Pokyny faráře pro farnost Vranov u Brna - sledujte web: www.dc-vranov.cz

V tomto článku budou postupně sděleny a aktualizovány informace a pokyny ohledně dění ve farnosti Vranov u Brna s ohledem na nařízení vlády ČR, pokynů ČBK a brněnského biskupa Vojtěcha Cikrleho. V této chvíli je směrodatné sdělení brněnského biskupa Vojtěcha Cikrleho. Prosíme o strpení, situaci řesíme zodpovědně a v klidu.

dne 14.3.2020, čas 9:30h

Drazí farníci a poutníci, milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Otcova a společenství svatého Ducha ať je s vámi se všemi!

Děkuji vám za ochotné plnění Boží vůle, která k nám přichází také skrze ty, co vládnou, skrze naše biskupy a představené. Kéž je nám všem tato nesnadná doba výzvou a příležitostí k obnovení a prohloubení osobního vztahu s Trojjediným Bohem, s nejbližšími, mezi námi - přestože fyzicky na dálku. Kéž se rozmnoží a posiluje duch modlitby, lásky, odpuštění a milosrdenství jeden vůči druhému, a zůstáváme ve víře, v naději, a vzdáváme Bohu chvály a díky za to, co můžeme, i za to, že se můžeme připojit nesnázemi a utrpením k jeho utrpení - po vzoru apoštola Pavla - aby je použil k obrácení lidí. Kéž mu děkujeme i za to, co z této situace vzejde dobrého. Jako malého ministranta mě naši vedoucí vedli, abych se s pokojem v srdci modlil za šťastnou hodinku smrti, aby mě smrt vzdálených či blízkých neděsila a byl jsem připraven na setkání s milujícím Pánem. Jsem jim za to vděčný, že mě to naučili.

Asi vás zajímájí možnosti farnosti spojit se a zprostředkovat vám povzbuzení, posilu a informace. Po včerejším mimořádném setkání pastorační rady farnosti jsme dospěli k těmto rozhodnutím a podnětům, které se budou nadále aktualizovat (akualizace 29.3.2020 ve 7:52h):

 

1. Všechny aktivity, přípravy, zkoušky, vzdělávání jsou k dnešnímu dni zrušeny a přeloženy na neurčito. Tam, kde se lidé setkávají ke společné modlitbě ve společenstvích by měly brát vážně možnost stát se šiřitelem nákazy, proto prosíme o jejich dočasné zrušení.

2. Z důvodu nedostatku dezinfekčních prostředků a nemožnosti zabránit nákaze budou kostely v Lelekovicích a ve sv.Kateřině, fara i DC uzavřeny. Ve vranovském kostele k osobní (ne hromadné) návštěvě budou otevřeny od 8 do 18h pouze dvě předsíňky dveří kostela s přirozenou výměnou vzduchu zvenčí. Za sklem bude vystaven k četbě úryvek z Písma na každý den, nástěnka s informacemi a povzbuzením. Druhá předsíňka slouží jako "Modlitební koutek pro děti", kam děti mohou při procházce připnout obrázek Pánu Ježíši nebo Marii, který doma namalovali. Obrázky nafotíme a zveřejníme k povzbuzení na webu.

3. Intence mších svatých kněží odslouží soukromě. V týdnu je budou nadále sloužit v pravidelných časech a v neděli je odslouží v 8h ráno. Kněží cítí velkou bolest nemoci sloužit mši sv. spolu s vámi, o to více na vás při ní myslí a modlí se za vás. Každý den ve 20:00h jsme vyzváni k připojení se v modlitbě růžence za Boží milost se všemi věřícími.

4. Vybízíme vás ke sledování přenosu mší sv. na televizi Noe a rádiu Proglas, případně slovenské televizi Lux. Při sledování mše sv. těmito způsoby se skutečně můžeme s Ježíšem reálně setkat v tzv.: "duchovním přijímání" (více zde a také zde), kdy skutečně přijde do našeho lítostí nad svými hříchy připraveného srdce, do kterého ho zveme. Na zmíněných médiích najdete i další pořady a podněty jak plodně a podnětně duchovně růst.

MŠE NA RÁDIU PROGLAS: PO-SO v 18h, NE v 9h a 19:30h - (možnosti příjmu: FM, DVBT, DVBT2, DAB+, sat, kabel, internet) Je možné stáhnout si aplikaci do mobilu.

MŠE NA TELEVIZI NOE: NE v 10:30h, v ostatní dny více na webu Tv Noe, je možné stáhnout si také aplikaci do mobilu.

Na těchto stránkách najdete mše on-line na webu: https://mseonline.cz

Česká televize pracuje na vyjímečném přenosu/sech, pokud se podaří. ČRo totéž, na ČRo Vltava.

NEDĚLNÍ KÁZÁNÍ PRO DĚTI od o.Romana Vlka z olomoucké arcidiéceze na 5.neděli postní ZDE - u videa najdete náměty pro práci s dětmi v rodinách.

Podněty pro postní dobu na aplikacích do mobilu: Pruvodce postní dobou, kapky2020, izidoor

a na webu materiál pro děti a dospělé na domácí bohoslužbu: https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/200313manual-pro-domaci-nedelni-bohosluzbu .Posíleství kardinála Duky dětem a mládeži (čte režisér Jiří Strach) shlédnete ZDE. Sledujte aktuality v církvi na webech: www.cirkev.cz , www.biskupstvi.cz , http://www.radiovaticana.cz ,

Pro Mešní texty, lze do mobilu stáhnout aplikaci Misál 2019/2020  Pro Denní modlitbu církve - Breviář, kterou se modlí celá církev, lze do mobilu stáhnout aplikaci "Breviář", též je možné stáhnout aplikaci Kancionál - kde jak víte kromě písní, jsou i křížové cesty a další modlitby.

5. Pro povzbuzení a prosbu za ochranu Římskokatolická farnost Vranov u Brna přichází s iniciativou Eucharistického průjezdu s žehnáním obyvatel obcí, které do farnosti spadají. Více zde

6. Bude vytvořen e-mail, na který bude možno psát pastorační radě a kněžím své potřeby.

7. Byla vytvořena na webu farnosti tabulka, do které můžete psát své přímluvy a úmysly, které budou všichni vidět, a budou se k nim moci připojit i ve svých modlitbách. Zvlášť na ně budou pamatovat kněží při mších v přímluvách. Více zde

8. Kněží a členové farní pastorační rady nabízí možnost telefonického naslouchání, povzbuzení, společné modlitby po telefonu. O.Václav je k dispozici během dne, když se podaří jej zastihnout. Časy, jména a kontakty, které farníci mohou využít během týdne:

PO - Přemek Mikauš v čase 18:30 - 19:30h tel: 604 241 036

UT - Petra Valentová v čase 9-10h tel: 602 421 971; Jakub Kotek v čase 19-20h tel: 776 010 954

ST - Jitka Baumannová v čase 18:30 - 19:30 tel: 777 178 240

ČT - ses. Johanka v čase 10-11h tel: 734 680 341

PA - Pavel Alexa v čase 8-9h tel: 721 468 546; Petra Valentová v čase 9-10h; Martin Čupr v čase 19-20h tel: 732 454 533

SO - Petr Mach v čase 15-16h tel: 731 586 954

NE - P.Kříž, farář v čase 14-15h tel: 541 239 153 a v úřední hodiny během týdne: Úterý: 8,00 - 9,30, Středa: 8,00 - 9,00    15,30 - 17,00, Čtvrtek: 8,00 - 8,30h

9. Hledáme možnost realizace svátosti smíření - Penitent ve svém autě se zavřenými okny a dveřmi a kněz venku? Časy a okolnosti budou sděleny. Musí být zajištěno, aby nedošlo k přenosu nákazy. Zatím platí odklad. Co dělat, když chci ke zpovědi, ale nemám po ruce kněze, nemohu ven z domu, je stav nouze a máme mít zodpovědnost jedni za druhé? Na to odpovídá papež citací katechizmu ve videu.

10. Vybízíme ty, kteří by chtěli nabídnout své síly k pomoci nákupu starým a nemocným lidem, šití roušek, ..., aby své služby realizovali v součinosti s obcí, se starosty. Bude-li někdo z farníků potřebovat pomoc se zprostředkováním nákupu pres Rohlik nebo itesco (zejména třeba někdo starší, aby nemusel cestovat MHD). Nabízí se Petra Dufková: Tel.: 775265156 a možná přibudou další :)

11. Ochotně si přečteme každý návrh, a bude-li jej možné zrealizovat, tak to rádi uděláme. K tomu bude zřízen již zmíněný nový e-mail.

V modlitbě vám žehná a prosí o totéž, P.Pavel Kříž, farář a připojují se bratři pauláni a sestry od Andělů.