Koronavir - Pokyny faráře pro farnost Vranov u Brna - sledujte: www.dc-vranov.cz

V tomto článku sdělujeme a aktualizujeme informace a pokyny ohledně dění ve farnosti Vranov u Brna v souvislosti s koronavirem s ohledem na nařízení vlády ČR, pokynů ČBK a brněnského biskupa Vojtěcha Cikrleho. Prosíme o strpení, situaci se snažíme řešit zodpovědně a v klidu. Drazí farníci a poutníci, pokoj vám! aktualizace: dne 23.11.2020, čas 08:00h

MŠE - SV. PŘIJÍMÁNÍ - SVÁTOST SMÍŘENÍ - OTEVŘENOST KOSTELŮ - PŘÍPRAVY - SLOVO BISKUPA - OPATŘENÍ - klikni na "číst dál"

1. Aktivity, přípravy, zkoušky, vzdělávání jsou zrušeny.

2. Vranovský kostel je otevřen k osobní návštěvě od 8 do západu slunce, max. počet osob současně s rozestupy je omezen s povinnými rouškami a desinfekcí rukou, nebo s rukavicemi. Boční kaple kostela zůstane zavřena.

3. K zastavení pandemie se můžete připojit i modlitbou s PMarií Vranovskou ZDE. Zveme ke spojení se v modlitbě růžence ve 20h

4.JAKÁ JE AKTUÁLNÍ MOŽNOST ZÚČASTNIT SE MŠE SVATÉ a SVÁTOSTI SMÍŘENÍ? S ohledem na nová nařízení o účasti osob na mši sv. se jí bude moci účastnit 20 osob. Z těchto důvodů svou účast nahlašte zapsáním se na odkaz ZDE. Při mši mohou zaznít i vaše přímluvy napsané ZDE. Doporučujeme ostatním sledovat mši přes média (TV Noe, rádio Proglas, mše-online). Svátost smíření si individuálně dohodněte s knězem.

MOŽNOST SV. PŘIJÍMÁNÍ: V naší farnosti budete moci přijmout eucharistii: v kostele v Lelekovicích v NEDĚLI v 15-15:30 (zajišťují kněží a z akolytů Pavel Pacek, příp. další z akolytů). Na Vranově u vstupu do Duchovního centra v NEDĚLI v 15-15:30h (zajišťují kněží, příp. akolyté).

Aktuální opatření vlády najdete ZDE.

20.11. - Prohlášení biskupů Čech Moravy a Slezka

9.11. - Výzva o. biskupa Vojtěcha k dobrovolnému postu - 4x ve středu  - celý list čtěte ZDE.

5.11. - Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na měsíc listopad 2020 - čtěte ZDE.

1.11. - Pastýřský list otce biskupa Vojtěcha "Všichni jsme na cestě ke svatosti" - text ZDE.

21. 10. 2020 - výzva českých a moravských biskupů věřícím - čtěte ZDE.

dřívější nažízení:

14.10.2020 - (viz usnesení č. 1021): - vnitřní i venkovní akce jsou omezeny do 6 osob - explicitně se týká i bohoslužeb a dalších náboženských akcí. Tento zákaz se nevztahuje na svatby a pohřby, ty jsou omezeny až do 19.10. na počet 30 osob. Společně zpívat může maximálně 5 lidí (z těch 6). Zakazují se koncerty a kulturní pořady všeho druhu. Uzavřeny jsou všechny školy mimo mateřských (usnesení č. 1022), což se dotkne i naší výuky náboženství. /zdroj: cirkev.cz/

Z listu o.biskupa Vojtěcha: "Vzhledem k aktuálnímu vývoji pandemie koronaviru COVID-19 a v návaznosti na Usnesení vlády České republiky ze dne 8. října 2020 č. 996 o přijetí krizového opatření, vydávám toto rozhodnutí:

Protože s platností od 12. října 2020 je na bohoslužbě povolena účast  maximálně deseti osob, uděluji až do odvolání věřícím v brněnské diecézi dispenz od osobní účasti na nedělní bohoslužbě (č. j. Ep/814/20). Tímto rozhodnutím ruším dispenz č. j. Ep/785/20 ze dne 18. září 2020 a dispenz č. j. Ep/803/20 ze dne 2. října 2020. U svateb a pohřbů je od pondělí 19. října 2020  povolena účast maximálně 30 osob. Dále ruším společné pobožnosti, duchovní obnovy, modlitební setkání a jiná shromáždění v kostelích, kaplích a jiných prostorách Římskokatolické církve na území brněnské diecéze, při nichž počet účastníků přesahuje 10 osob. Při této příležitosti sděluji, že plánovaná sbírka na Misijní neděli dne 18. října 2020 se přesouvá na  termín, který bude stanoven později. V modlitbě provází a žehná   + Vojtěch (9.10.2020) "

rouška je povinná!, dezinfekce rukou!, dodržujte rozestupy, rodina nechť sedí pohromadě - detailně:

osoby sedí v lavici mají povinnost zachovávat odstupy (a to i když si stoupnou či kleknou, jestliže neopustí své místo),

osoby stojící mimo lavice: mají povinnost zachovávat odstupy (s výjimkou členů domácnosti),

osoby pohybující se po kostele: mají povinnost zachovávat odstupy.

Pozdravení pokoje při mši se vynechává.

Vyzíváme k přijímání eucharistie na ruku - více o katechezi a praxi podávání na ruku ZDE.

Na základě konzultace s ministrem zdravotnictví bylo dle sdělení z Prahy odsouhlaseno, že: Liturgické zpěvy je možné praktikovat, ale pouze skrze reprosoustavu, přičemž kantor je sám v prostoru stavebně odděleném od shromážděného lidu,  nebo bez reprosoustavy, a to také z prostoru stavebně odděleného (např. z kůru).

Výuka náboženství bez ohledu na místo konání je řádnou výukou, nikoli volnočasovou aktivitou. Proto ať probíhá i nadále podle stejných předpisů, které platí pro školní vyučování 1. nebo 2. stupně.

 

(Následný výtah je z instrukcí o. biskupa Vojtěcha kněžím /zdroj: email kněžím z 18. 2020 15:16) Z toho  vyplývá, že:

(...) Za dodržení nařízení zodpovídá organizátor, což je v našem případě místní duchovní správce,  resp. hlavní celebrant.

(...) Dále žádám všechny o dodržování hygienických předpisů, které se dají zjednodušeně označit jako „3R“ : používání roušek, dezinfekce rukou a bezpečné rozestupy.

V kostelích a kaplích odstraňte z kropenek vodu (o nedělích je možné místo úkonu kajícnosti použít obřad svěcení vody a pokropení lidu), při bohoslužbách vynechte výzvu k pozdravení pokoje a zajistěte pravidelné větrání kostela či kaple.

Vyzvěte věřící k přijímání na ruku. Před podáváním sv. přijímání si podávající dezinfikujte ruce. (Pokud  někdo bude přijímat do úst, je potřeba si je před dalším podáváním opět dezinfikovat.)

Při účasti více osob, než je míst k sezení, zajistěte venkovní ozvučení.

Tam, kde je to možné, doporučuji také obnovit on-line přenosy bohoslužeb pro ty, kteří se z výše uvedených důvodů nemohou bohoslužby účastnit.

Prosím, abyste všechna nařízení přijímali jako  výraz ohleduplnosti a zodpovědnosti vůči druhým.

Milí bratři, stejně jako na jaře, i nyní vám všem děkuji za trpělivost a zodpovědnost v nesení nejistoty, obav a strachu druhých. A také o druhé. Bůh nás provází časem zkoušky, ve kterém zakoušíme křehkost světa, vlastní křehkost i křehkost nebo pevnost mezilidských vztahů. Možná proto, abychom si uvědomovali nejen úžasný dar života i povolání, ale abychom s vděčností děkovali také za to, co jsme dosud brali jako naprosté samozřejmosti. Prosím o vzájemnou modlitbu. Ze srdce žehná  + Vojtěch

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nedělní kázání pro děti od P. Romana Vlka - odkaz ZDE. Dále něco pro děti - videa "Na slovíčko s Tomášem" - ZDE.

Poselství kardinála Duky dětem a mládeži (čte režisér Jiří Strach) shlédnete ZDE.

Sledujte aktuality v církvi na webech: www.cirkev.cz , www.biskupstvi.cz , http://www.radiovaticana.cz ,

5. Byl vytvořen e-mail, na který bude možno psát pastorační radě a kněžím své potřeby - tady je: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

6. Kněží a členové farní pastorační rady dál ponechají své kontakty, které můžete v potřebách využít: Přemek Mikauš 604 241 036, Petra Valentová 602 421 971, Jakub Kotek 776 010 954, Jitka Baumannová 777 178 240, ses. Johanka 734 680 341, Pavel Alexa 721 468 546, Petra Valentová 602 421 97, Martin Čupr 732 454 533, Petr Mach 731 586 954, P.Kříž, farář v čase úředních hodin během týdne: Úterý: 8,00 - 9,30, Středa: 8,00 - 9,00  a  15,30 - 17,00, Čtvrtek: 8,00 - 8,30h 14-15h tel: 541 239 153

V modlitbě vám žehná a prosí o totéž, P.Pavel Kříž, farář a připojují se bratři pauláni a sestry od Andělů.