Vranovské zářijové poutě - 780. výročí (1240-2020)

altDrazí poutníci a návštěvníci, vítejte na těchto stránkách.alt

Letošní pořad bohoslužeb u příležitosti 780. výročí, a besed s biskupy během vranovských zářijových poutí, si můžete stáhnout také ZDE. Připravujeme také konání venkovních bohoslužeb, jak bylo dříve tradicí.

Zázrak uzdravení maršálka Viléma na přímluvu Panny Marie v roce 1240 zapříčinil vznik tohoto krásného mariánského poutního místa. Zázraky se však dějí i dnes, jen je třeba se jim lépe otevřít. Konat pouť na toto místo v malebném kraji je kromě krásné přírody a povznášejícímu chrámu také časem k osobnímu pozvání k setkání se s Marií – matkou Ježíše a matkou naší. Ona se narodila proto, aby se z ní narodil ten, kdo obnoví vše a utvoří vše nové. Boží Syn, Ježíš. Tak jako ona putovala životem po stezkách, kterými Bůh vodil svůj lid, tak také po staletí poutnící putují na Vranov, aby vyjádřili vděčnost Bohu a Boží Matce Marii za její mateřskou péči, ochranu, za vyslyšené modlitby. Pro další informace čtěte dál.

Na pouť putujeme, abychom si vyprosili milosti pro sebe a své drahé: víru, naději a lásku, ale také zdraví duše i těla, a nalezli útěchu a novou sílu jít ve službě dál. A nejen to, pouť na Vranov je pozváním se s Marií ztišit, modlit se s ní, učit se od ní jak věřit, jak  bojovat, a jak se v životě rozhodovat pro jedinečné poslání/povolání, které Bůh s námi zamýšlí. V nalezení tohoto Božího vyvolení a požehnání spočívá skutečná radost na cestě do nebe. Marie je Matkou všeho možného pro toho, kdo věří a kdo se nechá proniknout Duchem Svatým. Ona nás učí (převzato): "Nevykládej Bohu jak veliký máš problém. Ale, pověz problému jak velikého máš Boha!!!" Spolu s ní a s farní rodinou se na vás těší bratři pauláni.

Read More

Bratři pauláni se zde snaží dobudovat Duchovní centrum, které již z části slouží lidem k duchovním obnovám již 20let. A budeme rádi, aby sloužilo i vám. Centrum má svůj roční program. O poutích pro vás také připravujeme několik zajímavých besed s otci biskupy, které jsou otevřené všem.

Srdečně zveme na nedělní dopolední besedy v 10,45 do Duchovního centra:

13.zářís brněnským biskupem Mons. Vojtěchem Cikrlem, v sále Duchovního centra (DC)

20.zářís plzeňským biskupem Mons. Tomášem Holubem, v sále DC

27.zářís pomocným biskupem olomoucké arcidiecéze Mons. Josefem Nuzíkem, v sále (DC)

4.říjnas pomocným biskupem pražské arcidiecéze Mons. Zdenkem Wasserbauerem, v sále (DC)

 

Informace k parkování:

Na letošní pouť se do obce Vranov dostane autobusovými linkami města Brna či autem k zaparkování v obci. Řiďte se dopravním značením a parkujte vždy tak, aby jste neomezili provoz a výjezd místních obyvatel, a aby vedle vašeho vozidla projelo nákladní vozidlo hasičů a sanitka (prostor 3m). Parkovací místa na náměstí před kostelem jsou vyhrazena pouze pro sloužící kněze, pro držitele speciálního povolení k vjezdu (varhaníci, přisluhující při liturgii, hosté Duchovního Centra), pro držitele průkazu ZTP či ZTP/P, jež se prokáží svým průkazem/povolením u pořadatelů poutí a policejní hlídce. Řidiči jež přepravují lidi starší a nemohoucí je mohou na náměstí před kostelem vysadit a po té s vozem odjedou zaparkovat mimo náměstí do obce.

Hygienické zařízení:

Toalety pro poutníky najdete v průjezdu kláštera.

Informace pro stánkaře:

Povolení provozovat prodejní činnost na pozemcích farnosti, tedy i na náměstí, je možné výhradně a jen se svolením farního úřadu, dbaje pokynů pořadatelů poutí a policie. Vozidla stánkařů mohou ráno své zboží vyložit a ihned po té nechť svůj vůz zaparkují mimo náměstí nejpozději do 7:45h.

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Liturgické oznámení:

  • Pro přijímání bezlepkové hostie se nahlaste v sákristii přede mší svatou.

  • Svátost smíření: nedělní příležitost ke svátosti smíření můžete využít v boční kapli kostela od 7,30h do 12,00h a od 14,30h do 15,00h

  • Na konci každé mše sv. se budou žehnat zakoupené devocionálie: růžence, křížky a pod.

  • Intence na mše svaté můžete nechat zapsat v sákristii.

  • Kytice a květiny Panně Marii dejte, prosím, do připravené vázy před mřížkou v kostele, nebo je přineste do sákristie. Nekládejte je, prosím, do již hotové květinové výzdoby.

  • Během bohoslužeb budou vranovské jesličky zavřené.

Pro další informace se neváhejte obrátit na pořadele nebo přijďte do sákristie.

Chci ohlásit pouť skupiny na Vranov:

Obraťte se na farní úřad na tel. 541 239 153 v úředních hodinách, nebo napište e-mail na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.