25.3. Den zázračného uzdravení na Vranově

Moji drazí,alt

začali jsme novénu k Zvěstování Panně Marii, neboli Vtělení. Po devět dní se můžeme spojit v modlitbě. Jednu takovou připravila ČBK., více zde

O to více je to silnější pro nás – pro naši farnost – a brněnskou diecézi, když právě na tento den si připomeneme událost starou 780 let v souvislosti s naším poutním místem. Připojit se můžete modlitbou pro současnou dobu.

Tehdy Panna Maria, která se zjevila mezi duby ve vranovských lesích nemocnému zbloudilému šlechtici maršálku Vilémovi z Rožmberka, ho požádala o vystavění kostela. Vilém neotálel a začal horlivě stavět. Poté, co byly položeny základy z dubového dřeva, došlo v neděli, v den Vtělení Páně roku 1240, k zázračnému uzdravení – Vilémovi se navrátil zrak. Tuto pradávnou legendu zaznamenal paulánský řeholník František Talbert. Soška nalezená na místě zjevení je zde od té doby stále uctívaná a zobrazuje Pannu Marii jako dívku, v okamžiku Vtělení, s hlavou mírně nakloněnou, rozpuštěnými vlasy, s téměř sepjatýma rukama – aby do jejich dlaní mohl každý poutník vložit své prosby a své „ano s Marií Tobě, Bože“.

Proto se můžeme obrátit v novéně k ní i následující modlitbou s převzatým textem z diecéze Genova - Itálie, po úpravě. Revidovaný text byl schválen brněnským biskupem Vojtěchem Cikrlem a má církevní schválení.

 

Bože Otče, stvořiteli světa, všemohoucí a milosrdný,

který jsi z lásky k nám poslal svého Syna jako lékaře duše i těla,

shlédni na své děti, které  se v tomto těžkém okamžiku znepokojení a tápání

na mnoha místech Evropy a světa obracejí k Tobě, aby našly sílu, spásu a útěchu.

Osvoboď nás od nemoci a strachu, uzdrav naše nemocné, utěšuj jejich rodiny.

Dej moudrost těm, kdo vládnou,  energii a odměnu lékařům, zdravotníkům a dobrovolníkům,

dej  věčný život  zemřelým.

Neopouštěj nás v okamžiku zkoušky, ale osvoboď nás od zla.

Prosíme  o to skrze tvého  Syna Ježíše Krista,

který s tebou v jednotě  Ducha Svatého žije a kraluje na věky věků.

Amen.

 Maria, Matko zdraví a naděje, Královno Vranovská, oroduj za nás.

3x  Zdrávas Maria...


S církevním schválením Biskupství brněnského  č.j.:  Ep/330/20 ze dne 19. 3. 2020