Vranovské zářijové poutě - 780 výročí - poutní neděle

altDrazí poutníci, faníci a přátelé mariánského poutního místa Vranov u Brna. O první poutní neděli 6. září - kdy jsme se obzvlášť modlili za školáky, studenty, katechety, učitele a lékaře - jsme děkovali také za ranní déšť, který po ranní mši ustal, a mohli jsme tak slavit mši svatou venku za rohem kostela v 9.30 s farním rodákem a biskupským sekretářem brněnského biskupa P. Jaroslavem Čuprem. Po té jsme s paní starostkou Kateřinou Jetelinovou uvítali na mši svaté v 11h Mons. Dominika kardinála Duku, arcibiskupa pražského a primase českého, na kterou přišli i poutníci z Drásova a Všechovic s procesní soškou Panny Marie. Mši sv. doprovázel varhaník Jakub Doležel a trubkový kvartet a ministrantům se podařilo důstojně prožít liturgii nám všem. Odpolední adoraci a požehnání vedl P. Pavel Kopecký, farář z Čebína s poutníky, a na něj navázal mší sv. v 15h s nokoněžským požehnáním novokněz P. Jan Pavlíček, kaplan u sv. Tomáše v Brně. Za požehnaným dnem stojí práce a oběti mnoha věřících, kterým patří velké díky. Zvláštní velký dík však patří těm, kteří se v této době velmi obětují a nasazují, aby pečovali o nemocné. Maria, Matko udravení, oroduj za nás! A děkujeme ti za tvou přímluvu v tento čas milosti. (PPK)

Foto: člověk a víra (Vojtěch Hlávka a Dušan Kadlec), více fotek najdete ZDE.