Aktuality

20. září 2020 - třetí poutní neděle

altDrazí poutníci, farníci a přátelé poutního místa Vranov u Brna. Proběhlá poutní neděle 20. září doznala změn a opět bylo krásné počasí. Za nemocného Mons. Tomáše Holuba, biskupa plzeňské diecéze - přejeme brzké zotavení -, mši sv. v 9:30h  sloužil P. Roman Kubín, biskupský vikář pro pastoraci a vzdělávání v brněnské diecézi, a byla sloužena uvnitř kostela kvůli potřebné teplotě k hraní hudebníků a zpěváků sboru SBM - bylo to krásné. Věřící seděli v kostele, a další venku na lavicích. Mše sv. v 11h i v 15h byla již venku s audio/video přenosem dovnitř. V 11h sloužil mši sv. brněnský děkan P. Václav Slouk, koncelebroval P. Jaroslav Filka, farář z Kuřimi. Mši sv. zpestřili krojovaní z Moravských Knínic. Mši sv. v 15h - také za hojné účasti - sloužil novokněz P. Martin Mokrý, a uděloval své novokněžské požehnání. Fotograficky zachycoval průběh Radek Hanskut (Člověk a víra) a odkaz na fotky je ZDE. Další fotky od Tomáše Trojana najdete v albu farnosti Kuřim ZDE. Děkujeme všem, kteří se velmi zasadili o krásný průběh. (PPK)

13. září 2020 - druhá poutní neděle

altDrazí poutníci, farníci a přátelé poutního místa Vranov u Brna, v neděli 13. září, kdy jsme se obzvlášť modlili za náš národ, Evropu, a mír ve světě, jsme zažili mnoho změn a překvapení. Krásné  letní počasí pomohlo tomu, že jsme mohli sloužit - kromě první ranní mše sv. - všechny venku, a ty byly přenášeny i dovnitř kostela. Uvnitř kostela se věřící účastnili bohoslužby s rouškami, venku bez. Otce biskupa Vojtěcha Cikrleho zaskočil jeho pomocný biskup Pavel Konzbul na mši sv. v 9:30, a místo P. Jiřího Mikuláška zaskočil paulán P. Pavel Havlát na mši sv. v 11h. Obě tyto mše krásně doprovodil sbor Magnificat z Lelekovic. Odpoledne sloužil mši sv. novokněz Vojtěch Libra s udílením novokněžského požehnání. Za zdárný průběh této neděle patří díky všem angažovaným v různých službách a také lidovcům za zapůjčení nafukovacího skákacího hradu pro děti. Atmosféru zachytil šikovný fotograf Petr Polanský z "Člověk a víra", a tu najdete ZDE. (PPK)

8. září - Slavnost Narození Panny Marie

altPokoj vám, drazí poutníci a farníci. V úterý 8. září jsme oslavili narozeniny Panny Marie v chrámu, který nese právě jméno kostel Narození Panny Marie. Na mši svatou jsme přivítali Mons. Jana Graubnera, arcibiskupa a metropoliutu moravského s jeho sekretářem P. Petrem Gatnarem. Mši svaté se zúčastnili také P. Václav Knotek, farář z Lipůvky a P. Martin Ho"nig, kaplan od sv. Tomáše v Brně, spolu s bratry paulány, sestrami od Andělů, a mnoha věřících poutníků a farníků. Hluboce prožitou slavnost zachytil na fotkách Dušan Kadlec z "Člověk a víra", které můžete shlédnout ZDE. Všem, kteří se o krásný průběh zasadili děkujeme. (PPK) (foto: Dušan Kadlec)

POUTNÍ OBDOBÍ - MŠE VENKU

altDrazí poutníci a farníci, oznamujeme vám, že - po úspěšných zkouškách venkovní mše svaté na Vranově s přenosem audio/video do kostela - budou během poutních sobot za příznivého počasí, kromě první ranní mše v 6:45, ostatní mše venku. A během poutních nedělí mše sv. v 9:30 a v 11h a možná i ta v 15h budou přednostně slouženy také venku v prostoru za rohem kostela, kde není třeba roušek. Náležitě se na to oblečte, prosím, a bude-li třeba mějte vždy v kapse roušku do ostatních vnitřních prostor. Přestože venkovních lavic k sezení je dost, můžete si s sebou vzít vlastní stoličku k sezení. Ostatní program bude probíhat uvnitř kostela. Těšíme se na vás! (PPK)  (foto: Pavel Pacek)

Vranovské zářijové poutě - 780 výročí - poutní neděle

altDrazí poutníci, faníci a přátelé mariánského poutního místa Vranov u Brna. O první poutní neděli 6. září - kdy jsme se obzvlášť modlili za školáky, studenty, katechety, učitele a lékaře - jsme děkovali také za ranní déšť, který po ranní mši ustal, a mohli jsme tak slavit mši svatou venku za rohem kostela v 9.30 s farním rodákem a biskupským sekretářem brněnského biskupa P. Jaroslavem Čuprem. Po té jsme s paní starostkou Kateřinou Jetelinovou uvítali na mši svaté v 11h Mons. Dominika kardinála Duku, arcibiskupa pražského a primase českého, na kterou přišli i poutníci z Drásova a Všechovic s procesní soškou Panny Marie. Mši sv. doprovázel varhaník Jakub Doležel a trubkový kvartet a ministrantům se podařilo důstojně prožít liturgii nám všem. Odpolední adoraci a požehnání vedl P. Pavel Kopecký, farář z Čebína s poutníky, a na něj navázal mší sv. v 15h s nokoněžským požehnáním novokněz P. Jan Pavlíček, kaplan u sv. Tomáše v Brně. Za požehnaným dnem stojí práce a oběti mnoha věřících, kterým patří velké díky. Zvláštní velký dík však patří těm, kteří se v této době velmi obětují a nasazují, aby pečovali o nemocné. Maria, Matko udravení, oroduj za nás! A děkujeme ti za tvou přímluvu v tento čas milosti. (PPK)

Foto: člověk a víra (Vojtěch Hlávka a Dušan Kadlec), více fotek najdete ZDE.