Aktuality

8. září - Slavnost Narození Panny Marie

altPokoj vám, drazí poutníci a farníci. V úterý 8. září jsme oslavili narozeniny Panny Marie v chrámu, který nese právě jméno kostel Narození Panny Marie. Na mši svatou jsme přivítali Mons. Jana Graubnera, arcibiskupa a metropoliutu moravského s jeho sekretářem P. Petrem Gatnarem. Mši svaté se zúčastnili také P. Václav Knotek, farář z Lipůvky a P. Martin Ho"nig, kaplan od sv. Tomáše v Brně, spolu s bratry paulány, sestrami od Andělů, a mnoha věřících poutníků a farníků. Hluboce prožitou slavnost zachytil na fotkách Dušan Kadlec z "Člověk a víra", které můžete shlédnout ZDE. Všem, kteří se o krásný průběh zasadili děkujeme. (PPK) (foto: Dušan Kadlec)

POUTNÍ OBDOBÍ - MŠE VENKU

altDrazí poutníci a farníci, oznamujeme vám, že - po úspěšných zkouškách venkovní mše svaté na Vranově s přenosem audio/video do kostela - budou během poutních sobot za příznivého počasí, kromě první ranní mše v 6:45, ostatní mše venku. A během poutních nedělí mše sv. v 9:30 a v 11h a možná i ta v 15h budou přednostně slouženy také venku v prostoru za rohem kostela, kde není třeba roušek. Náležitě se na to oblečte, prosím, a bude-li třeba mějte vždy v kapse roušku do ostatních vnitřních prostor. Přestože venkovních lavic k sezení je dost, můžete si s sebou vzít vlastní stoličku k sezení. Ostatní program bude probíhat uvnitř kostela. Těšíme se na vás! (PPK)  (foto: Pavel Pacek)

Vranovské zářijové poutě - 780 výročí - poutní neděle

altDrazí poutníci, faníci a přátelé mariánského poutního místa Vranov u Brna. O první poutní neděli 6. září - kdy jsme se obzvlášť modlili za školáky, studenty, katechety, učitele a lékaře - jsme děkovali také za ranní déšť, který po ranní mši ustal, a mohli jsme tak slavit mši svatou venku za rohem kostela v 9.30 s farním rodákem a biskupským sekretářem brněnského biskupa P. Jaroslavem Čuprem. Po té jsme s paní starostkou Kateřinou Jetelinovou uvítali na mši svaté v 11h Mons. Dominika kardinála Duku, arcibiskupa pražského a primase českého, na kterou přišli i poutníci z Drásova a Všechovic s procesní soškou Panny Marie. Mši sv. doprovázel varhaník Jakub Doležel a trubkový kvartet a ministrantům se podařilo důstojně prožít liturgii nám všem. Odpolední adoraci a požehnání vedl P. Pavel Kopecký, farář z Čebína s poutníky, a na něj navázal mší sv. v 15h s nokoněžským požehnáním novokněz P. Jan Pavlíček, kaplan u sv. Tomáše v Brně. Za požehnaným dnem stojí práce a oběti mnoha věřících, kterým patří velké díky. Zvláštní velký dík však patří těm, kteří se v této době velmi obětují a nasazují, aby pečovali o nemocné. Maria, Matko udravení, oroduj za nás! A děkujeme ti za tvou přímluvu v tento čas milosti. (PPK)

Foto: člověk a víra (Vojtěch Hlávka a Dušan Kadlec), více fotek najdete ZDE.

Vranovské zářijové poutě - 780. výročí (1240-2020)

altDrazí poutníci a návštěvníci, vítejte na těchto stránkách.alt

Letošní pořad bohoslužeb u příležitosti 780. výročí, a besed s biskupy během vranovských zářijových poutí, si můžete stáhnout také ZDE. Připravujeme také konání venkovních bohoslužeb, jak bylo dříve tradicí.

Zázrak uzdravení maršálka Viléma na přímluvu Panny Marie v roce 1240 zapříčinil vznik tohoto krásného mariánského poutního místa. Zázraky se však dějí i dnes, jen je třeba se jim lépe otevřít. Konat pouť na toto místo v malebném kraji je kromě krásné přírody a povznášejícímu chrámu také časem k osobnímu pozvání k setkání se s Marií – matkou Ježíše a matkou naší. Ona se narodila proto, aby se z ní narodil ten, kdo obnoví vše a utvoří vše nové. Boží Syn, Ježíš. Tak jako ona putovala životem po stezkách, kterými Bůh vodil svůj lid, tak také po staletí poutnící putují na Vranov, aby vyjádřili vděčnost Bohu a Boží Matce Marii za její mateřskou péči, ochranu, za vyslyšené modlitby. Pro další informace čtěte dál.

Číst dál...

PUTOVÁNÍ NA VRANOV

altPUTOVÁNÍ NA VRANOV – s vděčností a prosbou v srdci

nejen pro občany naší farnosti

Drazí spoluobčané Útěchova, Vranova, Šebrova-Kateřiny, Lelekovic, a máme rádi Českou, rodiny s dětmi i jednotlivci, farníci i lidé z jiných míst - povzbuzení není nikdy dost! U příležitosti letošního 780. výročí vranovského poutního místa, mi dovolte, abychom vás pozvali k účasti na pěším „Putování na Vranov.“ Plakátek ke stažení najdete ZDE.

Čtvrtá pouť se uskuteční v neděli 30. srpna 2020 v 7h od kapličky v České, přes kostel v Lelekovicích (7:30h) a sedmiradostnou cestou Panny Marie na Vranov, kde pouť vyvrcholí mší sv. v 11h. (6,4 km)

Na každé z těchto mimořádných poutí bude kněz k dispozici ke zpovědi, k rozhovoru. K nesení lehké sošky je připraven lehký držák-nosítko pro 4 osoby, (v nouzi 2). Cesta není dlouhá. Jistě se najdou ochotné ruce ke střídání se v nešení. Jaké jsou důvody k pouti a vícero informací najdete kliknutím na "číst dál".

 

Číst dál...