Oprava vranovských zvonů

Drazí farníci a poutníci. Jak už jste byli informováni, na konci ledna roku 2019 a začátkem února degradace vranovských zvonů dospěla do stádia, kdy bylo třeba jejich revize a opravy. Protože brněnská diecéze byla a je bez campanologa, obrátili jsme se na fy Boroko z Brodku u Prostějova, která je známá svou pověstí a kvalitou, ta připravila plán celkové obnovy mechaniky všech pěti vranovských zvonů v jižní kostelní věži. Z důvodu zdravotních komplikací a zahlcenosti fy, jsme obdrželi nacenění těchto oprav v létě. V součinnosti se členy ERF (ekonomická rada farnosti) bylo pak rozhodnuto rozdělení oprav do dvou etap:

napřed tři menší zvony ("DIVINE SALVATOR" 850mm/350kg ulit v Kovolitu v České v roce 1959; zvon průměr 1145mm/850kg ulitý v dílně Ditrichová v Brodku u Přerova v roce 1990;  "Umíráček" průměr 530mm/95kg) , a v druhé zvon tzv."historický" a "velký zvon". První etapa proběhla mezi 4. a 12. zářím roku 2019.

Druhá etapa je ve fázi chystání a měla by proběhnout v první polovině roku 2020 (květen?). Po těchto opravách by mělo dojít k nacenění oprav vranovské zvonkohry.

Smutnou a nečekanou zprávou nejen pro nás je, že pan Rostislav Bouchal, majitel fy, byl v neděli Zmrtvýchvstání Páně letošního roku 2020 povolán z tohoto života. Proto v 18h jsme ho doprovodili na cestu k Pánu v ten samý den všemi vranovskými zvony a modlitbou jsme na blízku jeho rodině a všem zaměstnancům. Zvlášť si uvědomuje jejich velkou bolest, když pro panující omezení  se s ním nemohli v nemocnici fizicky setkávat a při pohřbu jen v kruhu nejbližších se s ním nemohou rozloučit všichni ti, kteří jej měli rádi. R.I.P.

 

Cena první etapy stála farnost: 374.432,-Kč

Na první etapu přispěli dárci: 2.190,-Kč

Cena druhá etapy bude v podobné výši. Práce druhé etapy by měly začít počátkem roku 2021. Realizovat ji bude fy Impuls-B.

K zaslání daru na účet farnosti na opravu zvonů dejte, prosím,

do poznámky slovo: ZVONY

Číslo bankovního účtu:

5 184 151 307 / 4000, Expobank

Všem dárcům děkujeme a denně se za ně modlíme.

O prvních sobotách v měsíci je zde mše sv. v 11h sloužena za vás dárce a dobrodince.

Následující fotky, pocházející od fy Boroko od pana Rostislava Bouchala, dokumentují opravu a výměnu mechaniky prvních tří vranovských zvonů v září 2019.

 alt

 alt

 alt

 alt

 alt

 alt

 alt

 alt

 alt

 alt

 alt

 alt

 alt

 alt

 alt

 alt

 alt

 alt

 alt

 alt

 alt

 alt

 alt

 alt