Farní tábor 20-26 srpna 2018 pro děti od 8 do 16 let

Farní lodní výprava
Léta Páně 2018, 20. dne měsíce srpna vyplouvá první farní flotila objevovat nová území do nové námořní kolonie ve Štítarech u Vranovské přehrady. Sám velký Kryštof Kolumbus Vás žádá o pomoc při dobývaní nové země.
Odjezd od kostela z Vranova u Brna do spřátelené kolonie je zajištěna společným autobusem.

Každý schopný námořník od 8 do 16 let může zanechat závaznou přihlášku a zálohu u posádky Čuprových (Hlavní 448/67, Lelekovice) do 31. dne měsíce května léta Páně 2018. K přihlášce přineste i bílé tričko a označte ho prosím jménem dítěte bezpečně přišpendleným/nalepeným na papírku.

Nábor plavčíku a přístavních povalečů proběhne již od 7:30 s ohledem na rodiče, kteří jsou vázaní nesmlouvavou pracovní dobou. V 8:00 nabízíme mši pro rodiče a ratolesti s požehnáním od palubního vikáře. Odjezd od kostela bude v 9:00.
Naše dobrodružství zakončí 26. dne téhož měsíce a roku mše na Vranově u Brna ve 13:00. Doprava zpět na základnu je taktéž zajištěna.
Cena letošního tábora je 2200,- Kč. Díky patronům a mecenášům jsme schopni poskytnout slevu pro rodiny se třemi a více dětmi účastnicích se výpravy. Pokud chcete platit převodem, číslo účtu je 1517412010/3030. Do zprávy pro příjemce, prosím, uvádějte jméno dítěte/dětí za které platíte. Bez této informace nebude platba akceptovaná a bude vrácena. Pošlete částku na účet tak, aby byla nejpozději připsána alespoň týden před táborem, tedy do 13.8. Tričko a závaznou přihlášku je bohužel stále potřeba odevzdat k Čuprům. Pro zálohu platí stejné datum, tedy 31.5.2018. Je ovšem možné zaplatit rovnou celou částku na účet do stejného data jako zálohu, tedy do konce května.
Shrnuto – termíny pro odevzdání účastnického poplatku a přihlášky:
1. Hotově – zálohu 1000 Kč s přihláškou do 31.5.2018 a zbytek doplatit při předání dětí 20.8.
2. Převodem na účet 1517412010/3030
a. Zálohu hotově s přihláškou a tričkem do 31.5.2018 a zbytek doplatit převodem do 13.8.2018
b. Přihlášku a tričko donést k Čuprům a zaplatit celou částku do 31.5.2018

S sebou: oblečení a obuv do pohody i nepohody, pláštěnku, baterku, přezuvky, plavky, ručník, spacák a
karimatku nebo prostěradlo, hygienické potřeby, opalovací krém, repelent a pokrývku hlavy, menší batůžek
na výlet, láhev na vodu, psací potřeby a papír, škrabku na brambory, toaletní papír.
Jakékoliv příspěvky do lodní kuchyně budou vřele vítány. Bílé tričko odevzdané a podepsané dostanou děti
na táboře připravené jako námořní uniformu. Při odjezdu předat táborové sestře léky a na papíře napsané
jméno dítěte, jaké léky se mu podávají atd.
Doporučujeme, aby děti měly sepsán seznam všech věcí, které si s sebou na tábor vezou, ideálně
nalepený zevnitř na víko kufru. Tento seznam jim v den odjezdu z tábora domů velice usnadní sbalit si
opravdu všechny své věci a žádné tak nebudou hozeny přes palubu.
Při předáni plavčíka k odplutí, prosím, odevzdejte doplatek, potvrzení o bezinfekčnosti, souhlas
zákonných zástupců s ošetřením nezletilé osoby, prohlášení lékaře, kartu pojištěnce a užívané léky.
Potřebné dokumenty jsou k dostání na farním webu spolu se závaznou přihláškou.

Více informací a přihláška: zde