Požehnání opraveného kříže na Vranově

20170704_171109V úterý 4.7.2017 byl za pěkného počasí odpoledne vrácen a požehnán původní kříž na začátku obce Vranov za novou čističkou. Tento kříž tam stával od nepaměti a vítal příchozí poutníky na Vranov. Na podzim roku 2016 byl corpus sejmut. Pan Arch.Josef Opatřil jej vyspravil a přemaloval. Br.Milan OM pak vyspravil kříž. Využili jsme příležitosti při návštěvě generálního představeného Řádu nejmenších bratří sv.Františka z Pauly, p.Francesco Marinelli, aby kříž za účasti věřících požehnal. Při žehnání oslovil přítomné a připomněl, že kříž s Ježíšem je místem setkání pro každého bez vyjímky. Je to symbol naší spásy a lásky, kterou Bůh k nám chová. Kéž pohled na tento kříž při projíždění kolem nám připomene jak jsme Bohu vzácní, jakou cenu ho stálo naše vykoupení, a přes koho se máme setkávat mezi sebou navzájem.