25. března 2020 v 18h mše sv. s TV NOE a rádiem PROGLAS živě z Vranova

alt

Poděkování - vděčný Panně Marii, děkuji za včerejší povzbuzení pro všechny a spojení se ve slavnostní mši svaté, kterou jste mohli sledovat v televizi, v rádiu, nebo přes net. Děkuji o.biskupovi Vojtěchovi Cikrlemu; hlavnímu celebrantovi - o.biskupovi Pavlovi Konzbulovi a za jeho kázání, (které si můžete znovu poslechnout na webu rádia Proglas), papežskému nunciovi pro ČR, o.biskupovi Charles Daniel Balbo, který připravil své video povzbuzení a paní Janě z nunciatury, vranovské komunitě paulánů, obzvlášť br.Milanovi, řediteli televizi Noe, o.Leošovi Ryškovi, jeho týmu zaměstnanců, řediteli rádia Proglas, o.Martinu Holíkovi a jeho týmu zaměstnanců, ses.Johance a Jitce, varhaníkovi Jakubovi Doleželovi a ladění varhan Tomáši Jeřábkovi, za zpěv a četbu přímluv a modlitby duchovního přijímání Barboře Baumannové, fotografovi Dušanovi Kadlecovi (foto najdete zde, pak zde, a ještě zde), za květinovou výzdobu Ivě Všetečkové, za krásné obrázky dětem z vranovské farnosti, Kuřimi a odjinud, za technické zajištění panu Robertovi Pánkovi, Michalu a Pavlu Oklešťkovým, za logo fy Kutululu - Jakubovi Vrhelovi, za vyrobení roll-up fy Production.Co.sro - panu René Štrbovi, a všem dalším, kteří pomohli vyřídit a vykomunikovat spoustu věcí, všem, kteří nás v modlitbě provázeli, všem dobrodincům a dárcům. DĚKUJI. To, co se podařilo zde je ale ve srovnání s tím, co dělají v tuto chvíli lékaři a zdravotníci, nepatrnost. Jim je potřeba poděkovat! Ať Vám Pán žehná, o.Pavel Kříž, farář.

alt

Moji drazí, dovolte mi podělit se o velkou radost, která je nakažlivá, protože to, co vám sdělím, je jistě dílo Boží. Důvodem této radosti - jak už víte z článku na webu: "25.3. Den zázračného uzdravení na Vranově",je právě blížící se den "Vtělení Páně", nebo také Slavnost Zvěstování Páně. V tento den si připomínáme, co se stalo Panně Marii po jejím "ano" k Božímu plánu spásy. Tedy, že Duch svatý způsobí, že počne Božího Syna, Ježíše, který spasí svět. Panna Maria si přeje vyprosit uzdravení každému, kdo se s vírou spolu s ní obrátí na jejího Syna, a uposlechne její výzvy. Proto se postarala, aby za 24h, 7 dní před touto slavností, zajistila na Vranov brněnského pomocného biskupa Pavla Konzbula, televizi Noe a rádio Proglas, mimořádné milosti pro všechny, kteří se spojí přes zmíněné média ke mši svaté v 18h přenášené z chrámu Narození Panny Marie na Vranově. Takto chce přijít osobně ke každému člověku minimálně z celého Česka. Při mši budeme myslet i na prosby, které uvedete v tabulce. Tuto radost šiřte dál, a ve středu 25.března v 18h se připojte s námi k Mariinu "ANO", v modlitbě za uzdravení, ochranu a spásu. Pozor, Panně Marii se "ne" neříká! :)

Rodičko Boží, Matko zdraví a naděje, Královno Vranovská, oroduj za nás.