Vranovské poutě 2018

Drazí poutníci,

srdečně vás zveme na vranovské poutě k Panně Marii.

Každý máme za co děkovat a za co prosit u matky, kterou nám svěřil Ježíš pod křížem.
Ona si toto místo oblíbila a její mocná přímluva a mateřská péče vyprošuje každému uzdravení, pokoj a mír.
Kromě setkání s Ježíšem v Božím Slově, Eucharistii a mezi námi, jsme připravili pro vás obohacující zajímavý program přednášek, které se budou konat v sále Duchovního Centra.
Na setkání s vámi se těší bratři pauláni s farníky vranovské farnosti.

Nepřehlédněte:
Svátost smíření budete moci využít o nedělích od 7,30 do 12h a od 14,30 do 15h v boční kapli.

Budete-li na Vranov putovat autem řiďte se, prosím, pokyny pořadatelů. Na parkoviště před kostelem v hodinách od 6 do 14h budou o nedělích moci zaparkovat pouze držitele karty ZTI. Starší poutníky je zde možné nechat vystoupit, avšak auto je po vystoupení třeba zaparkovat jinde v obci. Opětovně je možné pak zase starší poutníky autem vyzvednout. Děkujeme Vám za trpělivost.

Informace pro stánkaře: rozmístnění stánků ohlášených stánkařů přímo faráři bude dle rozpisu. Místa budou jako loni. Neohlášeným stánkařům není povoleno zde prodávat. Stánkaři budou moci ráno z aut vyložit zboží, po té však je třeba auta přeparkovat jinde mimo parkoviště před kostelem do 7,30h. Ke sloupu el.vedení se letos již nebude dát připojit z důvodu plné vytíženosti.

Toalety budou situovány v prostorách Duchovního Centra.

Program poutí si můžete stáhnout zde.