26.1.2020 DEN BIBLE - DEN BOŽÍHO SLOVA - ŽIVÁ ČETBA

Moji drazí, jak už zaznělo v ohláškách, začali jsme ROK BIBLE. Je to dobrá příležitost jak brát Písmo ještě více do rukou. Začít múžeme společně iniciativami o třetí neděli v mezidobí: čtením z Bible a oživením si zkušeností lidí s Bohem zapsaných v Knize knih. Na konci tohoto článku najdete tabulku k závaznému zapsání se k četbě vybraných textů z Písma sv. o neděli  Božího slova/Bible - 3.NEDĚLE V MEZIDOBÍ, tedy 26.ledna 2020. K četbě se mohou zapsat všichni, co umí číst - jak dospělí tak děti. Zapište své jméno a příjmení k vybrané knize, kde je i předpokládaný čas četby a zarezervujte si ho. Dostavte se, prosím 10 min. předem. Předčítání se uskuteční ve vranovském kostele na živo po skončení mše sv. v 8h a zakončíme 7 min. před začátkem mše sv. v 11h. V lelekovickém kostele bude doba kratší - od 8:50 do 9:25. Zapisujte se tedy na jeden verš. Bude-li volno na nějaký verš ještě v sobotu 25.1. , můžete si zarezervovat i další úryvek. Máte-li nějaké dotazy, směřujte na faráře. Sv.Jeronýme, oroduj za nás.

ODKAZ NA TABULKU PRO PŘEDČÍTÁNÍ NA VRANOVĚ: ZDE

ODKAZ NA TABULKU PRO PŘEDČÍTÁNÍ Z BIBLE V LELEKOVICÍCH: ZDE