Koronavir - pokyny pro farnost Vranov u Brna

V tomto článku sdělujeme a aktualizujeme informace a pokyny ohledně dění ve farnosti Vranov u Brna v souvislosti s koronavirem s ohledem na nařízení vlády ČR, pokynů ČBK a brněnského biskupa Vojtěcha Cikrleho. Prosíme o strpení, situaci se snažíme řešit zodpovědně a v klidu. Drazí farníci a poutníci, pokoj vám! aktualizace: dne 14.3.2022, čas 6:00h

MŠE - PŘIJÍMÁNÍ - ZPOVĚĎ - OTEVŘENOST KOSTELŮ - JESLIČKY - PŘÍPRAVY - SLOVO BISKUPA - OPATŘENÍ - klikni na "číst dál"

1. Individuální přípravy, zkoušky, vzdělávání probíhají.

2. VRANOVSKÝ KOSTEL A JESLIČKY (vchod zevnitř) otevřen aktuálně od 8 - do 18h, vyjma bohoslužeb.

3. K zastavení pandemie se můžete připojit i modlitbou s PMarií Vranovskou ZDE.

4.AKTUÁLNÍ MOŽNOST ZÚČASTNIT SE MŠE SVATÉ a SVÁTOST SMÍŘENÍ: V souvislosti s aktuálními opatřeními vlády (odkaz níže), není povinnost nosit respirátor ve vnitřních prostorech, bez omezení počtu osob. (zdroj: cirkev.cz.)

Aktuální opatření vlády týkající se náboženské činnosti najdete ZDE a ZDE

Svátost smíření je možné příjmout ve všední den 30 min. před dopolední a večerní mší svatou a v neděli přede mšemi. Jinak dohodou. Respirátor v uzavřené místnosti či zpovědnici doporučujeme.

17.11.2021 - Předseda ČBK Jan Graubner: Nechte se z ohledu na ostatní očkovat

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dřívější opatření:

10.6.2021 - Epidemilogická opatření na bohoslužbách od 8.června 2021

18.5.2021 - Prohlášení biskupů Čech a Moravy a Slezka v situaci ustupující pandemie covid-19

26.4.2021 - Oznámení ČBK a Biskupství brněnského k novým opatřením s ohledem na účast na bohoslužbách.

27.12.2020 - přechod na pátý stupeň PES. Počet účastníků bohoslužeb pouze na 10 procent kapacity míst k sezení.

1.11.2020 - Pastýřský list otce biskupa Vojtěcha "Všichni jsme na cestě ke svatosti" - text ZDE.

21.10.2020 - výzva českých a moravských biskupů věřícím - čtěte ZDE.

14.10.2020 - (viz usnesení č. 1021): - vnitřní i venkovní akce jsou omezeny do 6 osob - explicitně se týká i bohoslužeb a dalších náboženských akcí. Tento zákaz se nevztahuje na svatby a pohřby, ty jsou omezeny až do 19.10. na počet 30 osob. Společně zpívat může maximálně 5 lidí (z těch 6). Zakazují se koncerty a kulturní pořady všeho druhu. Uzavřeny jsou všechny školy mimo mateřských (usnesení č. 1022), což se dotkne i naší výuky náboženství. /zdroj: cirkev.cz/

Z listu o.biskupa Vojtěcha: "Vzhledem k aktuálnímu vývoji pandemie koronaviru COVID-19 a v návaznosti na Usnesení vlády České republiky ze dne 8. října 2020 č. 996 o přijetí krizového opatření, vydávám toto rozhodnutí:

Protože s platností od 12. října 2020 je na bohoslužbě povolena účast  maximálně deseti osob, uděluji až do odvolání věřícím v brněnské diecézi dispenz od osobní účasti na nedělní bohoslužbě (č. j. Ep/814/20). Tímto rozhodnutím ruším dispenz č. j. Ep/785/20 ze dne 18. září 2020 a dispenz č. j. Ep/803/20 ze dne 2. října 2020. U svateb a pohřbů je od pondělí 19. října 2020  povolena účast maximálně 30 osob. Dále ruším společné pobožnosti, duchovní obnovy, modlitební setkání a jiná shromáždění v kostelích, kaplích a jiných prostorách Římskokatolické církve na území brněnské diecéze, při nichž počet účastníků přesahuje 10 osob. Při této příležitosti sděluji, že plánovaná sbírka na Misijní neděli dne 18. října 2020 se přesouvá na  termín, který bude stanoven později. V modlitbě provází a žehná   + Vojtěch (9.10.2020) "

rouška je povinná!, dezinfekce rukou!, dodržujte rozestupy, rodina nechť sedí pohromadě - detailně:

osoby sedí v lavici mají povinnost zachovávat odstupy (a to i když si stoupnou či kleknou, jestliže neopustí své místo),

osoby stojící mimo lavice: mají povinnost zachovávat odstupy (s výjimkou členů domácnosti),

osoby pohybující se po kostele: mají povinnost zachovávat odstupy.

Pozdravení pokoje při mši se vynechává.

Vyzíváme k přijímání eucharistie na ruku - více o katechezi a praxi podávání na ruku ZDE.

Na základě konzultace s ministrem zdravotnictví bylo dle sdělení z Prahy odsouhlaseno, že: Liturgické zpěvy je možné praktikovat, ale pouze skrze reprosoustavu, přičemž kantor je sám v prostoru stavebně odděleném od shromážděného lidu,  nebo bez reprosoustavy, a to také z prostoru stavebně odděleného (např. z kůru).

Výuka náboženství bez ohledu na místo konání je řádnou výukou, nikoli volnočasovou aktivitou. Proto ať probíhá i nadále podle stejných předpisů, které platí pro školní vyučování 1. nebo 2. stupně.

(Následný výtah je z instrukcí o. biskupa Vojtěcha kněžím /zdroj: email kněžím z 18. 2020 15:16) Z toho  vyplývá, že:

(...) Za dodržení nařízení zodpovídá organizátor, což je v našem případě místní duchovní správce,  resp. hlavní celebrant.

(...) Dále žádám všechny o dodržování hygienických předpisů, které se dají zjednodušeně označit jako „3R“ : používání roušek, dezinfekce rukou a bezpečné rozestupy.

V kostelích a kaplích odstraňte z kropenek vodu (o nedělích je možné místo úkonu kajícnosti použít obřad svěcení vody a pokropení lidu), při bohoslužbách vynechte výzvu k pozdravení pokoje a zajistěte pravidelné větrání kostela či kaple.

Vyzvěte věřící k přijímání na ruku. Před podáváním sv. přijímání si podávající dezinfikujte ruce. (Pokud  někdo bude přijímat do úst, je potřeba si je před dalším podáváním opět dezinfikovat.)

Při účasti více osob, než je míst k sezení, zajistěte venkovní ozvučení.

Tam, kde je to možné, doporučuji také obnovit on-line přenosy bohoslužeb pro ty, kteří se z výše uvedených důvodů nemohou bohoslužby účastnit.

Prosím, abyste všechna nařízení přijímali jako  výraz ohleduplnosti a zodpovědnosti vůči druhým.

Milí bratři, stejně jako na jaře, i nyní vám všem děkuji za trpělivost a zodpovědnost v nesení nejistoty, obav a strachu druhých. A také o druhé. Bůh nás provází časem zkoušky, ve kterém zakoušíme křehkost světa, vlastní křehkost i křehkost nebo pevnost mezilidských vztahů. Možná proto, abychom si uvědomovali nejen úžasný dar života i povolání, ale abychom s vděčností děkovali také za to, co jsme dosud brali jako naprosté samozřejmosti. Prosím o vzájemnou modlitbu. Ze srdce žehná  + Vojtěch

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nedělní kázání pro děti od P. Romana Vlka - odkaz ZDE. Dále něco pro děti - videa "Na slovíčko s Tomášem" - ZDE.

Poselství kardinála Duky dětem a mládeži (čte režisér Jiří Strach) shlédnete ZDE.

Sledujte aktuality v církvi na webech: www.cirkev.cz , www.biskupstvi.cz , http://www.radiovaticana.cz ,

5. Byl vytvořen e-mail, na který bude možno psát pastorační radě a kněžím své potřeby - tady je: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

6. Kněží a členové farní pastorační rady dál ponechají své kontakty, které můžete v potřebách využít: Přemek Mikauš 604 241 036, Petra Valentová 602 421 971, Jakub Kotek 776 010 954, Jitka Baumannová 777 178 240, ses. Johanka 734 680 341, Pavel Alexa 721 468 546, Martin Čupr 732 454 533, Petr Mach 731 586 954, Jiří Šmerda 777 072 948, P.Kříž, farář v čase úředních hodin během týdne: Úterý: 8,00 - 9,30, Středa: 8,00 - 9,00  a  15,30 - 17,00, Čtvrtek: 8,00 - 8,30h 14-15h tel: 541 239 153, nebo 605 594 286

V modlitbě vám žehná a prosí o totéž, P.Pavel Kříž, farář a připojují se bratři pauláni a sestry od Andělů.