Oprava zvonkohry na Vranově

altOprava zvonkohry na Vranově

Drazí poutní a farníci. Jednou z dominant poutního kostela tvoří vranovská zvonkohra. Kdo z vás si ještě pamatuje její zvučné mariánské melodie? Ano, máte pravdu, je to již řadu let, co došlo k zastavení jejího provozu z důvodu poškozeného mechanizmu táhel. Projevovalo se to brzy po instalaci v 90. letech po každé vranovské zimě, vždy s nutnými opravami. Postupně mnoho zvonů zůstalo nefunkčních, až jsme zvonkohru museli dočista vypnout. Od její instalace uplynulo asi už 30 let a technologie se posunula dále. V posledních několika letech proběhla nejedna diskuze na téma její obnovy, a naposledy v souvislosti s obnovou mechaniky zvonů (2019-2021), kterou ve druhé etapě převzala a dokončila fy Impuls-B s.r.o. z Ostravy. Tuto fy jsme také oslovili k návrhu obnovy a nacenění oprav zvonkohry. Se souhlasem fy zveřejňuji nabídku s postupem oprav.  Věřím, že si vranovská zvonkohra najde své příznivce a podporovatele. Lze na ni přispět různě, ať už zasponzorováním konkrétní položky uvedené v seznamu níže, nebo že zašlete dar na účet farnosti. Počátek realizace bude záviset na finančních možnostech. Stav darovaných prostředků bude pravidelně k určitému datu zveřejněn zde (k 30.6.2021 - 41.900,-Kč). Bez pomoci dárců to nezvládneme.

K zaslání daru na účet farnosti na opravu zvonkohry

dejte, prosím, do poznámky slovo: ZVONKOHRA,

Číslo bankovního účtu:

103 409 1638/ 6100 Equabank

Všem dárcům děkujeme a denně se za ně modlíme.

O prvních sobotách v měsíci je zde mše sv. v 11h sloužena za vás dárce a dobrodince.

 

altStávající stav:

V současné době je sestava zvonkohra instalována na zdi kostela. Je nefunkční nebo pouze částečně. Řízení kladívek je elektromagnetické, cívky nejsou ve zvonech, ale ve zdi nebo v konstrukci zvonkohry. Tyto elektromagnetické cívky pak ovládají táhla ke kladívku. Problém je hlavně spojení táhly mezi cívkou a kladívkem. Řídící elektronika ovládání kladívek je umístěna za zdí. Je to zastaralý typ, zralý na výměnu. Celková hmotnost zvonů je 819 kg bez nosné konstrukce. Nutno se připravit na náročnou manipulaci se zvony.

Doporučení a požadavky:

Doporučujeme stávající elektromagnetické cívky, táhla a kladívka demontovat ze zvonů a nahradit je elektromechanickými kladívky, které instalujeme přímo do zvonů. Tímto budou kladívka chráněny před deštěm a sněhem, bude k nim servisní přístup. To znamená, že případné výměny kladívka nebo cívky by se dala provést jednodušeji než nyní.

Návrh řešení:alt

3.1. Použité komponenty
Pro dobrou funkci celé sestavy použijeme moderní řídící hodiny Gabriel, které ovládají jednotlivé kladívka, dají se naprogramovat na časové spouštění jednotlivých melodii. Jsou vybaveny dotykovým displejem, který jednoduše umožňuje ruční spouštění melodií nebo případné programování. Hodiny také disponují možností přímého nahrávání skladeb přes připojené klávesy, odpadá tím nahrávání přes počítač. Z toho vyplývá, že lze na zvonkohru hrát on-line a dělat případně koncerty.


3.2. Postup prací
V první fázi bychom všechny zvony demontovali, odstrojili a převezli k nám na dílnu. U nás bychom zvony očistili nakonzervovali a vyrobili potřebné držáky pro jednotlivé kladívka. Takto připravené zvony bychom zpět přivezli, nainstalovali, zapojili a celou sestavu zprovoznili. Mám představu, že se bude jednat o tři cesty tam i zpět. Možná to zvládneme na dvakrát, takže tu jednu cestu bychom neúčtovali.

 

4. Cena

 

5. Závěr
Po celkové opravě zvonkohry bude stav plně funkční, uživatelský přívětivý a spolehlivý. Zvony budou ošetřeny, aby zase odolávaly povětrnostním vlivům. Prováděním následného pravidelného servisu, výdrž svého zařízení budete prodlužovat. Protože jsme výrobci výše uvedených komponentů, tak odstranění poruch nebo pravidelný servis zajišťujeme po celou dobu životnosti všech komponentů.

alt