Oprava fresky na Vranově

K zaslání daru na účet farnosti na opravu fresky dejte, prosím,

do poznámky slovo: FRESKA

 

Číslo bankovního účtu:

4 200 261 166 / 6800, Sberbank

5 184 151 307 / 4000, Expobank

 

Vše dárcům děkujeme a denně se za ně modlíme.

 

 

Oprava kleneb a výmalba fresky v kostele Narození Panny Marie na Vranově

Nástropní freska zdobí vranovský kostel již téměř 300 let. Byla namalována brněnským malířem Janem Jiřím Etgensem v roce 1738 aby vyzdobila chrám k nadcházejícím oslavám 500 let od zjevení Panny Marie konaným v roce 1740. Malba je obrazovým doprovodem k loretánským litaniím, které se modlívají poutníci na tomto místě. Znázorňuje Pannu Marii jako královnu andělů a všech svatých. V  presbytáři jsou zachyceny scény zjevení Panny Marie mezi dvěma duby a uzdravení slepého maršálka Viléma. Záklenky oken lodi zdobí příběhy a zázraky ze života sv. Františka z Paoly, zakladatele paulánského řádu, jehož členové spravují toto poutní místo.

V roce 2006 se odtrhla část fresky v presbytáři poblíž vítězného oblouku. Následoval průzkum, který ukázal, že malba je v havarijním stavu. Omítka byla narušena četnými prasklinami a na mnoha místech se odlučovala od svého podkladu. Za podpory Ministerstva kultury a Jihomoravského kraje začalo v  roce 2016 restaurování fresky. V první fázi byla zafixována odpadávající omítková vrstva, statické zajištění, dále probíhá po jednotlivých částech čištění povrchu, zpevňování, revize starších vysprávek a retuše silně poškozených partií malby.

Restaurování, které začalo v roce 2016 bude po etapách pokračovat. Délka oprav záleží na množství finačních prostředků. Celkové náklady na obnovu by měly dosahovat 8  154  886,270 Kč včetně DPH. Realizaci provádí vysoutěžená firma Re.s.r.o z Prahy.

Bez pomoci Vás dárcu to nezvládneme. Proto se na vás obracíme s prosbou a akcí: PODPOŘTE NÁS JEDNOU KORUNOU. Jak to můžete udělat? Věnováním jedné koruny za den, tedy 365,- Kč za rok (nebo i více) a zasláním celkové částky na farní bankovní účet: 4 200 261 166 / 6800 (Sberbank) Při zaslání daru dejte, prosím, do poznámky slovo: FRESKA


IV.etapa: rok 2019 - loď kostela - část II - právě probíhá příprava další etapy restaurování fresky, která by měla postupovat od středu lodi kostela směrem k presbytáři.

Práce provádí firma RE s.r.o. Praha - PROBÍHÁ PŘÍPRAVA PRACÍ

Očekávaná cena za IV.etapu včetně DPH: 1.532 562,34 - Kč

k tomu navíc práce BOZP, obnova osvětlení, odvětrání.

 

III.etapa: rok 2018 - loď kostela - část I - postup ze zadu nad varhany směrem ke středu lodi

Práce provádí firma RE s.r.o. Praha - PRÁCE NA TŘETÍ ETAPĚ SKONČILA

Celková cena: 1.754 000,- Kč

Spoluúčast farnosti činila 114.000,-Kč  + na víc plán a kontroly BOZP 16.940,-Kč + obnova šesti světel v restaurované části za 27.189,- Kč.

Na opravu III. etapy přispěli:

Ministerstvo kultury - program záchrany: 1 500 000 Kč
Jihomoravský kraj: 140 000 Kč

 

 

 

img_20180717_132630

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

img_20180813_135500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.etapa: rok 2017 - presbytář - cena: 1 520 746,-Kč

Práce provádí firma RE s.r.o. Praha

Z prostředků farnosti je hrazena spoluúčast, a na víc pak oprava střechy nad presbytářem za 51.185,42-Kč.

Na opravu II. etapy přispěli:

Ministerstvo kultury - program záchrany: 1 250 000 Kč
Jihomoravský kraj: 170 000 Kč

20170713_165830

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

alt

 

I. etapa: rok 2016 - statické zajištění - cena: 1 150 000,-Kč

Práce prováděla firma RE s.r.o. Praha.


Z prostředků farnosti je hrazena spoluúčast, a na víc inženýrské, projekční práce, kontrola BOZP

Za postupnou fixaci jistícího lana na římsách jsme vděčni fy SASTA. Děkujeme

Na opravu I. etapy přispěli:

Ministerstvo kultury - program záchrany: 995 000 Kč
Jihomoravský kraj: 100 000 Kč

alt

 

alt