Sdílení přímluv a úmyslů

V rámci pastorační rady farnosti jsme dali dohromady tabulku, kde jsou všichni vítáni k tomu, aby napsali svoji přímluvu / úmysl / svědectví, které by chtěli s ostatními sdílet, za které se můžeme všichni modlit, a které kněží zahrnou do proseb při mši svaté.

Tabulka přímluv / úmyslů / svědectví zde

Prosím zkuste využít i této příležitosti k tomu, ať jsme si ve farnosti v této nelehké době blíže. Za všechny děkuje Jirka Šmerda.