Poutní zázemí - toalety

Drazí poutníci a farníci, v tomto článku si budete moci prohlédnout jak postupují práce v budování zázemí pro vás v severním křídle Duchovního centra, a to v části: TOALETY.

postupně bude doplněno

VNĚJŠÍ TOALETY V PRŮJEZDU - VOZÍČKÁŘ - ŽENY - MUŽI

2019 - červen      
alt alt alt  
 2019 - duben        
alt alt alt alt alt
 2019 -únor      2019 - březen      2019 - duben
alt alt alt alt alt alt alt
 2018 - říjen  2018 - prosinec

alt

alt

 2018 - září      
alt alt alt alt
     2018 - září    
alt alt alt alt alt
 2018 - duben    
alt alt alt
 2018 - březen  2018 - duben  
alt alt alt


VNITŘNÍ TOALETY - ŽENY - VOZÍČKÁŘ - ÚKLIDOVKA

     2021 - březen  2021 - květen
alt alt alt alt
 2019 - březen      2019 -duben  2020 - září

alt

alt alt alt alt
     2018 - prosinec  2019 - únor  
alt alt alt alt alt
 2018 - červenec      2018 - září  
alt alt alt alt alt
     2018 - květen  
alt alt alt alt
 2018 - duben    
alt alt alt
   2018 - duben    
alt alt alt

alt

 2018 - duben    
alt alt alt


VNITŘNÍ TOALETY - MUŽI A SPRCHA

2018 - prosinec   2019 - únor 2019 - březen 2020 - srpen
alt alt alt alt alt
      2018 - červenec      
alt alt alt alt alt alt alt
2018 - květen      
alt alt alt alt
2018 - duben      
alt alt alt alt
2018 - březen 2018 - duben    
alt alt alt

alt

Poutní zázemí - průjezd

Drazí poutníci a farníci, v tomto článku si budete moci prohlédnout jak postupují práce v budování zázemí pro vás v severním křídle Duchovního centra, a to v části: PRŮJEZD.

postupně bude doplněno

   

2020 - prosinec

 

2021 - březen

2021 - květen

 

alt

alt

alt

alt

alt

alt

 

2020 - listopad

           

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

2020 - listopad

           

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

     

2020 - září

   

2020 - listopad

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

2018 - listopad

   

2018 - prosinec

 

2020 - srpen

 

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

2018 - duben

         

2018 - září

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

 

Poutní zázemí - farní sál

       
       

Drazí poutníci a farníci, v tomto článku si budete moci prohlédnout jak postupují práce v budování zázemí pro vás na přízemí severního křídla Duchovního centra, a to v části: FARNÍ SÁL.

Na co lze přispívat - dejte do poznámky slovo "FARNÍ SÁL" (na účet 1034091638/6100 Equabank) a postupně se realizuje:

Opláštění galerií laminem (farní sál a kancelář) - 97.348,-Kč

Kuchyňská linka do baru farního sálu (FS) s elektro zásuvkami - 113.977,-Kč

Bezpečnostní žaluzie do oken baru ve FS - 41.475,-Kč

Spotřebiče do baru FS - 43.118,-Kč

servis baru: hrnce, sklenice, taliře, příbory, ... -

Stoly, židle FS - 6 sklopných stolů a 50 stohovatelných židlí - 238.140,1-Kč

nábytek FS -

postupně bude doplňováno.

květen 2022      
alt alt    
2022 únor      
alt alt alt alt
2021 prosinec     2022 leden  
alt alt alt

alt

2021 listopad

    2021 prosinec

alt

alt

alt

alt

2021 červen

 

2021 srpen

 

alt

alt

alt

alt

   

2021 únor

2021 březen

alt

alt

alt

alt

 

2020 říjen

2020 listopad

2021 leden

alt

alt

alt

alt

 

2018 květen

 

2020 březen

alt

alt

alt

alt

2018 březen

   

2018 duben

alt

alt

alt

alt

Poutní zázemí - chodba

Drazí poutníci a farníci, v tomto článku si budete moci prohlédnout jak postupují práce v budování zázemí pro vás v severním křídle Duchovního centra, a to v části: CHODBA.

Na co můžete přispět na účet 1034091638/6100 Equabank:

k dovybavení chodby: židle a stoly, rohož, nápojový automat

Na dobudování přízemí Duchovního centra, části, která bude sloužit farníkům a poutníkům přispěl realizátorům - paulánům - kníže z Liechtensteina Hans Adam II darem ve výši 145.000 eur. Děkujeme, tento dar již jsme vyčerpali.

postupně bude doplněno

2021 - březen

2021 - duben

 

2021 - květen

 

alt

alt

alt

alt

alt

          2021 - leden

       

alt

alt

alt

alt

alt

2020 - říjen

   

2021 - leden

 

alt

alt

alt

alt

alt

2018 - duben

2019 - duben

2019 - červen

2020 - březen

2020 - srpen

alt

alt

alt

alt

alt

SYNODA 2021 - 2023

altSe synodou, krom pastýřského listu, který již nedávno v neděli zazněl a najdete ho ZDE, se lidé z farnosti Vranov u Brna o jejím prožívání dovědí v neděli 31. října 2021 při mši svaté, na nástěnkách, na webu. Každý, kdo do farnosti patří (věřící/hledající) se bude moci společně ve společenství, v rodinách, s přáteli, zamyslet a anonymně odpovědět na deset okruhů otázek papeže Františka - jak je uvedeno v bodu 30. Přípravného dokumentu. Papeži jde o společné naslouchání Duchu svatému, bratřím a sestrám a o zamyslení se v hledání nových cest v životě a poslání církve. Nepromarněme příležitost, kdy papež chce vědět od každého upřímný osobní pohled.

 

Koordinátorkou synodální cesty ve farnosti Vranov u Brna je Dagmar Šultésová, členka pastorační rady: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Koordinátor nad naší farností (pro děkanství brněnské, rosické, modřické, blanenské, tišnovské a farnost Petrov), je P.ThLic.Petr Šikula.

 

 Doporučujeme probírat otázky a naslouchat si ve společenství, mezi rodinami, či ve skupinách do 10 osob. Zamýšlet se a odpovídat můžete na libovolné otázky z uvedeného okruhu. Odpovědi budete moci anonymně zasílat na uvedený e-mail. Tato fáze synodální cesty ve farnostech končí v lednu 2022, nově: na základě rozhodnutí ČBK se prodlužuje termín odeslání výstupní zprávy z farních skupinek až do začátku postní doby, tedy do 2. března 2022.

Leták k synodě ke stažení ZDE

Deset tématických okruhů otázek ke stažení ZDE nové

Návod jak vytvořit pracovní skupinku ZDE. nové

Návod jak vést rozhovor při setkání ohledně synody ve skupince/společenství ZDE nové

Biblické inspirace pro práci ve skupinkách ke stažení ZDE nové

Odkazy:

https://www.biskupstvi.cz/synoda

https://www.cirkev.cz/cs/synoda-2021-2023

 

Články a odkazy zde budou postupně doplňovány

 

Modlitba za průběh synody
Zde jsme, před tebou, Duchu Svatý,
shromážděni ve tvém jménu.
Provázej nás Ty sám,
vstup do našich srdcí
a vytvoř si v nich domov.
Ukaž nám cestu, kterou se máme vydat,
uč nás, jak na ní vytrvat.
Jsme zde s přetěžkým břemenem
svých slabostí a hříchů.
Nedopusť, abychom propadli zmatku,
nedopusť, aby nás nevědomost svedla na scestí,
nedopusť, aby předpojatost ovlivnila naše činy.
Dej, ať v tobě nalezneme naši jednotu,
abychom věčnému životu kráčeli vstříc společně,
abychom nesešli z cesty pravdy
a neodchýlili se od toho, co je správné.
To vše žádáme od tebe,
jenž jsi při díle na každém místě a v každém čase,
a ve společenství s Otcem i Synem
na věky věků.
Amen.