Prohlášení ČBK k riziku onemocnění COVID-19

Prohlášení ČBK k riziku onemocnění COVID-19

Drazí věřící,

v souvislosti s šířícím se koronavirem způsobujícím onemocnění COVID-19 apelujeme na vás, abyste byli zodpovědní, chránili sebe, své blízké a všechny ve svém okolí. Proto doporučujeme přijmout následující opatření:

·      Je třeba, aby se věřící, kteří mají příznaky nemoci dýchacích cest, mají podezření z nákazy koronavirem nebo jsou v karanténě, zdrželi účasti na bohoslužbách. To stejné platí pro kněze i další pomocníky při liturgii.

·    Řiďme se pokyny kompetentních státních úřadů, nepodceňujme daná upozornění

·    Jako věřící nezapomínejme na skutky křesťanského milosrdenství, na nemocné a ohrožené pamatujme modlitbou a nezapomínejme ani na účinnou pomoc těm, kdo ji potřebují.

·    Nešiřme paniku, ale v klidu předcházejme zbytečným komplikacím.

 

V Hejnicích 6. března 2020

Čeští a moravští biskupové

Autor článku: Monika Klimentová

Publikováno: 6. 3. 2020 22:45 zdroj: https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/200306prohlaseni-cbk-k-riziku-onemocneni-covid-19