Aktuality

Farní charitativní jarmark 2021

altV neděli Krista Krále 21.11.2021 se uskuteční 21. ročník altCharitativního jarmarku, vzhledem k pandemické situaci ve venkovních prostorách sokolovny v České. Prodej zboží bude následně probíhat až do konce roku online na webu farnosti a na sociálních sítích. V sobotu 20.11.2021 se bude konat tradiční charitativní běh.Letos se snažíme podpořit projekt pomoci dětem v Jižním Súdánu cestou Papežských misijních děl.Více informací na plakátu ke stažení ZDE, nebo osobně u jarmarečníků.

24. října - ADORAČNÍ DEN FARNOSTI VRANOV U BRNA

altDrazí farníci a farnice, každý rok 24.10. připadá na naši farnost adorační den s prosbou o nová kněžská a řeholní povolání. Každá farnost takový den má. Letos připadne na neděli. Hurá! Loni se díky opatření neuskutečnil, nyní je situace nadějnější. Kdo můžete, připojte se ke klanění se Ježíši. Proto jsem si dovolil vytvořit přihlašovací tabulku (odkaz ZDE ) a v ní nějaký časový prostor. Pakliže tento prostor se zcela naplní budete moci přidávat další časy, a adoraci natáhnout i do pozdějších hodin. Děkuji všem, kdo se jako společenství, rodiny, či jednotlivci do adorace zapojíte. Samozřejmě, že v jistou hodinu může být přítomno více lidí než kolik je uvedeno v tabulce. Závazně se budete moci přihlásit do večera předem. Přeji klidné a požehnané adorování. (ppk)

Vranovské poutě 2021

altDrazí poutníci a návštěvníci, vítejte na této stránce.alt

Letošní pořad bohoslužeb vranovských zářijových poutí, si můžete stáhnout ZDE.

Konat pouť na toto místo v roce zasvěceném snoubenci Panny Marie - svatému Josefovi, patronu otců a vychovatelů, - je časem k osobnímu pozvání a setkání s nimi kolem Ježíše, Božího Syna. Od Marie i od Josefa chtěl Bůh slyšet svobodné a ochotné "ano" k Božím záměrům spásy lidstva a celého světa. Od nich se Ježíš - Bůh učil být člověkem a oni naopak pronikali hlouběji do tajemství Boha v Trojici. Oba, Marie i Josef, putovali životem po stezkách, kterými Bůh vodil svůj lid. A proto po staletí poutníci putují i na Vranov vyprosit si potřebnou Boží milost. Spolu s farní rodinou se na vás těší bratři pauláni. Pro další informace čtěte dál.

Číst dál...

15.3. - 31.3. 2021 SMS a soutěž "Nejlépe opravená kulturní památka Jihomoravského kraje v roce 2020"

Drazí spoluobčané, farníci a poutníci, přátelé poutního místa Vranov u Brna, děkujeme vám za podporu v SMS hlasování v XIV. ročníku soutěže „Nejlépe opravená kulturní památka Jihomoravského kraje v roce 2020“. Dle neoficiálních výsledků jste nám tak pomohli posunout poutní místo Vranov u Brna na druhé místo v "ocenění veřejnosti" bez finanční odměny. Celkové výsledky v kategoriích určuje komise, a ty oznámí v květnu/červnu 2021. A ty jsou ZDE. Pravidla a podrobnosti o soutěži na webu Jihomoravského kraje najdete ZDE nebo lze stáhnout ZDE. Děkujeme za přízeň, za váš hlas a pomoc s propagací. Každou první sobotu v měsíci je zde za všechny dobrodince a dárce sloužena mše sv. v 11h, rádi vás uvidíme.

Květen 2021 - výzva papeže Františka k modlitbě růžence

Drazí farníci a poutníci, pokoj vám. V měsíci květnu jsme pobízeni k prohlubování vztahu s Ježíšovou Matkou Marií, která je nám vzorem učednictví a následování jejího Syna. Papež František nás v letošním květnu 2021 vybízí k modlitbě růžence k zastavení pandemie a návratu společenského a pracovního života. Na každý den v květnu navrhnul úmysl, se kterým se jej můžeme modlit spolu s ním i věřícími celého světa. Symbolicky bylo vybráno 30 poutních míst světa, odkud bude vysílán přenos. Arcibiskup Jan Graubner, předseda ČBK, vybídnul i poutní místa ČR, aby se přidali dle místních zvyklostí. Krom modlitby doma, se opět zveme k růženci 30 min. před večerní mší sv. Úmysly a více najdete v odkaze ZDE. Též je možno využít aktivitu "Sedm dní s Marií" - se soškou Panny Marie Vranovské u vás doma. Více o tom ve spodní části článku v odkaze - ZDE.