Ohlášky 2.8.2020

POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI VRANOV U BRNA

datum 

 místo

Mše sv.

 

 Liturgie a poznámky

Neděle
2.8.

2020

Vranov


Lelekovice

8:00

11:00

9:30

 

18. neděle v mezidobí, pravidelná sbírka je na opravy kostela

Pondělí

3.8.

Vranov

Lelekovice

6:45

 

 

V Lelekovicích v 19h adorace

Úterý

4.8.

Vranov

Lelekovice

6:45

19:00

 

Památka sv. Jana Marie Vianneye, kněze

 

Středa

5.8.

Vranov

19:00

 

 

 

Čtvrtek
6.8.

Vranov

6:45

10:45

 

Svátek Proměnění Páně

Adorace v boční kapli na Vranově od 19h a Kompletář

Pátek

7.8.

Vranov

Lelekovice

19:00

19:00

 

 

Sobota
9.8.

Vranov

Kateřina

6:45

17:00

 

Památka sv. Dominika, kněze

(V Kateřině mše s nedělní platností)

Neděle

10.8.

Vranov

 

Lelekovice

8:00

11:00

9:30

 

19. neděle v mezidobí

Svátost smíření je možné přijmout 30 min. přede mší sv. nebo po domluvě.

  • V Lelekovicích bude mše jen v 9:30 až do konce srpna. Během vranovských poutí bude pak pouze v 8h, aby se co nejvíce věřících mohlo shromáždit kolem biskupů každou poutní neděli na Vranově.

  • Jak víte, pořád platí nařízení dezinfikovat si ruce u vstupu, prosím, dbejme na to. Aktuální vývoj a nařízení ohledně pandemie sledujte na webu ministerstva zdravotnictví, webu: cirkev.cz, a webu farnosti.

  • Svátost smíření si dohodněte vždy s knězem přede mší sv. nebo po ní.

  • Vrámci 780. výročí poutního místa zveme k „Putování na Vranov“ ze všech obcí naší farnosti, nejen s občany jednotlivých obcí. Třetí pouť se uskuteční v sobotu 15. srpna v 9h od kapličky v sv. Jana Nepomuckého na Vranově, trasa je dlouhá 4,8km. Zakončíme mší sv. v kostele na Vranově. Více na webu.

  • Nabízíme také aktivitu „Sedm dní s Marií“ - putování nové sošky Panny Marie Vranovské po rodinách. Byla vytvořena na webu tabulka, kde si můžete zvolit týden. Více na webu farnosti v sekci 780 výročí.

  • Probíhá závěrečná etapa restaurování stropní fresky, která by měla skončit v polovině srpna, více bude na webu. Děkujeme všem dárcům a dobrodincům za vaši podporu. Každou první sobotu v měsíci je zde za vás sloužena mše svatá v 11 hodin.

  • Vzadu v kostele je volně k rozebrání letošní program zářijových poutí.

  • Pokud to počasí dovolí, tak vrámci příprav na poutě příští neděli 9. srpna mše sv. v 11h na Vranově proběhne venku v závětří za kostelem. Bude dobré, abyste si s sebou vzali rozkládací stoličky k sezení. Kdyby počasí bylo nepříznivé mše proběhne uvnitř kostela.