12-9.12- Oprava věže dokončena

Díky Bohu a také vám všem dárcům a dobrodincům za pomoc s opravou severní věže našeho kostela.

V pátek 7.9. 2012 den před slavností Narození Panny Marie se podařilo opravenou věž vrátit na původní místo. Zde najdete pár fotografií z této akce. Další fotografie najdete zde. Zároveň jsme sundali jižní věž, kterou bude čekat obdobná oprava. Poslední fotografie, pak dokumentují, jak to vypadalo nahoře, kde stála jižní věž. Seznam dárců bude umístěn do krabice v níž jsou původní ozdobné prvky a ta pak bude uložena v kopuli pro další generace. Díky za vaší další pomoc.