Oprava kostela sv.Kateřiny

Příprava oprav kostela sv.Kateřiny začala před rokem 2014. Následný nový průzkum ukázal další nedostatky, proto se přistoupilo k vytvoření dokumentace celkové opravy kostela tvořící opravu hřebenu, krovu, dveří a schodiště. V květnu roku 2015 byl objednán projekt, proběhla mnohá předběžná místní šetření se zástupci farnosti, obce, stavebního úřadu Blansko, památkáři a s profesními odborníky. Zatímco se projekt tvořil, podařilo se ve spolupráci s panem starostou (zajistil kontejner a odvoz) z půdních prostor odklidit a vyvést brigádně zavážku a vysát půdní prostor. Projekt byl vypracován fy Versatil a předán v létě roku 2017. Od září jsme začali konat pravidelné kostelní sbírky na chystané opravy a hledali se možnosti realizace oprav na etapy z důvodu hlavně vysokých finačních nákladů. Pro kladný přístup a slíbenou podporu zastupitelstva obce Šebrov-Sv.Kateřina se zahájila poptávka stavebních firem. Byla vybrána fy Noresta, a po dalších přípravách bylo rozhodnuto zahájit opravy etapově začátkem léta roku 2019. Celková cena byla smluvně stanovena na 1.418.891,-Kč včetně DPH, po dodatku ke smlouvě (r.2020) s více a méněpracemi celková částka činí 1.542.672,-Kč.

 

Etapa 2020 - PRÁVĚ PROBÍHÁ od března - restaurování dveří, výměna schodu pod nimi a podesty před dveřmi.

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etapa 2019 zahrnovala opravu krovu a hřebenu, a drobné vícepráce (odstranění mechu, obnova sněhových zábran, doplnění prvků na děšťových svodech). Tyto práce první etapy 2019 celkem stály 550.427,-Kč včetně DPH (+projekt 25.000,-Kč).

Pravidelné měsíční sbírky na opravy od 4.9.2017 do 7.12.2019 vynesly 109.874,-Kč.

Dary dárců od září 2017 do 7.12.2019 vynesly 29.000,-Kč.

Opravy podpořili:

Obec Šebrov-Svatá Kateřina - 100.000,-Kč

Ministerstvo kultury (ORP Blansko) - 119.000,-Kč

 

V další etapě se bude opravovat půlkruhové schodiště v havarijním stavu.

Bez pomoci Vás dárců to nezvládneme.

 

Děkujeme všem dárcům, obci Šebrov-Svatá Kateřina a Vám, příznivcům kostela sv.Kateřiny, za podporu v zachování nejstarší a krásné památky, která je jedinečným dědictvím a skvostem v kraji. Kéž Bůh žehná Vám i tomuto dílu.

Kostel je otevřen při bohoslužbách, Noci kostelů a dalších kulturních příležitostech. Je vyhledávaný k církvením sňatkům.

Při zaslání daru na opravu kostela svaté Kateřiny na účet farnosti, dejte prosím do poznámky slovo: KATEŘINA.

alt