mši sv. novokněz Vojtěch Libra s udílením novokněžského požehnání. Za zdárný průběh této neděle patří díky všem angažovaným v různých službách a také lidovcům za zapůjčení nafukovacího skákacího hradu pro děti. Atmosféru zachytil šikovný fotograf Petr Polanský z "Člověk a víra", a tu najdete ZDE. (PPK)